Felhívás!

Székely Golgota

A székely fájdalmak útja az Udvarhely melletti Szejkefürdőn járható végig, s időben a székely honfoglalástól mindmáig tart. Kétméteres sziklatömbök kifaragva, rajtuk megjelölve a néhány fájdalomidéző címszó: Ítélet, Megterhelve, Megbotlás, Találkozás, Segítség, Együttérzés, Felbukva, Vigasztalás, Összeomlás, Megfosztás, Megfeszítés, Elhagyatva, Gyászban…
Ez a Kálvária-út egyebet is tartogat, ami letaglóz és felemel, megvigasztal és elkeserít egyben, mert a kétméteres sziklatömbökbe a képzőművész belevéste a magyar, a székely élettörténet legnagyobb csalatkozásait, veszteségeit, erkölcsi mélypontjainak időpontjait. És így végiggyalogolva a történelem nagy stációin, felrémlik bennünk az a múlt, amelyre akár büszkék is lehetnénk maradéktalanul, ha nem idézne fel bennünk a jövőnket is elködösítő érzéseket.

Hadd soroljam fel ezeket a stációkat:1241–1242 – tatárjárás, 1526. augusztus 29. – Mohács, 1562 – Székely Támadt, Székely Bánja, 1596 – „Véres Farsang”, 1690 – az Erdélyi Fejedelemség megszűnése, 1711 – a székely hadrendszer megszűnése, 1764. január 7. – Madéfalvi veszedelem, 1849. augusztus 1. – Nyerges-tetői csata, 1916. augusztus 27. – betörés Erdélybe, 1920. június 4. – Trianoni békediktátum, 1944. augusztus 26. – Úz-völgyi csata, 1947. február 10. – Párizsi békeszerződés, 1956. november 4., 2004. december 5. – e két utóbbi keserves dátum túl közel esik hozzánk, magyarázni tehát nem szükséges.
Íme, itt áll előttünk a magyar történelem, kiterítve Orbán Balázs székelykapui közelében, az erdélyi legendárium nagyméretű alkotása felnagyítójaként, a székely történetben kiemelkedő szerepet játszó és vállaló Ugronok sírboltja szomszédságában, és ha ezt az időtávot a maga tizennégy megállójával végigjárjuk, felsejlik előttünk egész né­pünk sok tragédiával jelzett, de jóval több győzelmet jelentő múltja. A honlapon, ahonnan mindezt leolvastam, azt is megjegyzik, hogy a Székely Kálvária első ünnepi bejárása Kisboldogasszony ünnepén tíz esztendővel ezelőtt, azaz Mária születésnapján történt, s azóta sokan megfordulnak itt, akik erőt, kitartást, megbocsátást, feloldozást keresnek.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.