Felhívás!

Csinosodik az egyházi hajlék

Csinosodik az egyházi hajlék

A Szent György vértanúról elnevezett esztelneki ferences zárdatemplom búcsúünnepe egybeesett a templom felújításának lezárulásával. A búcsús, hálaadó szentmisén Tamás József püspök már áldását tudta adni az akkor még csak belül felújított templomra, a liturgikus bútorokra és az oltárképet helyettesítő domborműre.

A búcsú másnapján ugyan röviden beszámoltunk az eseményről, de ígéretünkhöz híven mostani körképünkben részletekkel térünk vissza. Az április 24-én lezajlott búcsús szentmisén mintegy húsz kézdi-orbaiszéki római katolikus plébános és néhány ferences szerzetes vett részt, Csíksomlyóról tiszteletét tette Urbán Erik püspöki helynök, a kegytemplom igazgatója is. A felújított templomban zajló szentmisét Tamás József segédpüspök celebrálta, aki prédikációjában kidomborította, Isten egy-egy milyen fontos szerepet tölt be egy közösség életében.

Jézus üzenete

„Jézus Krisztus azt mondta, ahányszor ketten vagy hárman összejösztök az én nevemben, ott vagyok köztetek. Valahányszor a keresztény nép összegyűl Isten házában, akkor Jézus ott van közöttünk. És nem utolsó sorban Jézus velünk van az oltáriszentségben és az eucharisztiában, amit az utolsó vacsorán rendelt el számunkra, amikor azt mondta: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért kell a templomban oltárnak lennie, amelyen megvalósult Jézusnak szándéka és akarata, ahol megbízásából elhangzanak szavai: vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, vegyétek a kelyhet és igyatok, mert ez az én vérem. Ezért különböznek a mi templomaink a másokétól, mert az eucharisztia révén velünk van Jézus Krisztus, és így a templomaink nem egyszerű imaházak, hanem az istennel való találkozás színhelyei” – mondotta a segédpüspök, aki Szent György életútját is méltatta.

Isten megszépült háza

A 1980-ban felszentelt templom felújítását Kakucs Szilveszter zárdaigazgató kezdeményezte. Bőven volt mit tenni, hiszen málladozó vakolat, elöregedett villanyhálózat, kicserélésre megérett ajtók és ablakok állították anyagi kihívás elé a ferences testvért, akinek szándékát azonban sokan felkarolták. Vargha Mihály sepsiszentgyörgyi szobrász készítette el a sárkányölő Szent Györgyöt ábrázoló oltárképet helyettesítő domborművet, amit az ünnepségen Tamás József püspök és Domokos Ferenc polgármester leplezett le.

A felújítási munkálatotokat az idős és ifjú Fekete Mihály által vezetett Baumeister cég végezte el. Új papi- és ministránszékek is készültek, amiket a zeteváraljai Sebestyén Ferenc szállított, az új világítás kialakításáért és az új lámpatestekért a csíkszeredai Részegh Andrást illetti köszönet, aki díjmentesen dolgozott, és adományba adta az eszközöket. A festett ablakok cseréjét is kedvezményes áron végezte el Szász György és fia, Zoltán, az asztalos munkálatokban Bagoly Miklós Levente sepsiszentgyörgyi vállalkozó nyújtott segítséget. A megyei tanács 30 ezer lejjel támogatta a zárdatemplom külső javítását.

A Szent György-templom rövid története

Az 1980 őszén felszentelt templom tervezője és létrehozója P. Bartók Albert ferences házfőnök (1927–2004) volt. Annyit biztosra lehet tudni, hogy 1648-ban a helyén már állt egy kápolna (egyes források az építését a stílusleírásokból következtetve a 15. század közepére teszik), ugyanis akkor nevezték ki az elárvult, pap nélküli Esztelnekre plébánosnak Kászoni Mártont. Arról is írásos adatok tanúskodnak, hogy ő hetente kétszer járt fel misézni a plébániáról a Szent György-kápolnába. 1710–1729 között templom épült a régi Szent György-kápolna elemeinek felhasználásával, valószínűleg a templom szentélye lett. A feljegyzések és a visszaemlékezések szerint értékes berendezése volt: a Szent Ferenc-, Szent Antal-, Szent Anna- és Lourdesi Mária-oltárokon kívül legfőbb ékessége a csíksomlyói Szűzanya szobrának mintájára 1750-ben készült szobor, „Esztelneki Madonna” felirattal, amely most Futásfalván, a kegytemplomban található; valószínű, hogy a templom leégésekor került oda, 1921-ben ugyanis minden a lángok martalékává vált. A romok helyén új, nagyobb templomot akartak építeni, de ez csak részben sikerült. 1936-ban a sekrestyét amennyire tudták, rendbe hozták, ott volt a miséző hely. Az itt maradt egyetlen ép harang egy kőrisfán szólalt meg ismét. A Felsőesztelnek felé induló út mentén, a zárda kertjének déli részén levő iskolát alakították át később miséző helynek. A hívek örültek, hogy ismét templomuk van, és szívből segédkeztek az újrakezdésben. Az új templomtorony 1980-ban készült el.

Hozzászólások