Felhívás!

Visszakozzon a kormány!

A tanügyi törvényt módosító sürgősségi kormányrendelet vitatott 17-es cikkelyének visszavonását kéri a Magyar Polgári Párt. Az oktatási szakbizottság tagjaként szakmaiatlannak, kivitelezhetetlennek és diszkriminatívnak tartom az említett rendeletet. A szakmai szervezetekkel, a szakma képviselőivel, illetve az érintett gyerekek szüleivel folytatott tanácskozást követően arra kérjük Románia kormányát és a tanügyminisztert, hogy a 17-es cikkelyt azonnali hatállyal vonja vissza.

Elfogadhatatlan, hogy minden előkészület nélkül, a szakma és az érintett nemzeti közösség képviselőinek bevonása nélkül, tíz nappal az iskola kezdése előtt így módosítsák a tanügyi törvényt. A jelenlegi rendszerben, a kisebbségi oktatásban tanuló diákoknak, elemi osztályban az állam hivatalos nyelvét külön tanmenet szerint, a gyerekek anyanyelvét ismerő tanítók oktatják, olyan szakképzett (döntő többségében felsőfokú végzettséggel rendelkező) pedagógusok, akik a román nyelv oktatásának módszertanából nem csak államvizsgáztak, de szaktudásukról a véglegesítő és a fokozati vizsgák alkalmával is tanúbizonyságot tettek.

Az eddigi eredmények azt igazolják, hogy a magyar diákok ezen módszer alapján jobb eredményeket érnek el a román nyelv elsajátítása terén. Éppen ezért, a román nyelv külön tanmenet szerinti oktatásának felső osztályokba való kiterjesztését kell folytatni, nem pedig olyan tanárok kezébe adni a 6–7 éves gyerekek képzését, akik megfelelő képesítéssel sem rendelkeznek, akiktől a 0–4. osztályos módszertan teljesen idegen.

Egy ilyen intézkedés véleményünk szerint csak zavart kelthet, és nem szolgálja a román nyelv elsajátításának megkönnyítését.

Biró Zsolt elnök (Magyar Polgári Párt)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.