Felhívás!

„Európa elveszett!”

„Európa elveszett!” Kovászna megye

A kézdivásárhelyi önkormányzat és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem közös kezdeményezése, az Ezüst Akadémia előadássorozat korábbi alkalmain is értékes, az általános műveltséget bővítő, életminőségünk jobbításához segítő előadásokat hallhattunk. Csütörtökön dr. Maróth Miklós egyetemi professzor, orientalista Az iszlám politika elméletének bizánci gyökerei című előadását hallgathatták meg az érdeklődők.

 

Könnyen illetünk egy-egy előadást olyan jelzőkkel, mint „figyelemfelkeltő”, „szemet felnyitó”, hát az előbb említettnek minden szava figyelmet és megfontolást érdemel, hiszen olyan kérdéskört elemez – az adott kultúra, viszonyok páratlan ismerőjeként, elismert szaktekintélyeként –, amellyel mi itt, Erdélyben még csak elméleti szinten foglalkozunk, Európa más részein viszont maga a mindennapi valóság. Az alábbiakban az előadó szavaiból szemlézünk.

 

Közös gyökerek egyfelől, kultúrák ütközése másfelől

 

A judaizmus, a kereszténység és az iszlám egy valláscsoportba tartozik, hiszen mindhárom az „Isten igazat mond” elv mentén, az isteni kinyilatkoztatással igazolja magát, ugyanakkor genetikusan is összetartoznak, és többé-kevésbé ugyanazt az istent imádják – vezette fel az előadó. Mindezzel együtt bármelyik kettő szembeállítható a másikkal, különféle vallásfilozófiai szempontok szerint. Megjegyzendő, hogy noha ugyanazon szentnek tartott szövegeket olvassák, azok más-más értelmet nyerhetnek a kulturális különbözőségek miatt.

A muszlim hitet és a judaizmust a „törvény”, a jog köti össze, ami szigorúan meghatározza, mit lehet, illetve mit kell megtennie az embernek, de elfogadott „kiskapuk” is vannak, a „szűk” és „tág” lelkiismeret fogalmával is operálnak. Az iszlám közösségekben nagyon fontos szempont, hogy a közösség minden tagjának boldogulnia kell valamilyen módon, innen például a szegények bankja elv: a kamatszedés tilos, a tőkének nem az egyén meggazdagodását kell szolgálnia, hanem a közösség felemelkedését.

A további személetbeli különbözőségek érdekes magyarázatát is megtudhattuk az előadótól: a római alapokra, sporthagyományokra épülő kultúránk miatt számít mai napig is a teljesítmény, vannak nyertesek és vesztesek, a bibliai szövegeink is sporthasonlatokkal élnek. Ezzel szemben az iszlám a sivatagi utazásból vett példákat hoz, amikor is nem lehetett szó versengésről, a túlélés egyetlen módját az összefogás jelentette. A kereszténységben ellenben a vesztes és győztes fogalma, a vertikális hierarchia él tovább.

 

Más tájak, más mindennapok, zárt közösségek

 

Az iszlám mindennapokra rátérve az előadó viccesen megjegyezte: ott is a nők viselik a nadrágot, még ha ez nem is látszik kívülről, csak míg a magyar nők veszekszenek, a muszlim nők duzzognak – és egy duzzogó nőt nagyon sokba kerül kiengesztelni. A valóságban a sivatagi életnek kegyetlen törvényei voltak, többek között az, hogy a nemkívánatos lánygyermekeket élve eltemették – ezeken a szabályokon azóta enyhítettek.

A számunkra ismeretlen társadalmakat minden esetben dekódolni kell –ehhez tudni kell például azt, hogy az iszlámban a törvényeket is felülírhatja az érdek, az éppen adott helyzetet mérlegelve! Egy ilyen kulturális jellegzetesség, amelyet mindannyian ismerünk, az alkudozás: a parancs szerint eladónak és vevőnek egyaránt jól kell járnia, ez a szabály. Nincsen meghatározott ár, az adott tranzakcióból kell kihozni a lehető legtöbbet, ugyanakkor az eladó szándéka sosem az, hogy átverje a vásárlót, hanem hogy kölcsönösen előnyös üzletet kössön.

