Felhívás!

Több helyszínen is javítják az utakat

Több helyszínen is javítják az utakat

Haladnak a 11 utcás pályázatban szereplő útszakaszok javításával, közben kátyúkat, gödröket tömnek be, de a mezei utakról sem feledkezett meg a kovásznai önkormányzat. Ezen munkálatokat részletezte Gyerő József polgármester és Jeszenovics Róbert Károly alpolgármester.

– Megkezdtük a munkálatokat a főbb mezei utakon, ez magába foglalja az útfelület gyalulását, tömörítését, de emellett köves anyagot is szállítunk az utakra, ezzel is szilárdítva azokat – kezdte az alpolgármester. Mivel szeretnék költséghatékonyabbá tenni a szükséges beavatkozást, „újrahasznosítják”, azaz a városban máshonnan felszedett útfelületeket hordják ki a mezőre. Emiatt hagyták a munkálatot a nyár utolsó harmadára, hiszen a 11 utcás pályázatban érintett utcákban feltört útfelület anyagát szállítják ki a mezőre, és azzal próbálják felújítani az ottani utakat.

A főbb mezeiút-szakaszok nagyjából 35 kilométert tesznek ki összesen, ezek felújítását a tavalyelőtt bevezetett illetékből fedezik.

– 2019-ben vezettünk be egy speciális illetéket, amelyet a mezőgazdasági területek tulajdonosai fizetnek be az önkormányzat büdzséjébe, útkarbantartás címen. Addig gyakorlatilag a tömbházlakók pénzének egy részét is erre fordítottuk, ami nem helyes, hiszen mindenkinek az után a szolgáltatás után kellene fizetnie, amit az ő irányába nyújt az önkormányzat, így döntöttünk az illeték mellett. A mezőgazdasági területtel rendelkező polgároknak 10 lejt kell fizetniük minden hektár terület után. Azt el lehet mondani, hogy az az összeg, amit ebből inkasszálunk, nem fedezi teljesen a javítási munkálatok költségeit, de azért nagyrészt igen – magyarázta Gyerő.

Jól haladnak a 11 utcás pályázat munkálataival is

A Gábor Áron utcában lefektették az esővíz-elvezető csatornát, felmartak fél méter útréteget, ballasztot hordtak, tömörítettek, elkezdték a szegélykövek lerakását is, ami után a víznyelő aknák behelyezése következik, majd a terep előkészítése az aszfaltozásra. A Timár utcában megkezdték a szennyvíz-elvezető csatorna elhelyezését, valamint a Dzsidában is. Dolgoznak továbbá a Teculescu utcában, de a héten nekilátnak a Șaguna utca munkálatainak is – sorolta a folyamatban lévő munkákat Jeszenovics.

– A Gábor Áron, a Șaguna és a Timár utcák esetében azonban bonyolítja a helyzetet a földgázvezetékek elhelyezkedése, mivel a terv elkészítésekor a szolgáltató olyan láttamozást bocsátott ki, amiben a jelenlegi állapot nem szerepel. Nagyon magasan vannak lefektetve a földgáz-csatornák, ami megnehezíti az ásást, kövezést és tömörítést. Szükséges, hogy a gázszolgáltató kicserélje a vezetékeket, amit, remélem, sikerül megtenniük a tél beálltáig, hogy tavaszra már csak az aszfaltozás maradjon hátra, valamint a járdák kialakítása – emelte ki a polgármester. Hozzátette: kérik a lakók megértését, tudják, hogy a munkálatok kellemetlenségekkel, porral, sárral, zajjal, az útviszonyok megromlásával járnak, de mint mondta, enélkül nem lehet elvégezni a felújítást.

Néhol foltoznak, néhol új aszfaltréteget öntenek

A 2016-ban átadott, POIM-on elnyert pályázatból megépített 16 utcában folynak a javítások, amelyek garanciális munkák, az akkori modernizációt végző cég köteles javítani azokat a felületeket, amelyek a garanciális periódusban megromlottak. Ezen kívül azonban javítanak olyan szakaszokat is, amelyek nem képezik az említett pályázat tárgyát, csupán a minden évben elvégzendő kátyúzási, foltozási munkálatok vártak rájuk.

– Szerettük volna már a tavasz végén, nyár elején elvégezni ezeket, azonban nem sikerült, hiszen a licitet megnyerő cégnek más munkálatai voltak, később tudott csak nekifogni, mint ahogyan azt mi szerettük volna. A város több szakaszán kátyúznak jelenleg, felmarják a lyukakat, majd aszfaltozzák. Néhány útszakaszon már nem akartunk folt hátára foltot rakni, ezért felmartunk egy-egy nagyobb részt, és aszfaltszőnyeget terítettünk le. Ez történt az iskola utca egyik szakaszában, valamint a Bethlen Gábor sétány alsó felén is – zárta a beszámolót Gyerő József.

Hozzászólások
Kezdődik a poszt-Bocsárdi éra

Kezdődik a poszt-Bocsárdi éra

Az új idők kihívásaihoz jobban alkalmazkodó, kreatív és vízióval rendelkező, áldozatra képes és a társulatban is elfogadott személyt keresett Bocsárdi László a maga helyére, miután tegnap bejelentette döntését: 2020 óta érlelődő szándékát valóra váltja, és jövő októberig, menedzseri megbízatása lejártáig lemond a színház vezetéséről, aligazgatóként folytatja tevékenységét, a vezetői posztra pedig Pál Ferenczi Gyöngyi társulati tagot nevesíti.