Hirmondo
Hirdetés
Hirdetés

III. Károly király imádja Zalánpatakot

III. Károly király imádja Zalánpatakot Kovászna megye

A szabadság, az emberi gesztusok, a gyönyörű vidék, a páratlan növényvilág – elsősorban ez vonzza Zalánpatakra III. Károly királyt, aki négy napot töltött a székelyföldi településen. Szotyori Angéla, Málnás község polgármestere a elmondta, mindig szeretettel várja vissza a közösség a brit uralkodót, akinek jelenléte óriási jelentőséggel bír a település.

„III. Károly tizenöt éve rendszeresen jár hozzánk, akkor még trónörökösként, de egyáltalán nem gondoltuk, hogy királyként is eljön, ráadásul megkoronázása után egy hónappal” – állapította meg a közigazgatásilag Zalánpatakot is magában foglaló Málnás polgármestere, amikor a brit uralkodó kedden lezárult, négynapos székelyföldi látogatásáról faggattuk. Ezekben a napokban erre az apró, Sepsiszentgyörgytől 23 kilométerre fekvő háromszéki falura irányult a világ szeme, ami érthető, hiszen a május 6-án megkoronázott angol király első külföldi útja éppen ide, ebbe a székely faluba vezetett.

A bukaresti brit nagykövetség által május végén hivatalosan megerősített királyi vizit még akkor is váratlannak nevezhető, ha III. Károly tulajdonképpen nem tett mást, mint hazatért Zalánpatakra, ahol 2008-ban – távoli rokona és barátja, Kálnoky Tibor gróf ajánlatára – megvásárolta az 1-es házszám alatti birtokot.

 

Közlékeny, barátságos, szimpatikus

Szotyori Angéla szerint a Romániába, Erdélybe 25 éve visszajáró királyi falustársuk épp olyan, mint amilyennek a televíziók képernyőjén keresztül láthatott ország-világ: roppant közlékeny, barátságos, szimpatikus, akivel bármiről lehet társalogni. „A szombaton rendezett piknik is rendkívül jó hangulatban telt, mindenkivel kezet fogott, egyáltalán nem protokolláris volt az összejövetel. Külön odament mindenkinek az asztalához, és többek között a kihelyezett ételekről érdeklődött. Nagyon aranyos ember, egyáltalán nem olyan távolságtartó, mint amit az angolokról feltételezünk” – magyarázta Málnás elöljárója. Akinek volt szerencséje a pikniken is szóba elegyedni III. Károly királlyal, akinek ajándékként átnyújtotta a község hímzéssel elkészített címerét.

Hirdetés
Hirdetés

A polgármester asszonynak ugyanakkor tavaly volt alkalma hosszasabban is elbeszélgetni, közösen teázni az akkor még trónörökösként Zalánpatakra látogató uralkodóval, aki bevallotta az elöljárónak: „nem szereti, hanem imádja Zalánpatakot”. „Ami őt ide vonzza, az a szabadság, az emberi gesztusok, a gyönyörű vidék, a páratlan, máshol már nem található növényvilág. Nagyon szereti a természetet” – meséli a 74 éves uralkodóról az ezer lelkes Málnás község polgármestere. Megosztva azt is, hogy III. Károly korábban felajánlotta, berendez egy cserépkészítő műhelyt a faluban, ám mivel nincs hozzáértő, aki vezesse, ez egyelőre ötlet maradt. Külső segítség kell a település- és régiófejlesztéshez Zalánpataknak egyébként 80 állandó lakosa van, egyetlen román hölgy kivételével valamennyien magyar nemzetiségűek. A három településből álló erdővidéki községet 2016 óta irányító polgármester asszony azt vallja, a településnek, a háromszéki régiónak, sőt az országnak egyaránt sokat jelent az angol király rendszeres látogatása, jelenléte, ezt az ismertséget, hírnevet azonban csakis külső segítséggel képesek úgy kamatoztatni, hogy az a fejlődésüket szolgálja.

Bár Zalánpatak és környéke alaposan rászolgált az útfelújításra – a király mostani látogatásakor rengeteg autó megfordult a környéken –, a község nem kapta meg a Málnásfürdőt Zalánpatakkal összekötő út leaszfaltozásához szükséges, az Anghel Saligny-terv keretében megpályázott 17 millió lejt. Egyedül arra sikerült forrást szerezni, hogy kockakövet rakjanak le a faluban a házak között, megőrizve a környezet rusztikus jellegét. „Nagyon jó lenne, ha segítene valaki, önerőből, az alacsony költségvetésből ugyanis nem tudjuk látványosan fejleszteni a községhez tartozó településeket.

Pedig jelentős potenciál rejlik a szebb napokat is megélt Málnásfürdőn, amely hajdan turisztikai övezetbe tartozott, de elveszítette ezt a rangját. Hétféle ásványvízforrás van az egykori üdülőtelepen, amelyet fel lehetne fejleszteni, vendéglátóipari egységeket lehetne létrehozni, ahol megszállhatnának az ide érkező turisták” – magyarázza Szotyori Angéla polgármester. Meglátása már csak azért is helytálló, mivel az elmúlt napokban több tucatnyi, az ország minden szegletéből, sőt Nagy-Britanniából érkezett vendég kereste fel Zalánpatakot, hogy találkozhasson, vagy legalábbis megpillanthassa a királyt. Málnás elöljárója azt vallja, a község, a régió fejlesztése az illusztris vendég, Zalánpatak legelőkelőbb polgára ismeretében nemzeti érdek.

