A március 15-i ünnepségsorozat szerdai terve

A március 15-i ünnepségsorozat szerdai terve Kovászna megye

Sepsiszentgyörgyön koszorúzások az emlékműveknél

10 órától Kiss János ágyúöntő emléktáblája (Olt utca 16. szám), ugyancsak 10 órától a Váradi–Bartalis vesztőhelyen (Őrkő).
11 órától a Gábor Áron- és Nicolae Bălcescu-szobornál (Csíki negyed) és a Váradi–Bartalis siralomház emléktáblájánál, a Lábas Háznál; 11.30-tól gróf Mikó Imre szobránál az Erzsébet parkban.
12 órától a Gábor Áron-emléktáblánál, a Bod Péter Megyei Könyvtár épületénél, 12.30-tól az Incze Dániel kopjafás sírhelyénél a Malomgát utcában
13 órától a Kossuth Lajos-szobornál, a Kónya Ádám Művelődési Háznál, 13.30-tól a szemerjai csata emlékművénél, közreműködnek a Gulliver-óvodások és a sepsiszentgyörgyi cserkészek; ugyancsak 13.30-tól a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafánál, a Váradi József Általános Iskola udvarán, valamint az eprestetői csata emlékművénél az Állomás negyedben.
15.15-től a Berde Mózsa-szobor leleplezése az Erzsébet parkban – ünnepi műsor a szentivánlaborfalvi Berde Mózsa Általános Iskola diákjainak előadásában, áldást mond Kovács István unitárius lelkész, beszédet mond Egyed Ákos történész; 15.30-tól koszorúzás az 1848–49-es honvédemlékműnél, az Erzsébet parkban.
Kilyénben 11 órától koszorúzás a ’48-as kopjafás emlékműnél, a református templomnál, Szotyorban 12 órától a kőtömbös kopjafánál, a református temetőkertben,

Ünnepi felvonulás Sepsiszentgyörgyön

14.30-kor indulás a Szabadság térre. A nyugati városrészből a Váradi–Bartalis kőtömbös kopjafától, a Váradi-iskolától a Szilaj Hagyományőrző Egyesület, a Shagya Lovasklub, a Vadon Egyesület lovasai, az étfalvi Szász Band ‘93 Fúvószenekar és Sepsiszentgyörgy cserkészcsapatai részvételével. A keleti városrészből indulás az eprestetői csata emlékművétől, az Állomás negyedből a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar, a Székely Virtus Hagyományőrző Egyesület és Sepsiszentgyörgy cserkészcsapatai részvételével.

Ünnepi műsor a Szabadság téren

16 órától, a Szózat eléneklése után ünnepi beszédet mond Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar és a városi egyesített kórusok műsora után ünnepi beszédet mond Bálint Ben­czédi Ferenc, Erdély unitárius püspöke. A Háromszék Táncegyüttes vajdaszentiványi táncrendjének bemutatása után ünnepi beszédet tart Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete. Koltai Gergely/Role: A költő visszatér – előadják a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai: Hajdú Csenge (ének), Kerezsi Csanád (ének), Filip Zsombor (gitár). Az ifjúsági szónok beszéde – az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) által szervezett szónokverseny nyertese után lelkészi áldást mond Szabó Lajos kanonok-plébános. Eléneklik a magyar és a székely himnuszt.

