Felhívás!

Sorrendben a hatodik

Sorrendben a hatodik Kovászna megye

Július 17-től új lelkész szolgál a baróti unitárius egyházközségben, aki első istentiszteletét július 24-én, vasárnap tartja.

Benczédi Zsófia eddig Sepsiszentgyörgyön szolgált gyakorló segédlelkészként, onnan érkezett Barótra püspöki kinevezéssel. Az unitarius.org honlap adatai szerint Benczédi Zsófia 2021-ben végezte a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet unitárius karát, a Hargita megyei Bencédről származik. Késmárky Miklós, Székely László, Kiss Károly, Kiss Alpár és Molnár Imola után ő lesz az egyházközség hatodik lelkésze.

Molnár Imola lelkész Brassóba távozott. Kiss Alpár nyugalmazott lelkésztől származó történeti adatok szerint a baróti unitárius egyházközség az Unitárius Egyház egyik legfiatalabb gyülekezete. 1821-ben mindössze 3 unitárius élt Baróton, 1984-ben pedig, Kiss Alpár lelkész hivatali idejének kezdetekor az egyházközség lélekszáma 534 volt, ebből 382-en laktak Baróton. A 2011-es népszámlálás adatai szerint az unitáriusok a város összlakosságának 16%-át alkották, szemben a 46%-nyi reformátussal és a 29% római katolikussal. A baróti unitárius templom 1990–1995 között épült. A baróti unitárius egyházközség hivatalos önállósítása 1938-ban történt, addig mint leányegyházközség szerepelt a nyilvántartásokban.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.