Felhívás!

Röviden

Fűtéstámogatás a 2019-2020-as évre

 

  1. október 21-től lehet igényelni és leadni kéréseket fűtéstámogatásra a Közönségkapcsolati Iroda órarendje szerint. Fűtéstámogatásra jogosultak azon családok, akiknek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg a 750 lejt, és nem képezi tulajdonukat a kizáró listán felsorolt javak egyike sem!

A fűtéstámogatás igényléséhez szükséges iratok:

Formanyomtatvány

A kérvényező, valamint a családtagok személyazonossági igazolványának másolata, illetve keresztlevél másolat a 14 éven aluli gyerekek esetében

A lakás tulajdonjogát igazoló akták (adásvételi szerződés, érvényes bérleti szerződés, stb.)

Az utolsó gázszámla másolata (gázzal történő fűtés esetén)

Az utolsó villanyszámla másolata (elektromos árammal történő fűtés esetén)

Jövedelmi igazolás (fizetésigazolás, nyugdíjszelvény, saját felelősségre adott nyilatkozat stb.)

Gépjárműtulajdonosok esetében törzskönyv vagy forgalmi engedély másolata

A kérvényezőnek a formanyomtatványban nyilatkozott javakra vonatkozó adatait a Hivatal Mezőgazdasági. illetve az Adó és Illeték Irodájában előzetesen láttamoztatnia kell. Azok a személyek/családok, akik bérlakásban laknak, érvényes bérleti szerződés alapján igényelhetik a támogatást. Azon személyek ellen, akik hamis adatokat közölnek a család jövedelmére vagy a családtagok számára vonatkozóan, eljárás indítható a büntető törvénykönyv értelmében.

A kérések leadásának határideje: 2019. november 20.

 

Fontos közlemény

a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatala Adó- és Illeték Osztályára meghirdetett köztisztviselői állás betöltésére szervezett versenyvizsgával kapcsolatban: objektív okok miatt megváltozik a versenyvizsga és egyben a pályázatok leadásának dátuma. Minden egyéb, a könyvészet, a jelentkezési feltételek, az állás szerepköre és a verseny helyszíne változatlan marad, amint azt korábban meghirdettük a 2019. október 10-i álláshirdetésben.

A versenyvizsga új időpontja: 2019. december 12.

A pályázatokat 2019. november 11. és 30. között lehet leadni az intézmény székhelyén. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk. Megértésüket köszönjük!

Hozzászólások