Felhívás!

Egyházi hírek

Vándor szentségtartó Esztelneken

A Budapesti nemzetközi eucharisztikus kongresszusra készülőben az egyházmegye főesperesi kerületeiben vándor monstranciák, szentségtartók járnak körbe, egy-egy hetet időzve az egyes templomokban. Esztelnekre Bélafalváról érkezett, vasárnap a plébániatemplomba viszik át ünnepélyes körmenettel. A héten minden nap 17 órától van szentmise, utána csendes szentségimádást tartanak, kivéve a csütörtököt és a pénteket. Csütörtökön a 17 órás ünnepi szentmise után ünnepélyes szentségimádást végeznek. Az ünnepi szentmisét és szentbeszédet Bartos Károly szászfalusi plébános végzi. Nagyböjt folyamán minden pénteken lesz keresztúti ájtatosság 16.30-tól, és 17 órától szentmise. (E hét pénteke kivételt jelent, mert a szentmise után fogják végezni.)

Házaspárok nagyböjti zarándoklata

Idén is megszervezik a házaspárok nagyböjti zarándoklatát, március 21-én. Reggel 7.30-kor lesz az indulás Csíkszeredába, a Szent József püspöki kápolnába, ahol 9-től szentgyónási lehetőség lesz, majd 10 órától püspöki szentmise, szentbeszéddel. A szentmise után keresztúti ájtatosság a Jézus hágóján, majd ebéd a Jakab Antal tanulmányi házban, és azt követően hazaindulás. Iratkozni az autóbuszra a házaspároknak a keresztes üzletben lehet, tájékoztat Szilveszter barát blogja.

Támogató szándékúaknak

Fr. Szilveszter beszámolója szerint jó tempóban haladnak az esztelneki ferences kolostor felújítási munkálatai, erről részletesen következő Esztelnek Körképünkben olvashatnak. Akik támogatni szeretnék a ferences kolostort, illetve ezt a munkálatot, a következő számlaszámokon tehetik meg: az intézmény megnevezése ORDINUL FRANCISCANILOR DIN ESTELNIC, cím: 527143 – Estelnic, Nr. 163., Jud. Covasna. C. I. F. pénzügyi adószám: 14059601. Román lejes számlaszám IBAN kódja: RO13RNCB0127007532970001. Magyar forintot a RO72RNCB0127007532970006 BIC: RNCBROBU számlaszámra lehet utalni. Euróban a RO29RNCB0127007532970004 BIC: RNCBROBU számlaszámra küldhető támogatás. Bank neve: BANCA COMERCIALA ROMANA, Pta. Gábor Áron nr. 17., Tg. Secuiesc, Jud. Covasna.

Hozzászólások