 

Közös uzsonnázás Őfelségével

A zalánpataki falumúzeumot működtető Préda Barna helytörténész az elmúlt napokban ugyancsak személyesen találkozott III. Károly királlyal, aki kedden Zalánpatakról a Brassó megyei Szászfehéregyházára, utazott, ahol egy házat birtokol. A közösségszervező fiatalember kulturális egyesületet működtet a településen, amely a falumúzeum fenntartásán kívül kulturális rendezvényeket is szervez.

Lapunk érdeklődésére ő is kiemelte a király látogatása alkalmából a falubeliek számára szervezett közös uzsonnázást a Kálnoky grófok kertjében, ahova mindenki otthonról hozta saját elemózsiáját. Egy helyi méhész méhészeti felszerelésével mutatta be az erdélyi méhészetet a királynak. „Mintegy hatvanan vettünk részt a találkozón, amelyre III. Károly jellegzetes brit élelmiszereket hozott. Mindenki saját asztalára pakolta ki a portékáját. A király és kísérete gyalogtúrából érkezett a kertbe. A község részéről a polgármester asszony, a faluközösség nevében pedig jómagam üdvözöltem a körünkbe megérkező királyt” – nyilatkozta Préda Barna, aki – mivel népzenész is – hegedűn magyar nótát játszott az uralkodónak. III. Károly király sorra vette a zalánpatakiak asztalait, kezet fogott a falubeliekkel, és tolmács segítségével váltott pár szót az emberekkel.

Préda szerint idei látogatása semmiben sem különbözött a korábbiaktól, amikor Károly még trónörökös hercegként fordult meg háromszéki birtokán. A királyt most is ugyanaz az egyszerű és közvetlen viselkedés jellemezte. Zalánpatakon idén a szokásosnál több volt a turista, hiszen sokan akartak találkozni a brit királlyal, ami az utcán meg is történt. A falubeliekkel történő uzsonnázáson azonban csak a helyiek vehettek részt. Különben a király Zalánpatakra történő érkezése előtt olyan pletykák és rémhírek keltek szárnyra, hogy a hatóságok lezárják a faluba vezető utat. Ezzel szemben továbbra is bárki bejöhetett a mindkét irányból – Málnásfürdő és Szárazajta felől – megközelíthető faluba. A poros vagy sáros hétköznapokhoz képest annyi változás állt be, hogy a helybéliek és a vendégek rendőrökkel, biztonsági emberekkel és tűzoltókkal találkoztak az utcákon.

A falu közismerten rossz útjai most némileg jobb állapotban vannak, miután a málnási és a baconi polgármesteri hivatal is feljavította a köves utat, de aszfalt egyik irányból sem került a bevezető utakra. Préda szerint a faluban található királyi birtok, illetve az ide látogató Károly király jelenléte egyértelmű impulzust adhat a település fejlődésének. Igaz, a királyi birtokon kívül mások hivatalosan nem foglalkoznak vendéglátással a faluban, de esély van rá, hogy a közeljövőben ez megváltozzon. Arra már volt példa, hogy a szállás nélkül maradt turistákat kérésre befogadták a székely családok. A korábbi években elnéptelenedő faluba mostanában többen is visszatelepedtek, idősek és fiatalok egyaránt. Van jól működő vállalkozást fenntartó fiatal család is Zalánpatakon, aki szintén visszatért szülei és nagyszülei szülőföldjére. Az állattartó gazdákat azonban lesújtotta az elmúlt hónapban bekövetkezett változás, ugyanis a tejfelvásárló cég többé nem tart igényt a zalánpataki tehenek tejére. ,,Több gazda áttért húsmarhatartása, borjúnevelésre, és van, aki sajtnak dolgozza fel a tejet. A kialakult helyzetre egyelőre nem találunk közös megoldást” – vázolta a helyzetet Préda Barna.

Korábbi látogatásai alkalmából különben éppen Károly herceg szorgalmazta, hogy az emberek próbálják helyben feldolgozni a biominőségű tejet. Ennek elősegítésére alapítványa szakembert küldött a faluba, hogy tárgyaljon a gazdákkal és nyújtson szakmai segítséget. Több tejfeldolgozót is meglátogattak, hogy a falubeliek számára legyen pozitív példa, miszerint összefogással sikerülhet. Préda szerint a dolog ott akadt el, hogy a falubeliek nem fogadták el a létrehozandó szövetkezet vagy egyesület ötletét. Külső nyomásra már korábban bejegyeztek egy egyesületet, ami viszont nem működött, adott volt a rossz példa. A mostani kényszerhelyzet azonban ráébresztheti a zalánpataki gazdákat arra, hogy saját kezükbe vegyék sorsuk irányítását. Amihez minden bizonnyal továbbra is adott III. Károly király segítsége.

Szöveg: Makkay József, Rostás Szabolcs

Fotók: Kátai Edit/MTI

Hirdetés
Hirdetés
Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Hozzászólások