Felhívás!

Örömök és gondok

Örömök és gondok

A Darkó Jenő Általános Iskola háza táján zajló eseményekről Bonda Anna-Mária iskolaigazgatóval beszélgettünk.

 

Az intézményvezető beszélgetésünk elején megjegyezte, „a fejkvóta alapján viszonylag jól állunk, nem lesznek fizetésgondjaink, fenntartásra, javításokra, a tanerők továbbképzésére azonban nincs pénzünk, hiszen a tanács által leosztott összeg a tűzifa biztosítására sem elegendő”. Az iskolabuszt emiatt idén nem működtetik.

Az önkormányzat 50 ezer lejt tett félre a tanintézmény udvarának részleges bekerítésére, emellett új játszóteret létesítenek az óvoda udvarán a Magyarország kormánya által elindított, és többek között az RMPSZ által lebonyolított óvodafejlesztési programon keresztül, újságolta el lapunknak az igazgató. „A jelenlegi játszótér is megmarad, az újat az óvoda mellé építenénk”, jegyezte meg.

A nyolcadikosok napokban zajló próbavizsgája kapcsán elmondta, a maksaiakkal együtt Csernátonban méretnek meg végzőseik. „Nyolc végzősünk van, mindannyian folytatnák tanulmányaikat. Ketten líceumi osztályokba, míg zömében szakiskolába készülnek”.

Hozzászólások