Felhívás!

A megmaradás életerő kérdése

A múltba tekintve, de a jövőbe nézve, derűlátón, de nem elbizakodottan, kellő szerénységgel, de határozottan fogalmazta meg a valóság alapjára épített, azonban merészen felfelé ívelő terveit Orbán Viktor, a miniszterelnöki eskü letétele után az Országházban. Úgy, ahogyan ez egy magyar kormányfőtől elvárható.
Az immár negyedik miniszterelnöki megbízatásának nekirugaszkodó politikus ezúttal is bebizonyította, hogy rendelkezik e magas tisztség betöltéséhez szükséges adottságokkal, felkészültséggel és tartással. De jártasággal, magabiztossággal, terepismerettel, látóhatárral, távlatos kitekintéssel, újító bátorsággal és éleslátással is, mely erények saját megfogalmazása szerint elengedhetetlenek egy ország kormányzásához. És az ehhez szükséges alázattal, hiszen számba véve a megelőző két kormányzati ciklus eredményeit, arra figyelmeztetett, hogy a sikerek mögött mindig ott rejtőzik a Jóisten kegyelme. „Ezért nem szónoki fordulat, nem csak hagyomány, de mély meggyőződésünk is, hogy soli Deo gloria, vagyis egyedül Istené a dicsőség” – tette hozzá.
A régi – új miniszterelnök a továbbiak során olyan örök érvényű bölcsességeket fogalmazott meg, amelyek a nemzet által követendő irányt és bejárható utat is kijelölték. Ezekből idézünk.
„Háromszori kétharmaddal a hátunk mögött, nekünk a lehetetlenre kell vállalkoznunk, mert a lehetségest más is meg tudja csinálni.”
„A megmaradás életerő kérdése.”
„Az a nemzet, amely nem tudja garantálni saját védelmét, az felelőtlen, és történelmi távlatokban hibát követ el.”
„Kormányom a szabad magyarok és a szuverén magyar állam kormánya lesz.”
„Az Uniónak a szabad nemzetek szövetségeként kell működnie, és fel kell adnia az Európai Egyesült Államokra vonatkozó hagymázos rémálmait.”
Államférfiúi erényeit felvillantó beszédét pedig a következő fogadalommal zárta:
„most, hogy eskümet letettem, a nemzet minden egyes tagjának, mind a tizenötmillió magyarnak külön-külön és együttesen is a saját lelkiismeretemre hivatkozva megerősítem, hogy minden cselekvésemben, nemzetünknek és országunknak, a magyar embe­rek­nek, a magyar érdekeknek és a keresztény értékeknek a szolgálata fog vezérelni. Isten engem úgy segéljen!”

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.