Európai szemmel azért furcsák ezek a szokások, mert mi itt szigorú, hajlíthatatlan morális standardok szerint élünk, a belénk kódolt „kötelességteljesítés” az, ami Európát naggyá tette. Ezzel szemben a muszlimoknál elfogadott dolog, hogy nem kell megszenvedniük azért, hogy megéljenek. Abban hisznek, hogy „valami mindig lesz”. Valami munka, netán olaj, esetleg európai társadalombiztosítás – utóbbira láthattunk az elmúlt években riasztó példát.

Tudni kell azt is, hogy a vallási törvény, jogrend számukra az élet legapróbb részleteit is szabályozza, attól kezdve, hogy miként szabad hajat vágni, állatot leölni, tüsszenteni vagy akár a szomszédasszonnyal szót váltani, miként lehet bánni a szomszéd háziállatával. Emiatt van az, hogy egy helyre települve, közösségbe tömörülve élnek, ahol lehet saját fodrászuk, mészárosuk stb.

 

Holnaptól a vallás nem lehet magánügy?

 

Egységes, teljes mértékig azonos életstílust kényszerít mindenkire az iszlám, és e térítés kötelezettségét is előírja. Ezért fordulhat elő nap mint nap, hogy azoknak a keresztényeknek a szent helyeit pusztítják, akiknek a jó szándékából élnek, és mindezt teljes lelki nyugalommal teszik, hiszen saját vallásuk parancsai szerint járnak el.

Integrációról szó sem lehet! Soha nem fog sikerülni, ez hiszékeny utópia a részünkről, hiszen ők elutasítanak mindent, ami keresztény (kultúra), és nem muszlim. Angliai példával is élt az előadó, egy ott élő barátja esetét említette: az angol konyha egyik remeke, büszkesége a véres beefsteak, ám erre alkalmas húst nem tud már vásárolni, mivel az iszlám szerint a húst ki kell véreztetni, és a kereslet elve mentén ezt teszik az angol hentesek is.

A legfőbb, amit meg kell értenünk: nekünk, európaiaknak a vallás magánügy, számukra maga az életük minden vetületét meghatározó parancsrendszer, amelynek alávetik magukat. Mi, naiv európaiak azt hisszük, majd az iskolarendszer révén megváltoztatjuk, integráljuk őket. Ez tévedés, soha nem fog sikerülni – állítja dr. Maróth. Az iskolaelhagyók zöme muszlim fiatal, a nők azok, akik tanulnak, akik közül sokan viszik is valamire, viszont ilyen módon ők a párválasztásban maradnak hátrányos helyzetben.

A fiatal muszlim férfiak nem tanulnak, nem dolgoznak, élnek a „lesz valahogy” elv szerint, ugyanakkor kettősség dúl bennük: a társadalomnak nem hasznos tagjai, alacsonyabbrendűek, a vallásuk tanítása szerint viszont az igazság ismerői, birtokosai, felsőbbrendűek. Ez a kettősség feloldhatatlan frusztrációhoz vezet, ami agresszióban nyilvánulhat meg.

 

Ahol rést találnak, azt kitöltik a muszlimok

 

A szekularizálódás ilyenformán az európaiak hátrányára válik, a muszlimok nem fognak integrálódni, nem is áll szándékukban, pláne, amíg úgy élhetnek, hogy „egy migráns krőzus egy magyar munkáshoz képest”. Abszurdum, hogy akik 2016-ban „életveszély” miatt jöttek ide, és kértek bebocsátást, idén már hazamennek vakációzni, látogatóba az „életveszélyes” országaikba.

