Felhívás!

Lejárt a Bólogató Jánosok ideje!

Lejárt a Bólogató Jánosok ideje! Kovászna megye

Közösségszolgálatra összpontosító, versenyképes csapattal nevezett be a gidófalvi helyhatósági választásokba az Erdélyi Magyar Szövetség, melyet a 26 évi tanácsosi tapasztalattal rendelkező Máthé István polgármesterjelölt vezet, s melyben kezdeményezőkészségű fiatalok, köztük vállalkozó, három hölgy és egy ifjú jogász egészítik ki az idősebbek jártasságát. A tizennégy személyes lista alaposan kidolgozott programja a községet alkotó hat falu mindenikének gondjaira megoldást kínál. A csapat a vírusjárvány és az átmenetiség miatta is megbénult élet felpezsdítését tekinti feladatának.  

A technikusi végzettségű veterán önkormányzati tanácstag, a zoltáni Máthé István az eddigitől eltérő munkastílus meghonosításával nyitna merőben új fejezetet a község történetében, amennyiben nem Bólogató Jánosokból állította össze munkatársi gárdáját. Az eddigi egyszemélyi vezetés bírálójaként az utóbbi években támogatóra lelt a gidófalvi Szabó Ferenc, több kötet szerzőjének személyében, akivel tanácstagként együttműködve mindenki másnál több javaslatot, határozattervezetet dolgoztak ki. Fölöttébb fonák vonása a mai kampánynak, hogy az a személy, egy versenytárs terjeszt elő olyan javaslatokat, melyeket korábban ő maga fújt le a „nem lehet!” jelszavával, és most választások közeledtén „megtáltosodott” .

A fő munkálat ma, az egész község életét felforgató, folyamatban lévő útjavítás és aszfaltozás. De a széthúzó, munkájukat össze nem hangoló alvállalkozók miatt most áll a munka, nyilván azért, mert a cégek túlvállalták magukat, s kampánycélokra másutt is szükség van rájuk.

A felügyelet hiányára vall, hogy sok a minőségi rendellenesség a félbe-szerbe hagyott szakaszokon, valamint a mellékutcákra kitérő útelágazásoknál is.

Kulcseleme programjuknak az infrastruktúra bővítése, elébe menve a falvak megkezdődött megújulásának. Új házakat húztak-húznak fel többfelé az újonnan beköltözők, telekvásárlók. Ott villanyvezetékre, vízvezetékre, csatornázásra van szükség.

Folytatni kellene szorosabb ellenőrzés mellett a folyamatban lévő munkálatokat, különben évekre elhúzódhatnak.

A községi oktatási hálózat összevonása nyomán felszabadult épületeket hasznosítani kellene.

Étfalván az iskolát átneveznék és falumúzeumot hoznának létre benne.

Gidófalván fő gond volt a tanügyiek és a polgármesteri hivatal közötti nézetkülönbség feloldása, ebben is közreműködött Máthé István.

A tanévkezdet most biztosított, de megoldásra vár a nagy uniós beruházás, az informatika labor beüzemelése, különösen, hogy a községre a sárga kód előírásai érvényesek pillanatnyilag, azaz a gyerekek fele otthon kezdte online közvetítéssel a tanulást. Az ultramodern felszerelés bent van az iskolában évek óta, de még nem működik.

Fotosmartonoson 12 éve áll félbehagyottan egy közösségi ház, még villanyt sem tudtak bevezetni. A két falunak orvosi rendelőre lenne szüksége, miként szakorvosi konzultációk is elkelnének a községben a megyeszékhelyről kiszálló orvosok bevonásával. Fotosmartonoson baj van a vízellátással is, mely a többi faluban sem működik kifogástalanul.

Angyaloson égető probléma az egyháznak visszaadott kultúrotthon nagyon rossz állapota, azt vissza kellene bontani és újjáépíteni. Itt a kanalizálási hálózat kiterjesztése is megoldásra vár.

Minden faluban felemás a szemétszállítás helyzete, csak egy része a lakosságnak igényli a Tega szolgáltatásait, márpedig a többiek hulladékai meg nem engedett helyekre kerülnek és szennyezik a környezetet. 

Tanácsi, szabad területeket helyi és idetelepülő fiataloknak lehetne felkínálni.

Az ifjúsági szórakozásnak, közösségi életnek ma nincs nyoma a falvakban.

Szabó Ferenc önkormányzati képviselőjelölt (költő, író) az Erdős Gábor és a Gidófalva községhez tartozó művelődési otthonoknak működési szabályzatot és rendezvényajánlatot dolgozott ki a pangó kultúrélet feltámasztására, ebben évente szerepelnek ismétlődő fesztiválok a műkedvelők felkarolására, művelődési hét, faluünnep, karácsonyi hagyományok bemutatása, farsangolás, előadók meghívása stb., mindez szakalkalmazottak szervezésében. 

Ígyártó Szabolcs önkormányzati képviselőjelölt egy sportcentrum felépítését szorgalmazná, a szomszéd Bodok erre jó példa. Az állatvédelem helyzete is sok kívánnivalót hagy maga után, amit egyik falusfelük, Igyártó Nándor egyetemista, állatvédő aktivista képvisel, s akinek munkásságát segíteni szükséges.

Szakács János önkormányzati képviselőjelölt, frissen végzett fiatal jogász a tulajdonjogok tisztásához járulna hozzá, sok földterület azonosítása késik és húzódik évtizedek óta. A község 16 hektáros ipari parkjának mai használója nem fizet adót, a park kiaknázatlan, holott nagy reményeket fűztek hozzá, melyekből eddig semmi sem valósult meg. Ebben Máthé István is nagy lehetőséget lát, hiszen számtalan pályázati lehetőséget is elszalasztottak eddig. Csapatának nagy előnyeként emeli ki, hogy tagjainak nincsenek saját tulajdon elismertetési gondjai, ezért valóban a közösségi életnek szentelhetik magukat. (X)

Az EMSZ sajtószolgálata

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások
  • User
    Dátum: 2020. szeptember 16., 17:22
    ÉRTÉKELÉS: 2

    Hiteles emberek ,csak olyant ígérhetnek, amit végre tudnak hajtani! Idő,türelem ,tudás, szeretet kell hozzá! És a támogatók tudásukkal hozzájárulhatnak, egy szeretni való élethez! Mert a kistelepülések is,élni akarnak és szeretnének! A teremtő áldásával!