Felhívás!

Március 15-e Nagybaconban

Március 15-e Nagybaconban

Március 15-én Nagybaconban, akárcsak a korábbi években, idén is lovas felvonulás kezdődött az ünnep a délelőtti órákban, majd a református kultúrotthon előtt gyülekeztek azok, akiknek fontos volt a főhajtás 1848–49 hősei előtt.

 Itt is, akárcsak a bodvaji ünnepségen, Mihály Réka helybéli tanítónő köszöntötte a jelenlevőket, röviden ismertetve 1848 történelmi pillanatának jelentőségét. Kiemelte annak fontosságát, s mint hangoztatta, ma is tartozunk 1848 hőseinek, ezáltal emlékezetüket sem hagyhatjuk a múlt homályába veszni.

A program ismertetése után Simon András polgármesternek adta át a szót. Az elöljáró úgy fogalmazott, bár 1848 régen volt, az akkor történtekből nemzetünk olyan tanulságokat vonhatott le, melyek máig sem veszítették el érvényességüket.

– Ezek közül az egyik az, hogy megtanultuk, nem számíthatunk senki másra, csakis a magunk erejére, kitartására, ha haladni akarunk. Fontos, hogy ezt a fiataljaink is megértsék – fogalmazott.

Úgy vélte, a szabadság hőseiről nem szabad soha megfeledkeznünk, a láthatatlan szálakat, melyek a ’48-as forradalmat véghezvivő bátor emberekhez fűznek, nem szabad soha hagynunk, hogy elszakadjanak. Külön megköszönte az ünnepségen való jelenlétet azoknak a fiataloknak, akik arra lóháton érkeztek, ezzel téve látványosabbá a megemlékezést.

Nagy Kinga tanárnő hasonlóképpen arra mutatott rá beszédében, hogy számunkra ma is példaértékű útmutatónak kell lennie annak a nemzeti egységnek és összefogásnak, amit eleink tanúsítottak 1848-ban. Petőfiről, Jókairól, Vasváriról, Irinyiről mint olyanokról beszélt, akik az elnyomással szembeállva megalkották a szabadságot, akiknek akarata egybefonódott, így tudván véghezvinni azokat a tetteket, melyekre ma mi, utódok büszkék vagyunk.

– Kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket tíz nemzedék megemleget! Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősítik – idézte Jókai szavait.

A beszédek után Farkas Sándor V. osztályos tanuló énekelt, majd a Benedek Elek Művelődési Egyesület kórusának dalai csendültek fel Molnár Sándor református lelkész vezénylésével. A helyszínen megkoszorúzták a hősök emlékére állított kopjafát, majd a központi kultúrotthonba vonultak az ünneplők, ahol istentiszteletet tartottak, az iskolások pedig ünnepi műsorral adóztak a forradalom és szabadságharc emlékének.

Hozzászólások