Sepsiszéki megemlékezések

Árkoson 12 órakor az Emlékparkban, Előpatakon 11 órakor a templomban istentisztelet.
Gidófalván 11–12 óráig a templomban, majd a Czecz János-emléktáblánál, Fotosmartonoson és Étfalvazoltánban a templomban istentisztelet; Angyaloson 11–12 óráig a templomban istentisztelet, a helyi általános iskola ünnepi műsora, az aradi 13 vértanúról festménykiállítás.
Illyefalván 12 órakor a központi parki emlékműnél megemlékezés és ünnepi műsor. Kökösben 11 órakor az unitárius templomban ökumenikus istentisztelet, igét hirdet Kovács Levente református lelkész; 12 órakor a Gábor Áron-emlékműnél zászlós felvonulás, utána ünnepi beszéd, koszorúzás, himnuszok eléneklése.
Rétyen 11 órakor a központi emlékműnél koszorúzás; Egerpatakon 12 órakor a központi emlékmű koszorúzása; Szacsván 19-én a református templomban ünnepi istentisztelet 14 órától.
Málnáson 15 órakor a református templomkertben kopjafa-koszorúzás, Málnásfürdőn 11 órakor a turulmadár-emlékműnél ünnepség; Zalánpatakon 9 órakor a katolikus templomkertben a ’48-as emléktábláknál koszorúzás. Mikóújfaluban 10–11 óráig a templomban ökumenikus istentisztelet; 11–12 óráig a katolikus templomkertben felvonulás; 12–13 óráig a kultúrotthonban a Fejér Ákos Általános Iskola ünnepi műsora.
Sepsibodokon 11 órakor a templomban istentisztelet, diákok ünnepi műsora; Oltszemen 11 órakor a templomban istentisztelet, diákok ünnepi műsora; Zalánban 11 órakor a templomban istentisztelet, diákok ünnepi műsora. Sepsibükszádon 9–10.30-ig a templomban szentmise, előadás; 10.30–11.30-ig az iskola udvarán emlékmű-koszorúzás.
Sepsikőröspatakon 10–11 óráig az unitárius templomban, illetve a központban emlékezés a hősökre; Kálnokon 11.30-kor az unitárius templomban, az emlékműnél és a református templomban ünnepség.
Uzonban 11 órakor a református templomban ünnepi istentisztelet; Lisznyópatakon 11 órakor a református templomban; Bikfalván 13 órakor a református templomban; Szentivánlaborfalván 15 órakor a Majlát Gusztáv Közösségi Házban.

Kovászna és Orbaiszék

A helyi RMDSZ szervezésében Kovásznán a március 15-ei ünnepség 13 órakor a Dózsa György utcában (Kálvin téri híd mellett) gyülekezővel rajtol. 13.30-kor a szekeresek és a lovasok felvonulnak a központi színpadhoz. 13.45-kor az ünnepi műsor veszi kezdetét, fő szónoka Ambrus Attila, a Brassói Lapok főszerkesztője és Benkő Erika RMDSZ-es képviselő. 14.45-kor koszorúzással folytatják a református templomkertben. 19 órakor pedig ünnepi gálaműsort tartanak a Művelődési Központban, ahol díszvendég a sepsiszentgyörgyi Százlábú néptáncegyüttes.
Zágonban a református templomban 11 órától ökumenikus istentisztelettel kezdődik a március 15-i rendezvénysorozat, amit az iskola és az egyházak által közösen megrendezett kulturális műsor követ. Ezt követően a résztvevők a központi parkban lévő, zágoni hősi halottak emlékművéhez vonulnak. Meghívott díszszónok Márton Árpád parlamenti képviselő. Papolcon 14 órakor kezdődik a rendezvény. A református templomban istentiszteletet tartanak, a helyi iskola és egyház fiataljai kultúrműsorral lépnek fel. A résztvevők ezután a központban lévő hősök emlékművéhez vonulnak, ahol a kegyelet koszorúit helyezik el.
Teleken 10 órakor a hősök emlékművénél, Pákéban 12 órakor a református templomkertben, Barátoson 11 órakor az Erzsébet kertben ünnepi műsor. Kommandón 11 órakor a polgármesteri hivatal előtti parkban a Horn Dávid-iskola diákjai adnak műsort. Nagyborosnyón 11 órakor a református templomban istentisztelet, ünnepi műsor, Feldobolyban 11-től istentisztelet, 12.30-kor koszorúzás. Páván 14.30-kor, Tamásfalván 11.30-kor az 1848-as emlékműnél ünnepi műsor; Szörcsén 17 órakor a református templomkertben, Zabolán 15.30-kor a református templom előtti emlékműnél ónnepelnek, beszédet mondanak: Füzesabony testvértelepülés képviselői, Fejér Levente polgármester, Fejér Zsolt RMDSZ-elnök (lovasok, szekeresek felvonulása).

