Hirmondo

Helyi és megyei forrásokból gyarapítják a községet

Helyi és megyei forrásokból gyarapítják a községet

Bár a bürokrácia miatt az aszfaltozással késlekednek, a zabolai önkormányzatnál minden követ megmozgatnak a település gyarapítása érdekében: a megyei tanácshoz nem kevesebb, mint hat pályázatot nyújtottak be – tudtuk meg Fejér Levente polgármester önkormányzati szemléjéből.

A helyi önkormányzat összesen hat projektre pályázik a megyénél: a tamásfalvi és szörcsei művelődési házak bútorzattal (asztallal és székekkel) való bővítésére; a zabolai kettős számú művelődési ház részleges javítására: kicserélnék a cserepeket, mivel nagyon rossz állapotban vannak; a zabolai könyvtár épületének belső felújítására, ugyanis az épületben a 2000-es évek eleji megvásárlása óta nem zajlott javítási munkálat, leszámítva, amikor a helyi önkormányzat tavaly a tetőt megjavíttatta; a tavaly rendbe rakott orvosi rendelő (belülről felújított, kívülről lefestett) központi fűtésének rendbetételére, illetve bővítésére. Ha marad még pénzük, egy orvosi kezelőágyat is vásárolnának az épületbe. Szintén ezzel a pályázattal két, 36 férőhelyes lelátót vásárolnának a sportpályára, kültéri erőgépeket szereznének be, illetve védőhálókat szerelnének a sportcsarnokba. A pályázatok sikeres elbírálása esetén projektenként 25 ezer lejes támogatásra számíthatnak a megyétől, a helyi önkormányzatnak ugyanekkora önrésszel kell hozzájárulni a projektek megvalósításához.

Jegyző nélkül a község

Az elöljáró a továbbiakban megjegyezte, az önkormányzat március elejétől jegyző nélkül maradt, ugyanis a tisztséget addig betöltő Bercu Ioan személyes okokra hivatkozva más munkahelyet keresett. A procedúrának eleget téve a polgármesteri hivatal értesítette Bukarestet a jegyző hiányáról, illetve igényükről, hogy az állást meghirdethessék, azonban visszajelzés még nem érkezett, így ennek hiányában nem is hirdethetik meg azt. Fejér Levente csalódottan megjegyezte, ez a fajta késedelem Bukarest részéről nem újdonság, hiszen tavaly decemberben az adórészlegen mondott fel egy alkalmazott, így kérték Bukaresttől, hogy átalakíthassák az állás bérezését, azonban ennek jóváhagyása csak 4 hónap után érkezett meg. A jegyzői feladatokat jelenleg a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal egyik alkalmazottja látja el.

Ravatalozó és játszótér

A folytatásban elhangzott, a helyi önkormányzat önerőből építené meg az ortodox ravatalozót. A 260 ezer lejes beruházás megkezdéséhez szükséges papírokat beszerezték, már csak az építkezési engedélyre van szükség. A munkát helyi cégre bíznák, mivel a községvezetés úgy látja, a helyi cégek megbízhatóbbak, mint az idegen, megyén kívüli vállalkozások. A községben történő fejlesztések kapcsán az elöljáró hozzátette, a Romániai Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ), illetve a Bethlen Gábor Alap támogatásával a közeljövőben játszóteret létesítenek a zabolai óvodánál.

Wifi mindenkinek!

Az uniós, köztéri wifi-programhoz Zabola község is csatlakozott és sikeresen megnyerték az erre vonatkozó 15 ezer eurós támogatást. Fejér elmondta, a jelenleg folyamatban levő szerződések aláírását követően felszerelik a wifijeladókat. Az tervek szerint az ingyenes, köztéri wifit a legforgalmasabb helyekre szerelnék fel. Ilyen pontok a polgármesteri hivatal szomszédságában lévő kultúrotthon és környéke, a sportcsarnok és környéke, a felső művelődési ház, a pávai kultúrotthon, a Csipkés-tábor, illetve egy-egyet elhelyeznek Szörcsén és Tamásfalván is. A polgármester reméli, hogy a nyár folyamán már működni fog a szolgáltatás, hiszen az idén is megtartandó népzene- és néptánctáborban mindenképp nagy hasznát veszik majd az odalátogatók az ingyenes, vezeték nélküli internetnek.

Döcögős útjavítás

Az elöljáró elmondta, számára is kellemetlen, hogy még mindig nem történt előrelépés a Zabolán történő útjavítás és aszfaltozás ügyében. Az önkormányzat az AFIR keretében közel 6 millió lejt pályázott és nyert 4 kilométer útszakasz felújítására, míg a PNDL keretében közel 15 millió lejt nyert 9 méter út aszfaltozására. Jelenleg a tenderfüzet jóváhagyását várják Gyulafehérvártól, és csak azt követően hirdethetik meg a közbeszerzést. A polgármester úgy látja, az efféle bürokratikus akadályok jelentős mértékben visszafogják az önkormányzat munkáját, hiszen, amíg egyik kezével ad az állam, addig a másikkal annyira lelassítja a folyamatot, hogy, mire eljutnak a közbeszerzésig, addig újabb és újabb akadályok jelennek meg. Az utak állapota kapcsán megjegyezte, a korábban, ugyancsak pályázaton nyert útgyalut mind a mezei, mind az utcák javításakor használják.

Hozzászólások