Felhívás!

A Btk. 13 „legártalmasabb” módosítása

A Btk. 13 „legártalmasabb” módosítása Románia

A Román Parlament képviselőháza 2018. július 4-én elfogadta a Büntetőtörvénykönyv (Btk.) módosítását, amit a Szociáldemokrata Párt – Liberálisok és Demokraták Szövetsége (PSD–ALDE) kormánykoalíció kezdeményezett. A Btk.-módosítást a parlamenti ellenzék, valamint a törvénybírák és a civil szervezetek is helytelenítik. Az egyik legfontosabb változás az, hogy az új Btk. teljesen bűnvádmentesíti a hivatali mulasztást és részben bűnvádmentesíti a hivatali visszaélést. A módosító törvénytervezetet a képviselőházi szavazás előtt a szenátus is elfogadta 167–97 szavazataránnyal, 19 tartózkodással. A digi24.ro internetes portál bemutatta a PSD–ALDE kormánykoalíció „13 legártalmasabb Btk.-módosítását”.

Fordította: Botos László

 1. Hivatali visszaélés. Nem indítanak bűnvádi eljárást, hogyha az okozott kár az országos bruttó minimálbér alatt van, ennek összege jelenleg 1900 lej. Hivatali visszaélésnek minősülnek azok a bűncselekmények, amelyeket az elkövető a saját, a házastárs és közeli rokon (másodfokig) érdekében szándékosan elkövet, törvénytelen haszonszerzés céljával. A nem rokon személyekre nem vonatkozik. Ugyanakkor a parlament és a kormány által kidolgozott, megfogalmazott, elfogadott határozatokra, dokumentumokra sem vonatkozik a hivatali visszaélés fogalma. Emellett a törvény jelenlegi megfogalmazása általánosságban, a hivatali visszaélésnél nem tartalmaz alsó értékhatárt az okozott kárra, illetve haszonszerzésre, emellett a maximális büntetés 7 év szabadságvesztés; a módosításban 5 év.
 2. Hivatali gondatlanság. Törölték a Btk.-ból, tehát teljesen bűnvádmentes. A régi, azaz még érvényben lévő Btk.-ban 3 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal számolhat az a közhivatalnok, aki a feladatköre rendszabályainak szándékos megszegése, nem teljesítése vagy hibás teljesítése esetén anyagi kárt okoz vagy megsérti magánszemélyek, jogi személyek törvény által szavatolt érdekeit.
 3. Szervezett bűnözői csoport, bűnbanda. Újrafogalmazták, megváltoztatták az idevágó részeket. Nem minősül bűnszervezetnek, bűnbandának az alkalmilag alakult, összeállt bűnözői csoport, amely egy-két bűncselekményre verbuválódott szervezési és ténykedési folytonosság nélkül.
 4. Bűnpártolás. A bűncselekmény meghatározását újrafogalmazták. Nem minősül bűnpártolásnak, hogyha az elkövető rokon (másodfokú rokonságig).
 5. Befolyással való üzérkedés. A bűncselekmény meghatározását szintén újrafogalmazták, a jogi besorolásnál feltétel, hogyha kértek vagy elfogadtak csúszópénzt vagy egyéb anyagi javakat, értékeket, illetve elfogadták annak ígéretét (a Btk. jelenlegi szövegében „pénz vagy egyéb haszon” követelése vagy elfogadása szerepel). A módosítás kitér arra is, hogy a befolyással való üzérkedés akkor minősül bűncselekménynek, hogyha a közbenjárás ígéretét tényleges közbenjárás követi (a jelenlegi szövegben nincs ilyen feltétel).
 6. A szolgálati bűncselekményekért kiszabható büntetések csökkentése. Sikkasztás, hivatali visszaélés stb. esetén az elkövetők által okozott anyagi kár megtérítése, visszafizetése a büntetés megfelezésével jár. A sikkasztás bűncselekményének megállapításához feltétel az előzetes feljelentés.