Kézdiszék

Bereckben 15–17 óráig koszorúzás, ünnepi műsor a művelődési otthonban. Dálnokon 11 órakor a templomban istentisztelet, 12-kor a Darkó Jenő Általános Iskolában az emlékműnél koszorúzás, 13 órakor a kultúrotthonban ünnepi műsor.
Esztelneken 8 órakor koszorúzás a Szacsvai-emlékműnél; Kurtapatakon 14 órakor a központi emlékműnél. Gelencén 17 órakor a központi parki emlékmű koszorúzása, 17.30-kor a kultúrotthonban ünnepi műsor, 19 órakor ugyanott ünnepi vacsora.
Kézdialmáson 10 órakor templomban szentmise. Bélafalván 8.30-kor a Tuzson János Általános Iskolában ünnepi műsora; Kézdiszentkereszten 13.30-kor a templom előtti kopjafánál emlékmű-koszorúzás. Kézdiszentléleken 16 órakor a kultúrotthonban ünnepi műsor; Kézdiszárazpatakon 14 órakor kopjafa-avatás.
Eresztevényen 10.30-kor a Gábor Áron-emlékműnél koszorúzás. Ozsdolán 10 órakor a katolikus templomban szentmise; Szentkatolnán 9.30-kor a templom előtti parkban az emlékmű koszorúzása. Felsőcsernátonban 10 órakor; Alsócsernátonban 15 órakor emlékmű-koszorúzás.

Barót és Erdővidék

14 órakor a véczeri emlékműnél ünnepi műsor (ingyenes autóbusz indul a város központjából 13.45-kor); 16 órakor a Diákdombnál ünnepi műsor; 19 órakor a Városi Művelődési Ház nagytermében a Petőfi Sándor: Ébredj hazám, nemzetem… című előadás.
Középajtán 11 órától a kultúrotthonban lesz ünnepi istentisztelet, majd az ünnepi műsort követően a templomkertben található 48-as emlékműnél koszorúznak. Nagyajtán 13 órától ugyancsak istentiszteletet tartanak (a templomban), ezt a központi parkban követi ünnepi műsor, koszorúzás. Nagybaconban 10.30-tól az iskola elől induló lovas felvonulással kezdődik az ünnepség, mely a központi hősi emlékművek megkoszorúzásával és a kultúrotthonban alkalomhoz illő műsorral folytatódik. Szárazajtán 11 órától tartanak istentiszteletet, utána a templom udvarán koszorúznak.
Magyarhermányban ugyanez a program 11 órától kezdődően, gyülekező 10.30-tól az iskola előtt. Vargyason ugyancsak 11 órától ünnepi istentisztelettel (helyszíne a templom) emlékeznek, majd megkoszorúzzák a hősi emlékműveket, ünnepi beszédet tart a helyi lelkész és a polgármester, szavalatok hangzanak el. Bardocon 11 órától a templom udvarán tartanak megemlékezést, ünnepi istentiszteletet, 19 órától pedig a kultúrotthonba ünnepi műsorra várják az érdeklődőket.
Székelyszáldoboson 11 órától a templom udvarán lesz istentisztelet, Olaszteleken is hasonlóképpen a templom udvarán, de 16 órától tartják a megemlékezést. Erdőfülében 12 órától a vashámornál koszorúznak, 18 órától pedig a templom udvarán tartanak istentiszteletet, amit koszorúzás követ. Miklósváron 10 órától a templomban tartanak megemlékezést, Köpecen 11 órától istentisztelettel emlékeznek, majd koszorúznak. Bölönben 12 órakor a Bölöni Farkas Sándor-szobornál ünnepi műsor, koszorúzás; Nagyajtán 11-től 12 óráig a templomban istentisztelet, emlékművek koszorúzása, gyerekek rövid műsora.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.