Felhívás!

A székely jog (I.)

A háromkötetes históriában a kérdéskör összefoglalója, Egyed Ákos akadémikus mindenekelőtt arra mutat rá, hogy a székelységet hadi szolgálatai fejében illették meg nemesi jellegű jogok a kora középkortól kezdődően, s noha a magyar nemesség szintén katonaként volt köteles „vérrel” fizetni kiváltságaiért, a két jogrendszer mégis különbözött egymástól. A ius regius (királyi jog) székelyföldi bevezetése, érvényesítése ellen nem­egyszer tiltakoztak eleink, a maguk jogait ugyanis nem királyi adománynak tekintették, hanem ősi nemzetségi szabadságukból eredeztették, és elvárták, hogy lojalitásukért azt a király, az erdélyi vajda és a székely ispán is tiszteletben tartsa.
Az ősi szokásjog és a tételes jog összefüggő rendszerének forrásain máig dolgozik a kutatás, részleges eredményei ismertethetők csupán. Szapolyai János erdélyi vajda ítélőmestere, Werbőczy írja Hármaskönyvében, hogy a székelyeknek nevezett szkíták (!) „teljesen külön törvényekkel és szokásokkal élnek, a hadi dolgokban legjáratosabbak, örökségekben és tisztségekben egymás közt (a régi szokás alapján) törzsek, nemzetségek és nemzetségi ágak szerint részesednek és osztozkodnak.” Itt tehát többek közt a felelős vezetői tisztségek elosztásának ősi demokratikus módját emeli ki, a birtokok és ingóságok öröklési rendjét.
13. és 14. századi oklevelek vallanak arról, hogy ez az ősi jogokat konzerváló világ a bíráskodás funkcióit is saját erejéből látta el. Konfliktusos helyzetekben több kísérlet történt a külön jogok tisztázására és azok királyi szentesítésére, így Mátyás király korában is például elrendelik, hogy Kézdiszék mintájára esküdtszék hozandó létre Sepsi- és Orbaiszéken, hogy azokon perelni lehessen; a fellebbezésért udvarhelyszéki bírósághoz fordulhattak, a székely ispánhoz, a harmadik szintet pedig a király jelentette. Mátyás, aki több ízben igénybe vette a székely haderőt, 1473-as kiváltságlevelében megerősíti a székelyeket szabadságjogaikban, és megtiltja, hogy az előkelők pénzadóval terheljék a közszékelyeket. Látnivaló, hogy a belső differenciálódás hatására forrongás zajlott már e zárt világban.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.