Hirdetés
Hirdetés
Felhívás!

Tanévnyitók Háromszéken

Tanévnyitók Háromszéken Kovászna megye

Tegnap több mint harmincezer óvodás és iskolás kezdte Háromszéken a tanévet, az első lendületüknek október 21-ig kell tartania, akkor lesz az első vakáció, majd további négy a tanév végéig, 2023. június 16-ig. A Bod Péter Tanítóképzőben három kilencedik kezdett, Csernátonban felújított iskolát adtak át, a Mikóban több mint 1200, de Kovásznán és környékén is ezer diák kezdett, előttük a jövő. Ezekre a helyekre értünk el tegnap.

Hirdetés
Hirdetés

A szentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban, a kicsik ünnepi felvezetését követően, Sztakics Éva igazgató nyitotta meg a 2022–2023-as tanévet azzal a gondolattal, hogy az iskola is, akárcsak a világ, folyamatos változásban van, utalva ezzel arra, hogy még nem sikerült befejezni a felújítási munkálatokat.
– A változásokat fogadni kell, az új dolgokra fogékonynak kell lenni, így lesztek felvértezve a magyar emberek legnemesebb tulajdonságaival, Márai szavaival élve: keleti bölcsesség, nyugati műveltség – zárta beszédét Sztakics Éva.

A Mikóban 1222 diák kezdte meg a tanévet, három előkészítő osztály indult egyenként 25 tanulóval. Az iskola tanárai közül néhányan nyugdíjba mentek, az évnyitón megköszönték Kubánda Miklós tanár munkáját, aki a tanítás mellett 17 évig volt az iskola aligazgatója is.

Körtánc az iskolaudvaron

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes Gimnáziumban a hagyományokhoz híven a végzősök vezették be a 32 előkészítős kisdiákot a tanintézmény udvarára. A legkisebbek szavalatai után Bejan András igazgató köszöntötte a jelenlévőket, majd a diákokhoz szólt. „Mi, szülők és nevelők, tiértetek vagyunk itt. Tudjuk, nélkületek vagy ellenetekre semmilyen pedagógiai programot, iskolai koncepciót nem lehet végrehajtani. De ebben nektek kell bennünket megerősítenetek.”

Miután az intézményvezető eredményes tanévet kívánt a 733 diáknak és a soraiban tíz újonnan érkezett tanerőt számláló 61 fős pedagógusgárdának, Dimény-Haszmann Árpád költő, lapunk vezető szerkesztője, a tanintézmény egykori diákja saját, alkalomhoz írt versével kívánt sikeres tanévet. Az ünnepség az iskola diákjainak és pedagógusainak körtáncával ért véget.

Megújult épületben

Tegnap az alsócsernátoni Végh Antal Általános Iskola 26 pedagógusa és 176 diákja egy kívül-belül felújított tanintézmény kapuját léphette át az átadóünnepséggel egybekötött tanévnyitón. A 25 előkészítős bevonulása után Kiss Imre főtanfelügyelő beszédében méltányolta, hogy a Csernátonban 1584-ben már működő iskola utódintézménye több mint ötszáz év elteltével is ellátja oktatói, nevelői feladatait. „Teszi ezt a legkorszerűbb működési követelményeknek megfelelően, az országos helyreállítási terv keretében megújított épületben”, hangsúlyozta.

A történelmi egyházak képviselőinek áldása, majd az iskola furulyacsoportjának előadása után Rákosi Árpád polgármester és Virág István iskolaigazgató beszélt a felújítás részleteiről, majd Kocsis Annamária szaktanfelügyelő olvasta fel saját, hatodikos korában írt versét a diákseregnek. A részletekre a következő Csernátoni Körképben visszatérünk.

Kitartást és jókedvet!

A Kőrösi Csoma Sándor Líceumban, a csomakőrösi iskolában és a kovásznai Orbán Balázs Általános Iskolában is becsengettek tegnap a diákoknak. A középiskola udvarán Becsek Éva igazgató és Bede Emese aligazgató köszöntötte a régi és új arcokat, de az egyházak képviselői is szóltak a jelenlévőkhöz. Az intézményben tanulók létszáma évek óta állandósulni látszik, 1080 körüli. Idén három előkészítő indult, két magyar és egy román tagozatos.

Kilencedikben négy elméleti, egy szaklíceumi és két szakiskolai osztályba iratkozhattak a gyerekek. Az elméleti osztályok közül kettő román, kettő pedig magyar tagozatos, egy-egy reál és egy-egy humán osztályról van szó. A szaklíceumi osztályban a gyerekek magyarul tanulnak turisztikai technikusnak, a szakiskolában pedig pincérnek és ácsnak.

Hetvenhét kilencedikes a képzőben

230 tanulóval kezdte az új tanévet a tegnap a kézdivásárhelyi Bod Péter Tanítóképző. Hetvenhét diákkal három kilencedik, egy óvó-tanítóképzős, egy csecsemő- és kisgyermeknevelői és egy filológia-nyelv osztály indult, amelyeknek osztályfőnökei Len Rita, Turoczi Andrea és dr. Deák Ferenc pedagógusok. Az ünnepséget Deák Magdolna, az intézmény igazgatója nyitotta meg.

„Várjuk, kedves kilencedikesek és új kollégák, hogy ti is legyetek részesek képességeitekkel, energiátokkal az iskola sikereinek elérésében” – hangsúlyozta majd hozzátette, hogy a tanítóképző azzal is bizonyítja életszeretetét, hogy igyekszik a változó külső környezettel szemben stabil belső környezetet kialakítani és fenntartani.

Farkas Fruzsina, a diákszövetség elnöke is köszöntötte a kilencedikes diákokat, majd Biszak Beáta énekhangja tette szebbé az évnyitót. Utána Tuzson Erika románszakos tanárnő köszöntötte és mutatta be az újonnan érkező tíz pedagógust, majd Fábián Kincső Farkas Árpád Hazatérés című versével varázsolta el a jelenlévőket. Az ünnepséget a mentorok kijelölésével zárták, akik felkísérték a gólyákat az osztálytermükbe, ahol megtartották az első osztályfőnöki órát. (Fotó: Tofán Levente)

Sok gyerek, sok gond

A szentgyörgyi Váradi József-iskola helyszűkével küszködik: idén is hat előkészítős osztály indult 139 gyerekkel. Az iskolában összesen 47 osztály van, ez több mint 1100 diákot jelent. Az iskolakezdéssel tehát már együtt jár a szülők elégedetlenkedése, nyomásgyakorlása is: nehezen tudnak belenyugodni abba, hogy csemetéjük nem a kedvenc tanító nénihez kerül, hanem a módszertan által előírt sorsolással kiválasztott osztályba – mondta lapunknak Lázár Raymond igazgató.

Ilyenkor a szülők azt hangoztatják, bezzeg máshol lehet választani, de ez csak azokra az intézményekre igaz, ahol nincs túljelentkezés, a Váradiban pedig mindig az van. A megengedett maximális osztálylétszám előkészítőben 22 fő, ami főtanfelügyelői engedéllyel 25 főig duzzasztható. A hagyományos osztályok feszítik legjobban a kereteket, noha step by step oktatásra is több mint 30-an jelentkeztek, de csak 22 helyet engedélyeztek. <<

Hirdetés
Hirdetés
Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások