Felhívás!

Egy élő kapocs: a Testvérkörték sétánya

Egy élő kapocs: a Testvérkörték sétánya

A Háromszéki Közösségi Alapítvány segítségével, Elekes Botond ötlete alapján 55 körtefacsemetét ültettek a Fotost és Martonost összekötő út mentén. A kezdeményezők a jövőért dolgoztak, példát mutatva a hitből, amely elengedhetetlen a megmaradáshoz, az építkezéshez és gyarapodáshoz. Múlt pénteken a Testvérkörték-sétány mellett az óvoda elé felállított, fából faragott különleges keresztet is felavatták.

Az ünnepséget a fotosmartonosi óvodások által előadott évzáró műsor nyitotta, melynek tökéletes helyszínt biztosított a napsütötte óvodaudvar. A pöttöm, székely viseletbe öltözött óvódások megilletődötten, vagy éppen huncutul mosolyogva adták elő az Incze Mária óvónő által betanított verseket, énekeket és gyermekjátékokat, a gyerekek mellett Kocsis Hunor néptáncoktató is közreműködött, amikor egy év munkájából mutattak ízelítőt a szülőknek a gyerekek. Az ünnepség sikeres voltát mi sem jelzi jobban, hogy végezetével mindenki mosolyogva vonult a Testvérkörte-sétány közepére állított jelfához.

Összefogás és kitartó munka előzte meg az eseményt, emelte ki Berde József polgármester az avatóünnepség elején, a Kövér György gidófalvi fafaragó által készített, kőtömbre helyezett körkereszt előtt, amivel a teremtett világ felépítését és működését ábrázoló egyik legősibb szimbólumra utalt készítője. Manapság mindent nehezebb megbecsülni, mint megcsinálni, hívta fel a jelenlevők figyelmét az elöljáró, kérve, hogy óvják meg a fiatal fasort a viharoktól és kártevőktől a jövő nemzedékeknek.

Elekes Botond elmondta, gyermekkori emlékeit is felidézi a körtefa, viszont az ötletet Hollandiából kölcsönözte, ahol egy idős orvos 100 évvel ezelőtt ültetett közel 1000 körtefát, most pedig a virágzó turizmus épül a bőséges gyümölcsterméshez kapcsolódó gasztro- és kulturális rendezvényekre.

Ötlete találkozott a Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) Egy gyümölcsfa a jövő nemzedékének programját koordináló Fleckhammer Ottó segítő szándékával, illetve a polgármester támogatását is megnyerte, így került az 55 csemete az út mentére, biztosítva az utánpótlást, az oltóanyagot is olyan őshonos fajtákból, mint a macskafej-körte, pirosbelű, társulati esperes és vajkörte.

A körkereszt a világ egyik legtökéletesebb formája, idézte V. Molnár József magyarságkutatót Elekes Botond, megmagyarázván, miért éppen ez a forma került a sétány közepére. A legtökéletesebb mértani formába a fizikai síkot jelképező vízszintes tengely és a lelket-szellemet szimbolizáló függőleges tengely van beleírva. A Testvérkörte-sétány mindkét végére is került egy-egy, szintén Kövér György által faragott jelfa.

Fleckhammer Ottó, a HKA elnöke megígérte: azoknak, akik tavaly nem jutott a Gidófalva községnek kiutalt 800 csemetéből (az akció kapcsán született meg a sétány ötlete is – szerk.) jövőre még megpróbálnak juttatni. Továbbra is tartják az eredetileg kitűzött célt, hogy Háromszéken 40 ezer gyümölcsfát telepítsenek, de ha mindenütt olyan jó partnerek lesznek mint Gidófalván, akkor ez menni fog.

Az ünnepség záró mozzanataként Nagy János fotosmartonosi református lelkész Isten áldását kérte, hogy a jó szó és jó cselekedet meghozza a gyümölcsét a mostani és jövendő nemzedékek életében.

Hozzászólások