A honlap többnyire a Kovászna megyében megjelenő Székely Hírmondó napilap írásait jeleníti meg, de csak részben azonos annak tartalmával.

Egyedi ünnep Vargyason

Egyedi ünnep Vargyason Kultúra

Vasárnap 100 éves lelkészét, Dimény Andrást köszöntötte Vargyas közössége. Ilkei Árpád jelenlegi lelkész szerint nem volt még Vargyason olyan alkalom, hogy a papi székben ilyen idős lelkész ült volna.

„Ő felvette Isten igáját, tudta, hogy szükség van a Krisztus-habarcsra, szükség volt a lélek-templom megépítésére” – fogalmazott Ilkei. András pap bácsi méltatása után ft. Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök üdvözlőlevelét olvasták fel, aki sajnálatát fejezte ki, hogy nem lehet személyesen is jelen a születésnapon, majd a Magyar Unitárius Egyház főtanácsának részéről egy kitüntető diplomát vehetett át az ünnepelt.

Andorkó Ferenc vargyasi nyugalmazott lelkész a nyugdíjas lelkészek nevében köszöntötte kollégáját, és felolvasta az Amerikába elszármazott Sztankovics Zsuzsa levelét, aki 2013-ban 2000 amerikai dollárral segítette az orgona javítását. Tóth Péter gondnok méltató szavai szerint a sok munka nem maradt gyümölcs nélkül, hiszen egyszerre három vargyasi lelkészt is köszönthet a falu közössége a templomban, ahol több mint 70 éve helybéli lelkész szolgálja a gyülekezetet.

Volt falustársa, Deák Vilma meleg szavai után Krizbai Imre baróti nyugalmazott református lelkipásztor, majd a székelyszáldobosi leányegyházközség gondnoknője, Kolumbán Erzsébet köszönte meg Dimény tiszteletesnek a gyülekezetért tett szolgálatát. Sütő Levente polgármester a régmúlt időket idézte fel, amikor fiatal gyerekként tanította őt és kortársait a pap bácsi, kiemelve, hogy egy kitűnő tanítót tisztelhetett benne a közösség.

Az ifisek rövid műsorral, gitárjátékkal, énekkel és szavalatokkal készültek a napra. Tóth Anna az alkalomra írt versét olvasta fel, melynek címe 46 év, utalva a tiszteletes úr szolgálati idejére. A továbbiakban a gyülekezet közösen énekelte el az ünnepelt kedvenc énekét, Petőfi Sándor Távolból című versének megzenésített változatát, miután családjának két legifjabb tagja is hegedű-, illetve zongorajátékkal lepte meg.

Dimény András a következő szavakkal válaszolt a köszöntésekre: „A szívem örömmel van tele, s hálát adok a gondviselő Istennek, hogy vagyok, illetve köztetek lehetek. Szívembe zárlak mindannyiatokat, s kérem a drága jó Istent, hogy adjon számotokra jó pásztorokat, akik az öregeknek és az ifjaknak a legszebbet, a legjobbat tudják mondani. Az Isten véd minket, az Isten megóvja a maréknyi székely népünket, s élhetünk majd nyugodtabb és boldogabb életet. Köszönöm mindazt a sokat, amit tőletek kaptam. Az Úr áldjon, az Úr őrizzen meg most és mindörökké. (…) Maradjon meg hát közöttünk a hit, a remény és a szeretet.”

Bod Péter száldobosi református lelkipásztor beszéde után a vargyasi dalárda éneke csendült fel, majd az ünneplés himnuszainkkal zárult.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.