Közben pedig elkezdték Európát átalakítani, ami ma már nem az, ami korábban volt! Mi önként vesszük le a keresztet templomainkról, hogy ne zavarjuk, ne sértsük őket, Európa elkezdett az iszlám törvényekhez alkalmazkodni. Önként – figyelmeztetett az előadó.

A muszlimok erős fegyvere a megrendíthetetlen hitük és a rengeteg gyerekük. Európában – így Romániában és Magyarországon is – hatalmas demográfiai vákuum alakult ki, amelyet első körben a cigányok, másodikban a bevándorlók fognak betölteni. A népességcsökkenés miatt a nyugati gazdaságok sem fenntarthatók, Németország abban a hitben engedte be a bevándorlókat, hogy majd feltöltik a munkaerőpiacot – erre beözönlött az analfabéta, dolgozni képtelen (és nem is akaró) tömeg. Most már beismeri az ország, hogy hibát követett el, de már késő.

Európa óriási válságban van, így ebben a formában nem fenntartható, jelentette ki dr. Maróth. A Közel-Kelet lakossága száz év alatt megkilencszereződött, ezt nem kísérte gazdasági fejlődés, emiatt nyomorognak. A megoldást az iszlámhoz való erőteljes visszatérésben látják, ezért nyerhettek teret a fundamentalisták. Szíria a kivétel, ott valóban válság dúl, a többi országokból érkezők azonban csak szíriainak hazudják magukat.

Az európai jogállam megbukott, mi önként jogkövető társadalom vagyunk, ők viszont csak kacagnak a mi törvényeinken, az egyetlen lehetőség, ha be sem engedjük őket! Ezt maga a katari emír mondta személyesen Orbán Viktornak, idézte fel az előadó.

2030-ra Brüsszelben muszlim többség lesz, Anglia elveszett, ott megfordíthatatlan a helyzet, Franciaország abban a helyzetben van, hogy 5 millió szavazat sorsa előre eldőlt, a muszlimok határoznak arról, hogy ki vezesse az országot. Ezzel párhuzamosan az Oszmán Birodalom rehabilitálása is elkezdődött, a Balkán iszlamizálása zajlik – zárta gondolatait dr. Maróth. Kétségekkel tele jövő előtt állunk…

 

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.

Hozzászólások
 • User
  Dátum: 2017. április 11., 7:13
  ÉRTÉKELÉS: 11

  A migránsok csak kacagnak rajtunk… Ha ezt a tudósok ilyen világosan látják, akkor a politikusok miért csukják be a szemüket? Mikor szűnik meg ez a vadliberális téboly, ami Európa vesztét okozza? Mikor jön el a józan ész diadala?

  • User
   Dátum: 2017. április 11., 7:04
   ÉRTÉKELÉS: 15

   Orbán helyesen látta meg, hogy a határokat le kell zárni a nemzet érdeke mindenek előtt elven és lám milyen falakba ütközött európa szinten. Amíg Soros dollármilliárdokat költ a menekültek európai betelepítésére, a saját hasznára átírt demokrácia és liberalizmus jegyében, addig csak néhány európai ország meri felvállalni, hogy nem kellenek a migránsok, nem kell a Soros féle jóléti rendszer. Ezek cserébe mit kapnak? Tüntetéseket, negatív médiakampányt, lejáratást. Amíg a Soros félék megtudnak osztani egy nemzetet, egy kontinenst, addig más nem jöhet, mint amit a professzor elmondott, de ne feledjük, a 70-100 ezres tüntetők véleménye nem egy ország akaratát tükrözik, ezért azt gondolom, hogy van még remény…Hiszem ezt gyerekeim jövője érdekében!

