Felhívás!

A herceg élete legyen a példa

A herceg élete legyen a példa

A Gelencén átvezető megyei út mellett, a nagyközség alszegi részét november 5-étől, Szent Imre napjától egy monumentális kettős kereszt díszíti. Az emlékjelt néhai Bálint Lajos érsek emlékére állították.

 

Egyházi méltóságok és egyháztanácsosok, politikusok, illetve a falu lakosai jelenlétében szentelték meg azt a négy és fél méteres fából készített keresztet, amit néhai Bálint Lajos érsek emlékének ajánlott állítója, Pakó Benedek nyugalmazott kanonok. Az emlékjel egy helybéli fafaragó munkája, és többféle szimbólumot visel magán. Érdekessége, hogy a véletlennek és a bürokráciának köszönhetően került Gelencére.

Pakó Benedek nyugalmazott kanonok elmondta: eredetileg a Maros forrásánál, Marosfőn kívánták elhelyezni a nagyméretű alkotást, de az ottani művészeti bizottsággal nem tudtak zöld ágra vergődni, így került Gelencére.

A Both László által faragott kereszt három oldalán életfák láthatóak, utalva az 1719–1720-as csíki nagy pestisjárvány emlékére állítatott kőkeresztek motívumaira, amikor Csíkszéken mindössze 15 ezer ember (az akkori lakosság 58 százaléka) maradt életben. A három életfa (fenyős, tulipános és palmettás) emellett az életben maradottakra, a feltámadás reményére és a hősökre, az életet mentőkre utal.

A keresztet dr. Jakubinyi György, Erdély érseke szentelte meg, ezután kezdődött a Szent Imre-búcsú, ami a kedvező időjárásnak és időpontnak köszönhetően rég nem látott számú hívet vonzott a nagytemplomba. A Jakubinyi György érsek által celebrált szentmisén a környék papsága is részt vett. Bereczi István helybeli plébános köszöntötte a híveket, és tolmácsolta köszönetét az érseknek, hogy elfogadta a meghívást a búcsúra. A másfél órás szertartáson Jakubinyi György mondott prédikáció, melynek fő üzenete így hangzott: „Mivel Szent Imre-búcsút tartottunk, csakis Szent Imre élete a példa, vagyis: ami a legkedvesebb a Jóistennek, azt ajánljuk is neki, és ez a hétköznapi, gyakorlati keresztény életünk, ami megnyilvánul abban, hogy a kis dolgokat is rendkívül kötelességgel teljesítsük. Elsősorban a családban, iskolában és munkahelyen, vagy, akit a gondviselés köztisztséghez juttatott, akkor ott, hiszen mindannyian keresztények vagyunk. Szent Imre ezt a keresztény hitét hercegként – még gyermekként, hiszen 13 éves korától 23 éves koráig Szent Gellért nevelte – végigvitte – mondotta az érsek.

Hozzászólások