Felhívás!

Trianon ma is folytatódik!

Folytatódik darabokra szaggatásunk, felaprózásunk, megsemmisítésünk. Kós Károly már 1911-ben figyelmeztette a magyar társadalmat, hogy a pusztulás felé rohan. Vakon.

Az a magyar társadalom, amelynek vezetői elhatárolódtak az egyszerű néptől, lenézték azt, és a népet kizárva, szűk körben tartották meg kulturális rendezvényeiket, míg az erdélyi románok kultúregyesülete Balázsfalván 6000 embert hívott össze, ellátták őket, szónokaikat szájtátva hallgatták a tömegek – s ugyanabban az évben Kolozsváron gondot jelentett 600 vendég elszállásolása a magyar kultúra nevében!

„Mai helyzetünk az, hogy a zárt sorokban, egységes vezetés alatt és öntudatosan előrenyomuló oláhsággal szemben az erdélyi elszegényedett, fáradt és reményvesztett magyar társadalom lépésről-lépésre, lassan de folytonosan kénytelen visszavonulni minden téren. Sorsunkat előre látjuk, és csodára nem számíthatunk. Mi magunk gyöngék vagyunk, és segítségünkre nem jön sem a nagy-magyarországi társadalom, sem az államhatalom.” (Kós Károly, 1911)

Trianonnak egyik legnagyobb vétkese az akkori társadalmi vezető réteg, az engedékeny, kígyót kebelben melengető hozzáállású politika volt. Az 1920-as diktátum aláírása csak következménye volt a megalkuvásnak, nemtörődömségnek, jóhiszeműségnek…

Az első világháború áldozati báránya Magyarország volt. Széttépték a farkasok. Elvesztette területeinek több mint 2/3-át. Elvesztette népességének több mint felét… Természeti kincseit, vasútvonalának nagy részét…

Magyarországot szétszaggatták, keresztre feszítették, s még most is tépnek belőle egy-egy darabot, mintha nem lett volna elég a gyalázkodásból, mert még nem laktak jól… S félnek, hogy fel fog támadni.

Ne sírjunk, ne temessünk! Ne hibáztassuk a nagyhatalmakat! Ők azt tették, amit mondtak nekik. Nézzünk magunkba! Megszámláltattál és híjával találtattál, Magyarország, Istennek népe! Mária országa! Mert hűtlenné váltál ahhoz az elhíváshoz, a feladathoz, a küldetéshez, amelyet szánt neked a Mindenható. Hűtlenné váltál a szeretet törvényhez, a tisztasághoz… Híjával találtattál!

Ma is ez van.

Biró Erika református lelkipásztor (elhangzott tegnap a szörcsei emlékezésen)

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.