Felhívás!

Új a régi mellett

Új a régi mellett

Kiskászon egyházilag Kézdiszentlélekhez tartozik, és sokáig nem volt temploma. A községvezetés úgy döntött: támogatást nyújt egy új, a jelenlegi templom közvetlen szomszédságában levő istenháza építéséhez

 

Nagy merészségre vallott, amikor a községközpontban szolgáló ft. Balázs György plébános idején templomot építettek, hiszen a kommunista rezsim nem nézte jó szemmel az ilyen tevékenységet, és az idősebbek tudják: a plébánost ezért sokat hurcolták a rendszer kiszolgálói. A templom falai azóta meggyengültek, és a községvezetés úgy döntött: támogatást nyújt egy új, a jelenlegi templom közvetlen szomszédságában levő istenháza építéséhez.

 

A régi templomról

A borvizéről és a búcsújárók emlékházáról, no meg a festői szépségű tájairól ismert Kiskászon központjában 1978-ban kezdték meg egy régi lakóház – a helyiek szerint Bartha Antal otthonának – az átalakítását templommá. A ft. Bartha Domokos (Kézdiszentléleken született, 1950-ben Nyujtódon is szolgáló plébános) alapítványa és a helyiek által támogatott építkezés lassan zajlott, csak hat évvel később sikerült átadni. Korábban a helybeliek Kézdiszentlélekre jártak misére, csak a fiatalok lelki ápolása végett jelent meg néhai Farkas Antal esperes-plébános Kiskászonban, aki helyi adatközlők szerint a néhai Bartha Gyula házának szomszédságában levő, úgynevezett Rabné-féle házban (későbbi Görög-ház) tartott hittanórákat, felkészítőket.

A „új” templomot 1985-ben szentelték fel Árpád-házi Szent Margit (1242–1271), IV. Béla magyar király lányának címezve. Eléje székelykapu is került, melynek virágmintáit néhai Jakabos István és a jelenleg Svédországban élő Marthi Alajos faragta. A templom homlokzatán, az emléktáblán ez olvasható: „Épült 1978–1984-ig Árpád-házi Szent Margit tiszteletére ft. Balázs György plébános és a kiskászoni egyházközség híveinek áldozatos munkájával”.

 

Az új istenháza

Balogh Tibor polgármester kíséretében a múlt év végén fordultunk meg a településen, az akkori jó időben még javában dolgoztak a munkások. Az új templom falai szépen emelkednek, ránézésre az épület tágasabb lesz, mint elődje.

A község elöljárója nem mert találgatásokba belemenni, hogy idén elkészül-e. Minden csak pénz kérdése: a kormány által alaposan megszabdalt, előreláthatóan kisebb költségvetés miatt a megyei tanács segítségében is reménykedik.

Az ingatlan végéhez szobák vannak hozzátoldva, így amennyiben kerülne egy plébános (ennek valószínűsége a paphiány miatt nagyon kicsi – szerk.), akkor még lakást is tudnának számára biztosítani.

Hozzászólások