Felhívás!

Vallásszabadság napi ünnepség

Január 13-án a vallásszabadságot a világon először kihirdető tordai országgyűlés 451. évfordulóján hálaadó istentisztelettel ünnepelt a Magyar Unitárius Egyház Erdély és Magyarország szerte. A központi ünnepségre a kolozsvári belvárosi unitárius templomban került sor. Az istentisztelet során Szabó Előd ürmösi lelkész végezte a szószéki szolgálatot, aki beszédében elmondta, nem kötelező vallásos emberként élni, mindazonáltal ez egy érték, amely az életet gazdagabbá teszi. A hit olyan képesség, mint a látás vagy a hallás, amivel szabadon cselekedhetünk. Végül hozzátette: a vallásszabadság mértéke sosem túlzott, nem szabad megelégedni a múltba nézéssel, hanem bátran kell a jövő felé tekinteni, az ajándékba kapott hittel keresni a teljesebbet. 

Bálint Benczédi Ferenc püspök főpásztori köszöntőjében elmondta: az új esztendőben vallásos buzgóságunk az egyéni és közösségi lét felelősségteljes gyarapításában kell történjen. A gyülekezetek úgy kell szolgálják a rájuk bízottakat, hogy munkálkodásuk közben egy olyan világ dicsfénye ragyogjon, melyben nincs sem méltánytalanság, sem oktalan szenvedés, csak egymásra támaszkodó, tiszta emberi szándék és életigenlő cselekvés.

Pánczél Károly a magyar Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága elnökeként kifejtette, őriznünk kell a 451 évvel ezelőtti döntés emlékét, hiszen az a magyar nemzet szellemi örökségének része. A közösség vallási önrendelkezése a keresztény Európa alapértéke. Majd hozzátette: attól, hogy valakinek adunk, nekünk nem lesz kevesebb, sőt az adás által mi is többé válunk. Végül beszédét annak a megállapításával zárta, hogy a szabadság ma is fontos, hiszen békét és prosperitást hoz el.

(A Magyar Unitárius Egyház Sajtóosztálya)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.