Felhívás!

Mohács és a székelyek I.

A székelyek nem voltak ott a mohácsi csatatéren 1526. augusztus 29-én, a háromkötetes históriában Oborni Teréz a legújabb, ködoszlató kutatások alapján legalább két érdekes újdonságot tisztáz. 1. Miért késlekedett Szapolyai János erdélyi vajda csapataival (köztük a székely hadakkal) csatlakozni a magyar királyi sereghez, illetve 2. Hogyan is folyt le az ütközet, és mi követte?

Nos, a másodikkal kezdve: a szultáni sereg létszámát eddig eltúlozták, elérhette, de nemigen haladhatta meg a százezret, valóban Európa legerősebb haderejét képviselte a maga 60–70 ezres reguláris, harcra fogható katonájával, köztük hatezerre rúgott a janicsárok és több tízezerre a lovasok száma. Fel voltak szerelve 150–200 kisebb nagyobb ágyúval, irreguláris része sok ezer akindzsinek nevezett könnyűlovasból és gyalogos íjászból, továbbá gyengébben felszerelt délszláv parasztkatonákból állt. A sereget mesteremberek és más kisegítő személyzet kísérte. A sereg átkelt a pár évvel korábban bevett Nándorfehérvárnál a Dunán, majd Eszéknél a Dráván, és úgy érkezett meg a mohácsi síkra.

A magyar sereg a történész szerint a korabeli Európa legnagyobb hadseregének számított! 25–27 ezer főre rúgott, 85 ágyúval és 500 szakállas puskával rendelkezett, cseh, lengyel, morva segédhadak kísérték a főleg főúri bandériumokat, melyekből állott. Tomori fővezér tervét követve támadásba lendült, noha sem Szapolyai nem érkezett még meg, a felázott talaj sem volt alkalmas a műveletre. Ennek ellenére a balszárnyon a horvát-szlavóniai könnyűlovasság rohama sikeresnek bizonyult, de a balszárnyat a törökök megfutamították, Tomorinak nem sikerült rendeznie a sorokat, maga is elesett, akárcsak Szapolyai György (János testvére,) a másik vezér, néhány óra leforgása alatt 15 ezer magyar katona is odaveszett, velük a világi és egyházi nagyságok színe-java, a király menekülés közben a mocsárba fulladt. A törökök bevonultak Budára, kirabolták és felgyújtották Pestet, és szeptember közepén a Duna-Tisza közén hazafelé indultak. Támadás nem indult ellenük, Szapolyai János seregével kivárt. Miért?

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.