  • User
   Dátum: 2017. április 11., 8:37
   ÉRTÉKELÉS: -10

   Bokros teendői közepette Maróth Miklós nem tartotta magát távol a közélet vagy éppenséggel

   a napi politika

   eseményeitől sem. Ilyen irányú tevékenysége különösen az ezred-forduló táján vált sok kollégája számára zavaróan szembetűnővé. Maróth mint nagy tekintélyű konzervatív-kereszténydemokrata személyiség több ízben is hatékonyan kiállt a Fidesz mellett, amely jobbkanyarja után igencsak rászorult az ilyesfajta megerősítő gesztusokra. A hála nem is maradt el, a 2000-ben a Kövér László-fórumot sikerrel elvezetgető akadémikus helyet kapott abban a kormányküldöttségben, amely az észak-afrikai államokba (valamint a magyar ügyvédválogatott tétmeccseire) ellátogató Orbán Viktor miniszterelnököt kísérte. Ráadásul ezen út során született meg a terv a már említett Avicenna Közel-keleti Kutatások Intézetének létrehozásáról, amelynek majdani vezetőjét így már nem is kellett túlontúl hosszasan keresgélni.

 • User
  Dátum: 2017. április 11., 8:51
  ÉRTÉKELÉS: 18

  Sajnos, tokeletesen igaza van Maroth Ur-nak!Jonnek a bevandorlok, hogy elfoglaljak Europat!!!, nem is kell fegyvert hasznalniuk, ebben a ,,haboruban”, sot, ami a legrohejesebb, hogy mi, akiket megtamadtak, penzugyileg financirozzuk az ellenseget!Hogy legetunk ennyire eggyugyuek?Meg mindig sok, Europai vezetonek kikialltott magasrangu politikus, nem hiszi el. hogy minden migrans egy potencialis terrorista, rohejesen egyszeruen, eggyenkent hajtjak vegre a terrorcselekmenyeket, es mi futunk osszevissza mind a mergezett egerek, mert egy lepessel mindig elottunk jarnak.Szamukra meghallni dicsoseg, vigan lesznek ongyilkos merenylok, es mi Europaiak millirdokat koltunk, nemcsak az eltartasukra, hanem arra a rendkivul bonyolult aparatusra, hogy probaljuk kiszimatolni terrorterveiket, es probaljuk megvedeni a lakossagot.Sajnos nem fog sikerulni!A terrorcselekmenyek lancreakcio szerint fognak bekovetkezni, egyszeruen nem lessz annyi rendfgenntarto, hogy uralni lehessen eszt a helyzetet!Szomoru jovo ele nezunk, sajat magun assuk a sirunkat!

 • User
  Dátum: 2017. április 11., 11:11
  ÉRTÉKELÉS: 12

  És miért lenne baj az, hogy Maróth Miklós kiállt a Fidesz meleltt? És miért lenne baj az, hogy “nagy tekintélyű konzervatív-kereszténydemokrata személyiség”? Ejsze szégyen az ilyesmi? Csak az a szalonképes, akit Soros pénzel? Ugyan már!

 • User
  Dátum: 2017. április 11., 23:09
  ÉRTÉKELÉS: -4

  Az egesz nyugati civilizacio sehol se lenne az Iszlam es fokent a Cordobai kalifatus nyujtotta muveltseg nelkul. Amig europa lerombolta okori muveltseget, az ertelmiseg Andaluziaba utazott tanulni es muvelodni. Igy kerult megmentesre az antik muveltseg is, es innen ered a humanizmuson at a felvilagosodasig minden. A felvilagosodas nagy gondolataibol szinte osszeset megtalalni evszazadokkal elottuk kozepkori mor gondolkozoknal. Maga az egyetem is egy mor talalmany.

 • User
  Dátum: 2017. április 12., 8:39
  ÉRTÉKELÉS: 10

  Nagyon igaz. A baj nem Avicennával vagy az arab egyetemalapítókkal van, hanem azokkal, akik rá akarnak telepedni a mi civilizációnkra, robbantással vagy egyszerűen szaporodással. Valamint azokkal, akik készek megnyitni a kaput előttük.