Felhívás!

Az idén nem maradtak el

Az idén nem maradtak el Kovászna megye

Nem tudni, melyik ballagónak jut eszébe tíz vagy húsz év múlva, hogy június 4-én, a trianoni döntés 101. évfordulóján vagy az azt követő napon búcsúzott az iskolától. Hogy némiképp csoda az ő ballagása, mert több száz év borús jóslata ellenére beszédesen bizonyítja, hogy a magyar nép életképes. Továbbgondolja-e, hogy e csoda éltetése rajta is múlik? Rajta és még azon a több tucat diákon, akik Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Baróton ezen a hétvégén ünnepélyes külsőségek között búcsút vettek a középiskolától – több tíz társuk ezt már az előző hétvégéken megtette – és elindultak egy úton.

Szentgyörgyön három iskolában búcsúztak

A Plugor Sándor Művészeti Líceumban Kerezsi Iringó osztályfőnök zene-képzőművészet profilú osztályában 29 magyar, a Duțu Corinára bízott zene-képzőművészet és dráma szakos XII. B-ben 15 román tagozatos diák végzett. A ballagási ünnepséget június 4-én, pénteken a Krisztus király templomban tartották meg, ahol Fülöp Szabolcs segédlelkész köszöntötte a végzősöket, tanáraikat és hozzátartozóikat. Az marad tartós az életben, amit szeretettel tettünk, így a szeretettel cselekvésre törekedjenek a (volt) diákok – biztatta Sebestyén-Lázár Enikő igazgatónő a végzősöket. Ferencz Tihamér 9,98-as átlaggal lett az évfolyamelső, kimagasló művészeti teljesítményéért még 22 diákot jutalmazott az iskola. Felemelő volt az Eufónia ifjúsági kamarakórus szereplése, mellyel szebbé tették az ünnepséget.

Sepsiszentgyörgyön a Református Kollégium két végzős (teológia-humán, illetve természettudomány szakos) osztályának 50 diákja szombat délelőtt énekelve vonult végig a városon, hogy a vártemplomban az ünnepi istentiszteleten vegyen részt. Bustya János lelkipásztor, az iskola tanára Eszter könyvéből idézett igére alapozta beszédét, azt a reményt keltő gondolatot bontva ki, hogy Isten né­pe­ként a magyarság is mindig új erőt kap az újrakezdéshez, az élethez. Berekméri Annamária igazgatónő Márai Sándor gondolatát adta útravalóul: „A bölcsek társaságát keresd. Az okosakkal lehet beszélni. A bölcsekkel lehet hallgatni.”

Az iskola aranyoklevelét Nagy Mónika Emília, ezüstoklevelét Pulugor Róbert érdemelte ki a négy líceumi év tanulmányi eredménye alapján.

A Berde Áron Gazdasági Líceumban szintén szombaton 46 végzős középiskolásnak szóltak az ünnepi beszédek. Szőke Annamária igazgatónő, illetve a polgármester üzenetét tolmácsoló Lakatos László városi tanácsos után a XI-esek részéről Mihály Erika szólt a ballagókhoz, akik nevében a maga során Miklós Tünde Tímea (XII.B) foglalta szavakba e jeles momentum kapcsán üzenetét. Kovács Viktória Erzsébet nevét megtisztelő módon évfolyamelsőként említették az ünnepségen – ő adta át az iskola kulcsát is a XI-es Kisgyörgy Hunornak – de több diák vehetett át pénzbeli jutalmat a Transilvania Bank képviselőjétől, Rápó Árpádtól és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Barabás Endre Egyesület és az osztályfőnökök is díjazták a fiatalok odaadó munkáját.

A Berde Áron Gazdasági Líceumban szombaton 46 végzős középiskolásnak szóltak az ünnepi beszédek

bty

Akik nyomot hagytak

Kézdivásárhelyen pénteken elsőként a Nagy Mózes Elméleti Líceum négy végzős osztályának 101 diákja vett búcsút az alma matertől (kiemelt fotó). Az iskola legszebb ünnepét Beder Imre református lelkipásztor indította Isten igéjével, majd Bejan András igazgató látta el útravalóval a ballagókat. „Az itt eltöltött éveitek nem maradtak nyomtalanul iskolánk életében. A közösség, amelyben végzőssé nőttetek, segített benneteket. Vigyétek példáját tovább: igyekezzetek mindig tartozni egy közösséghez, amely erőt adhat a küzdelmekhez.” Bokor Tibor polgármester üzenetét Dávid Sándor városi tanácsos tolmácsolta, majd a tizenegyedikesek verses-dalos összeállítással és Bucs Dávid szónoklatával búcsúztatták a végzősöket. A zászlóátadást a tizenkettedikesek műsora, majd Kovács Andrea, Len Balázs és Demeter Dániel búcsúbeszéde követte.

