Felhívás!

In memoriam dr. Havadtőy Sándor

In memoriam dr. Havadtőy Sándor Kultúra

A feltámadás reményében búcsúzunk dr. Havadtőy Sándor református lelkipásztortól, emberjogi aktivistától, aki tanárként 25 éven át teológiát és történelmet oktatott a Yale Egyetemen (USA). Aki ugyancsak negyed évszázadon át volt a Szabad Európa Rádió protestáns műsorának a szerkesztője. Aki 1960–93 között a kálvini Krisztus Egyesült Egyháza fairfieldi gyülekezetének volt a hűséges vezetője. Aki kitartó munkája elismeréseképpen megkapta Fairfield város kulcsát.

Havadtőy Sándor 1924. november 11-én született Kovásznán. Értelmiségi családból származott, nagyapja, Havadtőy Gerő a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium első vallástanára és lelki vezetője volt. Apja, id. Havadtőy Sándor lelkipásztor ősi nemesi család sarjaként tagja volt a budapesti, majd a bukaresti törvényhozásnak, úgy ismerték, mint aki mindent megtett közösségéért a második világháború előtt és alatt.

Az ifjabbik Havadtőy Sándor is a sepsiszentgyörgyi kollégiumból került a kolozsvári teológiára. Katonai behívót kapott, kétszer is szovjet fogságba esett, illetve fogolytáborba került, ahonnan szerencsésen kiszabadult. 1948-ban Svájcba menekült, ahol Baselben Karl Barth tanítványaként a teológia doktora lett.

1952-ben Kanadában telepedett le, ahol a Presbiteriánus Egyház közösségébe kapott kirendelést. Windsorban (Ontario) találkozott és kötött házasságot Juhász Magdolnával, aki zongoratanulmányait a Detroiti Zenekonzervatóriumban folytatta. 1960-ban költöztek át az Egyesült Államokba a Krisztus Egyesült Egyháza (UCC) fairfieldi magyar református gyülekezetének meghívására.

Havadtőy Sándor az 1956-os forradalom után 200 menekült család letelepedését segítette az Egyesült Államokban és Kanadában. Kapcsolatai révén sok olyan információhoz jutott hozzá, amit fel tudott használni a kommunista hatalom gyengítésére. Három évtizeden át volt bejárása a washingtoni Kongresszus és Szenátus albizottságaiba, sajtókonferenciákat tartott, emellett gyakran publikált. Tagja volt a Romániai Emberi Jogok Bizottságának (Committee for Hungarian Rights in Romania), tanácsadója volt az USA Külügyminisztériuma Emberi Jogi Bizottságának. Cikkei jelentek meg a The New York Times, a Wall Street Journal és a Time magazin lapjain, és még számos amerikai kiadványban.

A nyolcvanas években holland reformátusok csempésztek magyar nyelvű Bibliákat Erdélybe, melyeket azonban a román hatóságok lefoglaltak, bezúztak és vécépapírt gyártottak belőlük. Ám a papírmalom nem működött megfelelően, mert teljes bibliaverseket lehetett a legyártott toalettpapíron olvasni. E tekercsekből néhányat Nyugatra csempésztek, Havadtőy Sándorhoz is eljutottak, aki az amerikai sajtó elé tárta az ügyet. Még a Time magazin is cikkezett e döbbenetes szentségtörésről.

Havadtőy Sándor 1991-ben térhetett vissza először Magyarországra, 2001-ben – Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt – a  rangos Julianus-díjban részesült. A Szabad Európa Rádióban elhangzott beszédei, prédikációi Beke György szerkesztésében jelentek meg Vigasztaljátok népemet! címmel. Éveken át szerkesztette az Amerikai Egyesült Államokban tevékenykedő Erdélyi Bizottság (Transylvanian Committee) hivatalos értesítőjét, a Székely Nép című lapot, és annak angol nyelvű változatát, a Carpathian Observert (Kárpáti Figyelő).

Havadtőy Sándort 2019. október 15-én helyezték végső nyugalomra a fairfieldi Oaklawn temetőben. Távozása pótolhatatlan veszteség családjának, egyházának, az erdélyi és határon túli magyarságnak.

(Tőkés László EMNT-elnök sajtóirodája közleménye nyomán)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.