 7. Büntetéscsökkentés többrendbeli bűncselekmény esetén. Halmozódás esetén a több bűncselekményért kiszabható ráadás legfeljebb 3 év, ezt a legsúlyosabb büntetéssel összeadják. A jelenleg érvényes előírások alapján a bűncselekményekért külön kiszabható (börtön)büntetést összeadják, kiszámítják az egyharmadát, a kapott számot hozzáadják a legsúlyosabb büntetéshez.
 8. Az elévülési határidők csökkenése. Az olyan bűncselekmények esetében, ahol a kiszabható szabadságvesztés több mint 10 év, de nem haladja meg a 20 évet, az elévülés 10 évről 8 évre csökken. Az 5-10 éves szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményeknél 8 évről 5 évre csökken az elévülés határideje, 5 évig terjedő bűncselekményeknél pedig 5 évről 3 évre. Az olyan bűncselekmények esetében, ahol legfeljebb 1 év szabadságvesztés vagy bűnvádi pénzbírság a büntetés, az elévülési határidő nem szerepel az új Btk.-szövegben (jelenleg 3 év).
 9. A kiterjesztett elkobzás nehezítése. Ha az elítélt személy a családtagjaira átruházza, átíratja a javait, értékeit, azokat csak feltétellel lehet elkobozni, például éppen olyan esetben, ha bizonyosságot nyer, hogy a családtag tudta, az átruházás célja az elkobzás végrehajtásának akadályoztatása, elkerülése. A pénzmosással vagy bűnszervezet létrehozásával kapcsolatos bűncselekmények és ítéletek után nem alkalmazzák a kiterjesztett elkobzást.
 10. Feltételes szabadlábra helyezés. Általánosan csökkentek a feltételes, idő előtti szabadlábra helyezés kritériumai. A 10 évnél kevesebb szabadságvesztésnél a feltételes szabadságvesztés a börtönbüntetés felének a letöltése után esedékes, a 60 év fölötti elítéltek esetében egyharmad után lehet kérni a feltételes szabadlábra helyezést.
 11. Enyhítő körülmények. Hogyha a bűnvádi eljárás alatt lévő személy a jogerős (végleges) ítélet kihirdetéséig megtéríti az okozott anyagi kárt, ezt enyhítő körülményként figyelembe veszik a bírák, amennyiben az elítélt a bűncselekmény elkövetésének időpontjától számítva 5 évre visszamenőleg már nem részesült ilyen kedvezményben. Az új Btk. szövegében már nem képeznek kivételt az előírás alól a korrupciós és korrupcióval kapcsolatos bűncselekmények.
 12. Nyomásgyakorlás a törvénybírákra. Az ezzel kapcsolatos fejezeteknél bekerült az új Btk.-ba két olyan előírás, amely bűncselekménynek minősíti és szabadságvesztéssel bünteti, ha a gyanúsítottat vagy vádlottat elítéltként, bizonyított bűnözőként mutatják be. Az új előírások indoklása a méltányos büntetőperhez való állampolgári jogok védelme, az igazságszolgáltatási szervek pártatlanságát feltételezi, kizárva minden olyan beavatkozást, ami befolyásolhatja az ügyek bírósági, törvényszéki tárgyalásának a menetét.
 13. A feljelentések bátortalanítása. Megvesztegetés esetén a csúszópénzt (vagy egyéb értékeket) felajánló, átadó személy továbbra is mentesülne a bűnvádi eljárás és büntetés alól, de csak abban az esetben, ha megvesztegetés időpontjától számítva egy éven belül jelenti az esetet a hatóságoknak.  
Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások
 • User
  Dátum: 2018. július 10., 9:43
  ÉRTÉKELÉS: 10

  Turlmetlenul varom, hogy hires komediasunk, Albika eloall, es elmagyarazza nekunk, hujeknek, hogy ezek milyen szukseges es jo modositasok, elvegre aktivan reszt vett ebben a gazembersegben!!!