A toll végén: M. Simon Katalin

Sepsiszentgyörgyön születtem, Székelyudvarhelyen szereztem tanítói diplomát. Tanítói hivatásom Besztercén, az Andrei Mureșanu Líceum magyar tagozatán teljesedett ki. Nyugdíjazásom után családommal hazaköltöztünk szülővárosomba, Sepsiszentgyörgyre.