Felhívás!

A tavalyi év optimizmusra ad okot

A tavalyi év optimizmusra ad okot

Cseh József gelencei polgármesterrel még február közepén értékeltük ki az óévet, de idei körképeinkben csak az aktuális eseményekről tudtunk beszámolni, ami jelzi, hogy a nagyközségben zajlik az élet, van miről tudósítani. Az elöljáró elégedettségének adott hangot a 2016-os eredményekkel kapcsolatban, hiszen a betervezett munkák 85–90 százalékát sikerült megvalósítani.

 

Bár 2016 választási év volt, mégis sikerült az elképzeléseik zömét gyakorlatba ültetni. Cseh József elsősorban a Gelence központjában megvalósított vízelvezetést és a teljes járdarendszer felújítását emelte ki. Az elöljáró szerint körülbelül nyolcszáz méter vízelvezetőt alakítottak ki, és mintegy 1600 négyzetméternyi járdát újítottak fel. Erre azért volt szükség, mivel a meglévő elvezetők beomlottak, a régi piskótakövek szétporladtak. A kézdi-orbaiszéki nagyközség elöljárója azért is fontosnak tartotta ezt a munkálatot, mert bízik abban, hogy idén folytatódik a megyei tanács részéről a községen átvezető megyei út aszfaltozásának folytatása, és remélik, hogy az aszfaltszőnyeget ki lehet majd terjeszteni egészen a vízelvezető csatornák széléig, legalábbis ott, ahol van erre lehetőség. Erre főleg a központban lenne szükség, ahol az iskola és több üzlet is működik, emiatt a forgalom is nagyobb, így jól jönne a kiszélesített útburkolat.

 

Segít a Stereo 70

Az elöljáró szerint a tulajdon-visszaszolgáltatási folyamat is egy olyan tevékenységük volt tavaly, ami szélesebb érdeklődésre tarthat számot. „Megyeszinten nagyon jól állunk, az elsők között vagyunk, ami a visszaszolgáltatást és a birtoklevelek kibocsátását illeti. Körülbelül 80–85 százalékban rendezve van a kérdés, ez az összes földtörvényre vonatkozik. Remélem, év közepéig végzünk az összes erdő, legelő és szántóterület visszaszolgáltatásával” – tájékoztatott Cseh József.

A polgármester szerint minden évben pénzt különítettek el a Stereo 70 elnevezésű programban való részvételért, ez lehetővé tenné, hogy felmérjék az összes földterületet, és annak alapján telekkönyvezni is lehet. Eddig a földterület egyharmadával végeztek, idén remélik, hogy nyolcvan százalékban elkészülnek a munkával. „Ez nagy segítséget nyújt majd a gazdáknak, hiszen mindenki ismerheti a földterülete koordinátáit, és ezt a telekkönyvi hivatal is elfogadja, így könnyen megy a telekkönyvezés” – részletezte az előnyöket a polgármester.

 

Utak, ravatalozó

Az utak karbantartására is nagy figyelmet szenteltek, ami nem kis dolog, hiszen 37 kilométert tesz ki a belső úthálózat. Tavaly elbukott egy 4,8 kilométeres szakasz korszerűsítésére benyújtott pályázatuk, remélik, idén több szerencséjük lesz. Az infrastruktúrát más területen is javították, és a vízrendszert is korszerűsítették, illetve 2500 méterrel ki is bővítettek. Emellett megrendelték az új általános rendészeti tervet (PUG), mert a régi elavult és 2018-ig volt lehetőségük meghosszabbítani.

Idén ezen kívül tovább szeretnének aszfaltozni a Felszegben levő, példásan rendbetett piac környékén, továbbá ravatalozót építenek Haralyban. A gelencei temetőkben két szeméttárolót létesítenének, ugyanis állandó gondot jelent a helyek tisztán tartása. Kapcsolódó hír – amint azt előző körképünkben megírtuk –, hogy a lebomló hulladékot a Biovil program gyakorlatba ültetése után hasznosítani is tudják fűtőanyagként. A temetőket is felméretnék, hiszen megtörtént, hogy olyan helyen ástak sírt, amely másnak a tulajdonát képezte.

 

Letudott ellenőrzések

Előrelépés történt a Bodor György Művelődési Otthon felújítása kapcsán is. Két ellenőrzésen túl vannak– gyulafehérvári és bukaresti szakemberek tekintették meg az épületet – és az illetékesek belátták, hogy szükséges az egyébként jó állapotban levő épület korszerűsítése, hiszen nemcsak a színpada kicsi, hanem a tűzvédelmi előírásoknak sem igazán felel meg. Amint megkapják a pénzt, közbeszerzést hirdetnek meg. A Jancsó Benedek-iskola újrafödése is időszerű, emellett a gyarapodó gyereklétszám miatt vélhetően az óvodát is bővíteniük kell.

A község szerepel a Pos Mediu 2-es programban is a szennyvíztisztító állomással, melynek megépítése 3,1 millió lejt emésztene fel. Cseh József nem túl optimista ezen terv megvalósítását illetően, emellett tart attól is, nehogy úgy járjanak, mint Bodzaforduló, ahol a közbeszerzést megnyerő cég gondjai miatt a polgármester tehetetlenül szemléli a feltúrt, magára hagyott települést.

Gelencén javítanak a közbiztonságon is: új, korszerű videokamerákat szerelnek fel tucatnyi helyen, az a tapasztalat ugyanis, hogy a térfigyelők visszaszorítják a lopásokat és a vandalizmust.

 

Hozzászólások