Aktív pályázó-műhely

Aktív pályázó-műhely

Nagyon tevékeny a gelencei önkormányzat mellett működő pályázási iroda, a munkatársai keresik azokat a lehetőségeket, amelyek révén zöldebbé tehetik Gelencét, illetve segítő jobbot nyújthatnak a vállalkozó szellemű embereknek. Az iroda munkatársai májusban Bulgáriában tapasztalatcserén vettek részt, június végén pedig startolt a nagyközségben az a programsorozat, ami a vállalkozásfejlesztést célozza meg.

A gelencei önkormányzat képviselői a GoDanuBio projekt keretén belül májusban Bulgária fővárosába, Szófiába látogattak, ahol tíz ország képviselőivel találkoztak, hogy megismerjék, mi a bioalapú gazdaság, amiről egyre több helyről hallani lehet. Mint ismeretes, az EU-ban egyre több bioalapú gazdaság jelenik meg, körkörös gazdaságfejlesztésben gondolkodnak, viszont ennek részletei a helyi önkormányzatokhoz és az emberekhez nem igazán jutnak el, így a tapasztalatcsere hasznosnak bizonyult.

Hirdetés
Hirdetés

A körkörös gazdaság a jó

Az említett megközelítés lényege, hogy az egyszeri fogyasztásra épülő gazdasági modell környezetszennyező és pazarló, az EU ehelyett a körkörös gazdaság megvalósítására törekszik: ami az egyik gazdasági egységnek melléktermék (pl. mezőgazdaságban a szalma), a másik egységnek nyersanyag (pl. brikett-előállítás). Éppen ezért a következő évtizedben erőteljes fejlesztések fognak elindulni a helyi értékláncok kiépítésére és a helyi gazdasági egységek összekötésére. A bulgáriai konferencián elhangzott az is, hogy a Covid-válság bebizonyította számunkra, hogy a globális piacok mennyire törékenyek, megszakadnak vagy leállnak, éppen ezért nem alapozhatunk távoli beszállítókra. A tapasztalatcsere révén a gelencei önkormányzat részese lehet ennek a nemzetközi szakmai együttműködésnek, első kézből kaptak olyan stratégiai útmutatást, amelyet a helyi gazdaság saját fejlesztésére tud kamatoztatni.
A helyi gazdasági fejlesztéseket környezetkímélő, megújuló energia alapúra és a helyi erőforrások hasznosítására kell alapozni, ebben a folyamatban a fiatal nemzedékre fog a legnagyobb hangsúly kerülni, a cél ugyanis az, hogy itthon maradásra késztessék őket, kihasználva az következő időszakban várható EU-s finanszírozási lehetőségeket.

Az önkormányzat képviselői bemutatták a konferencián, hogy Gelencén miként fejlődött a 2016 óta elindult, biomassza alapú hőenergia-ellátás a magánvállalkozásoknál, fafeldolgozó cégeknél és az önkormányzati épületekben. A Gelencén elért megvalósítások már jó példának számítanak az egész országban, ezért is látogatott el a nagyközségbe már több önkormányzati vezetőkből álló csoport, nemcsak a szomszédos megyékből, hanem távolabbi régiókból is.

Sebestyén Tihamér, a GoDanuBio projekt vezetője bemutatta, hogy a helyi vállalkozói ötletek miként virágoztatják föl a helyi gazdasági életet, és emlékeztette a résztvevőket, hogy a fiatalok helyben maradását csak az biztosítja, ha számukra valós lehetőségeket és anyagi biztonságot nyújtanak. Elmondása szerint a bioalapú anyagoktól a tisztább energiáig, az innovatív technológiák kulcsfontosságúak lesznek a következő évtizedben. A háromszéki fiatalok nyitottak a környezetbarát megoldásokra, ez látható a nagyfokú önkéntes megmozdulásokon is, ha a környezetünk megtisztításáról beszélünk. A következő lépés pedig az, hogy fenntartható helyi gazdasági fejlesztésbe kezdjenek, és ebben a fiataloknak teret adjanak.

A vállalkozói szellem erősítése

Június 30-án a gelencei önkormányzat adott otthont a Vállalkozók Műhelye elnevezésű találkozónak, amit első alkalommal szerveztek meg. A rendezvény egy új sorozat lesz Gelencén, a vállalkozókat és a vállalkozni vágyókat hívják meg, hogy az együtt gondolkodást, a helyi gazdasági kapacitások fejlesztését, illetve a fiatalok bátorítását lehetővé tegyék.

Az első rendezvény jelmondata „Új időszak, új pályázatok” volt, az előadásra több mint 50 helyi érdeklődő érkezett. A rendezvény szakmai megszervezése a GoDanuBio nemzetközi együttműködés keretén belül zajlott, amiben a gelencei önkormányzat is részt vesz, mint egyetlen projektpartner az országból. Ebben a partnerségben Gelencére minél több újszerű témát és fejlesztési iránymutatást szeretnének elhozni és meghonosítani, ilyen például a körkörös biogazdaság, a fenntartható közösségi fejlesztés, a megújuló energiák hasznosítása a fiatal nemzedékek bevonásával.

A rendezvényen Ilyés Botond János polgármester köszöntötte a vendégeket, majd Jakab István Barna, a Kovászna Megyei Tanács alelnöke beszámolót tartott az Ifjúsági konzultáció eredményeiről, kiemelve, hogy milyen fontos együtt, a fiatalokkal építeni Háromszék jövőjét. Ezután Szász Andrea agrármérnök, a Székely Gazdaszervezet munkatársa a fiatalok által indított, sikeres vállalkozásokat ismertette, mint követendő példákat. Végül a Goodwill Consulting területi képviselője, Péterfi Attila pályázati tanácsadó mutatta be az időszerű vállalkozási lehetőségeket, pályázati támogatásokat a jelenlevők számára.

Hozzászólások