Hirdetés
Hirdetés
Felhívás!

Közösségi vezetőt méltattak

Közösségi vezetőt méltattak Kovászna megye

Tegnap egyetlen napirendi ponttal rendkívüli ünnepi tanácsülést tartott a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Az ülés díszvendége a Pro Urbe díjas ft. Szabó Lajos plébános, szentszéki tanácsos volt, akit 31 évi szentgyörgyi szolgálata után nyugdíjazása alkalmából köszöntöttek tisztelői, valamint más felekezetek szentgyörgyi lelkészeinek jelenlétében.

Vargha Fruzsina alpolgármester nyitotta meg az ülést, amelynek ünnepélyes nyitányként az Opra Balázs kíséretével Sebestyén Lázár Enikő által előadott ismert Schubert-szerzemény, az Ave Maria szolgált. Majd Antal Árpád polgármester méltatta az atya érdemeit. Az ünnepelt életútját felidézve az elöljáró elmondta, az 1945-ben született, csíkszenttamási származású Szabó Lajost 1969-ben szentelte pappá Márton Áron megyéspüspök. Székelyudvarhelyi, györgyfalvi, csíkkozmási, csíkmadarasi szolgálat után 1990-től lelki vezetője a Szent József-plébánián a belvárosi egyházközség híveinek, tevékeny szeretetével gazdagította a körülötte lévőket.

Hirdetés
Hirdetés

Papi jelmondata – „Magasztalja lelkem az urat” – átszövi élete minden percét, meghatározza lelki tartását. Hozzájárult az őrkői közösség Szűz Mária, világ királynője templomának, valamint a Krisztus király templom építéséhez, felújította és kibővítette a Szent József-plébániát, szobrot állított Szűz Máriának, Márton Áronnak, Szt. István királynak. Hitoktatói és cserkészvezetői tevékenysége által a város számtalan fiatalja épült lelkileg-szellemileg.

– Azt a bölcsességet, ami az elmúlt évtizedekben jellemezte, minél több emberrel ossza meg – kívánta Antal Árpád, aki ez alkalommal egy szintén baráti összeesküvéssel titokban összeállított, szép kivitelezésű füzetecskét adott át a kanonoknak. Ebben annak különböző egyházi ünnepekre írt prédikációinak kézirata és leirata mellett sok személyes fénykép is helyet kapott, a plébános gyermekségétől kezdve nyugdíjazásáig. A kiadványból a belvárosi katolikus egyházközség minden tagjának juttatnak egyet.
Meglepetésként érte az ünnepi köszöntés – vallotta be az atya, szerényen hozzátéve a Szent Páltól idézett szavakat: Ha megtettem mindent, akkor is csak haszontalan szolga vagyok. De hol van a minden?! Mennyi mindent meg kellett volna tenni!

Megosztotta a jelenlevőkkel azt a Márton Áron püspöktől pappá szentelésekor kapott útmutatást is, amelyről bevallása szerint élete folyamán keveseknek beszélt, de ott csengett a fülében 51 éven keresztül:

– Nemcsak Jézus Krisztusnak lettetek és vagytok szolgái, legyetek szolgálói, védői, fejlesztői a mi székely népünknek is!

Köszönetet mondván a jelenlevőknek, figyelmet fordított arra is, hogy a két új sepsiszentgyörgyi plébánost, Ilyés Zsoltot és Takó Istvánt is köszöntse, majd a városvezetést a cserkészköszöntéssel arra biztatta: legyen résen, őseink hagyományaiból egy jottányit se hagyjon elveszni!
A tanácsülés a régi székely himnusz eléneklésével ért véget, majd egy csoportképpel örökítették meg az idős atya életében egyedi momentumot. 

Hirdetés
Hirdetés
Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.