Az évfolyamelsőnek járó díjat Veres Berta, a Nagy Mózes-díjat Gáspár Mária Magdolna és Kész Mária nyugalmazott matematika-, Pakó László zene- és Bokor Ildikó földrajztanárok, Kádár Hajnal könyvtáros, Czira Borbála, Marthi Norbert, Kinda Ágota, Kacsó Eszter, Demeter Orsolya, Tamás Fanni, Cisar Krisztián, Orbán Attila és Bonda Boglár tavalyi, továbbá Vitályos Norbert, Fülöp Barbara, Kovács Andrea, Kelemen Rudolf idei végzősök és Tusa Katalin szülő vehette át. Hajlák Attila István római katolikus plébános áldását követően az ünnep az iskolahimnusz eléneklésével ért véget.

Az Apor Péter Szaklíceum ballagási ünnepségén Madarász Éva intézményvezető, dr. Constantinescu Herman aligazgató, Biszak László városi tanácsos és Zágoni Éva Imola tanfelügyelő beszéde után a tizenegyedikesek részéről Bekk Edina és Susarenco Ana-Maria búcsúzott a három-három líceumi, illetve szakiskolai osztály 131 ballagójától, majd a zászlóátadást követően Daczó Bernadette és Tuzson Emília végzős diákok búcsúbeszéde következett. Az évfolyam­elsőnek járó díjat Bajcsi Mária, az Apor Péter-díjat Böjte Ramona Klaudia kapta meg.

Szombaton a Református Kollégium két osztálya 62 diákjának ballagási ünnepsége Beder Imre lelkész igehirdetésével kezdődött, majd Farkas Ferenc iskolaigazgató és a meghívottak szóltak a végzősökhöz. A tizenegyedikesek verssel, énekkel és Szabó Attila szónoklatával búcsúztak a végzősöktől, majd az iskolazászló átadását a legjobbak díjazása követte: az évfolyamelsőnek járó díjat Makó Henrietta vehette át. A végzős diákok énekkel és Makó Henrietta beszédével búcsúztak iskolájuktól.

Kovásznán 81 diákot csengettek ki

Kovásznán négy osztály 81 diákja intett búcsút az iskolájának Fotó: Bokor Gábor

Szombaton ballagtak a Kovászna városi Kőrösi Csoma Sándor Líceum végzősei. Összesen 81 diák intett búcsút iskolájának. A két magyar és két román tagozatú osztályt Bede Emese és Șerban Daniela aligazgatónők, Molnár Júlia tanárnő, Jeszenovics Róbert Károly alpolgármester és az egyházi elöljárók köszöntötték. A ballagók nevében Szabó Kamilla és Dragici Bianca mondtak búcsúbeszédet, a tizenegyedikesek közül pedig Földes Karola és Cotici Adela búcsúzott nagyobb társaiktól. Az ünnepet a Tiszta Szív kórus és a Diákszínpad előadása színesítette. A ballagás végén a legjobbakat díjazták, az évfolyamelső a filológia szakos (XII. D) Finna Eunika lett, aki 10-es általánossal zárta líceumi tanulmányait.

Baróton négy osztálynak szólt a búcsúcsengő

Baróton idén 13 tanuló kapott „érdemes diák” díjat

Elballagott szombaton a Baróti Szabó Dávid Líceum 82 végzős diákja is. Az ünnepséget a Facebookon is közvetítették, ennek ellenére sokan eljöttek a rendezvény helyszínére. A ballagás a megszokott forgatókönyv szerint zajlott, azon csak Benedek-Huszár János polgármester változtatott annyit, hogy a diákok háta mögött felállított pulpituson elhangzó ünnepi beszéde után lejött az iskolalépcsőkről, és velük szemben állva is szólt hozzájuk. Jókívánságait, ünnepi, egész életre szóló tanácsait tolmácsolta a ballagóknak Derzsi-Ráduly Kázmér igazgató, a megyei tanfelügyelőség részéről pedig Barabás Andrea, valamint Simon Rita XI-es diák is elköszönt tőlük. A ballagók ezután búcsúműsort adtak elő, majd a legjobb diákok köszöntése következett. Idén 13 tanuló kapott „érdemes diák” díjat, a Baróti Szabó Dávid Emlékbizottság- és Alapítvány Nagydíját pedig Máthé Edina kapta, akit Csog Orsolya osztályfőnök méltatott. A díjat Ilkei Árpád unitárius lelkész adta át. Gál Károly parlamenti képviselő is szólt a ballagókhoz, többüknek könyvjutalmat adott át. 

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.