Felhívás!

Nagyföldek, kilátók

Önéletrajzi regényében, az Édes anyaföldem!-ben vallotta meg Benedek Elek, hogy sok hasznát vette írói pályáján egy bölcs tanácsnak, amelyet még nagyapjától hallott. Annak idején azt tanácsolta a nagyapa a fiának, hogy ha nem tudja, miféle munkába kell fognia, menjen ki falujuk, Kisbacon határában a Nagyföldre, onnan belátja nemcsak a saját faluját, de a szomszédosokat is, tekintsen szét aztán a magasból, s azt tegye, amit a szemmel befogható falvak népe tesz.

„Igyekeztem fölemelkedni a nemesebb gondolkodásnak, a szemérmetesebb érzésnek Nagyföldjére, a tisztultabb levegőbe, s ha gyenge szárnyam nem is tudott egy magasságban repülni a fellegeket verdeső sasokkal: valamint a sasok repülését híven kíséri lent az árnyék – megelégedtem azzal, ha mint árnyék, a nagyokat híven követhettem” – fogalmazta meg a fenti bölcs tanácsból kiindulva saját írói elhivatottsága lényegét, mondhatni, programját Benedek Elek.

Olyan a mi kishazánk, a Háromszéki-medence, hogy ki-ki megtalálhatja a maga Nagyföldjét, azt a lakóhelyéhez közeli magaslatot, amelyre ha felmegy, könnyebben ráeszmél saját feladataira, higgadtabban tudja megtervezni tennivalóit, minthogy jobb rálátás esik a dolgokra, könnyebben átlátja azok összefüggéseit, s végső soron saját lehetőségeit is mintegy távlatból szemlélheti. Olyan mintákat, mintaképeket találhatunk kilátókról szemlélődve, amelyekhez érdemes igazodnunk.

Ezek kiválasztásában, láttuk, írónk komolyan számot vetett a maga lehetőségeivel, tanácsos hát magunknak is józanul, illúziók nélkül döntenünk, bármely tevékenységünkhöz is keresnők a mintákat. Bizton haladhatunk az igazán nagyokkal szövetségben, rájuk bízhatjuk magunkat az élet útvesztőiben, különösképp, amikor sokak a másik ember megvezetésében jeleskednek, sikert és boldogságot ígérnek „potom” pénzen.

Vállaljuk hát a számunkra vállalhatót, s ne a köz- és önámításban keressük kiteljesedésünket – véli emberünk. Adott esetben ugyanis elismerésre méltó érdem lehet, ha – írónk szavaival szólva – híven követjük az igazán nagyokat. Aki viszont folyton délibábot kerget, csalódásait újabb csalódásokkal tetézi, kudarcot kudarcra halmoz…

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.