Felhívás!

Rendet raknak a káoszban

Rendet raknak a káoszban

A kormány által 2015-ben meghirdetett, a romániai földterületek tulajdonjogi problémájának megoldását célzó kataszterezési program keretében Csernátonban hozzáláttak a munkához. Az ügyben az illetékesektől érdeklődtünk.

 

Egy országos program részeként a teljes községet ingyen betelekkönyvezik, ami magába foglalja a külsőségeket, erdőt, mezőt, legelőket, közterületeket, utakat, osztotta meg lapunkkal Varga Elemér, a csernátoni polgármesteri hivatal kataszterese. A munkálatok elvégzésére a bukaresti Topoexim nevű cég nyerte meg a licitet, és a keretszerződés értelmében két-két Szeben, illetve Maros megyei községgel együtt Kovászna megyéből Csernátonban és Málnáson végzik el a telekkönyvezést. Május végén írták alá a Csernátont érintő szerződést, június elején hozzá is láttak a munkálatokhoz.

„Első lépésben a belsőségeket mérik fel, Ikafalván már végeztek a munkával, jelenleg Albisban dolgoznak, és hamarosan Alsó-, illetve Felsőcsernátonban is elkezdik” – tájékoztatott a szakember. Június 20-án népgyűlést tartottak, hogy tájékoztassák a lakosságot a telekfelmérés velejáróiról. „Fontos a lakosság megfelelő hozzáállása az első fázisban, sokat segíthetnek például a telekhatárok azonosításában”, hangsúlyozta.

A felméréseket adatgyűjtés követi. Ennek során a lakosoknak a meglévő hivatalos okmányokat kell a cég rendelkezésére bocsátaniuk. Ez belsőségek esetében lehet telekkönyv, birtoklevél, bírósági végzés vagy adásvételi szerződés. „Hangsúlyozom, nem arról van szó, ami általában történik, hogy szórványosan egy-egy belsőséget kiragadva próbálják azt rendbe tenni. Községünkben az egyes házszámtól az utolsóig minden ingatlan esetében felmérik a telket, és újból telekkönyvezik azt”, nyomatékosította Varga. Hozzátette, utóbbi esetben egyszerűbb a munka abból a szempontból, hogy azonnal látszik, hol van hiány vagy éppen többlet, ugyanakkor hatalmas munka, hiszen Csernáton adminisztratív területe 11.461 hektár.

Harmadik lépésben – az érvényes szerződés értelmében a munkálatok elkezdésétől számított egy éven belül – ki kell függeszteni az eredményeket. „Ezt követően egy konzultáció keretében mindenki láthatja, hogy a mérések alapján mekkora területnek birtokosa, illetve hogy az adott terület az ő nevén szerepel-e. Ekkor, amennyiben valaki úgy véli, valami nincs rendjén, benyújthatja panaszát, amelyet a kataszteri hivatal felülbírál, és jogos panasz esetén elvégzik a szükséges javításokat.”

Miután a bukaresti cég végez a munkával, a kataszteri hivatal megnyitja az új telekkönyveket. „A régi telekkönyvek levéltárba kerülnek, és a tulajdonosok újakat kapnak kézhez” – tudtuk meg.

Megkérdeztük, mi történik abban az esetben, amennyiben a valós területek eltérnek a telekkönyvben szereplőktől. „Vélhetően kevés esetben egyezik majd a valós terület a telekkönyvben lévővel – magyarázta Varga. – Éppen az a jó az általános kataszterben, hogy lehetőséget ad ezen hiányosságok pótlására. Ha például valakinek a telekkönyvén van 1000 m² területe, ám kevesebbet használ, a valós terület kerül be az új telekkönyvbe, és arról fizet adót. Ha több területe van, mint ami a telekkönyvben szerepel, a törvény értelmében van egy olyan lehetőség, hogy bár nem lesz tulajdonosa, használhatja azt, és amennyiben három évig nem háborítja senki (nem tart rá igényt – szerk.), automatikusan tulajdonossá válik.

Amennyiben a valós terület jóval kisebb, mint a telekkönyvben szereplő, illetve azon a telekkönyvön nem lévő ház is szerepel, nemcsak a valós terület, hanem az ingatlan is rákerülhet az új telekkönyvre. „Ez nagyrészt a polgármesteri hivatalon múlik. Amennyiben valaki engedéllyel építtetett házat, és fizette rá az adót, ám azt nem jegyeztette fel a telekkönyvre, most megvan a lehetőség, hogy ezt ingyen elvégezzék. Az azonban nem helyénvaló, ha házat építtetett, ám arra nem fizetett adót, és elvárja, hogy az ingatlan ingyen rákerüljön a telekkönyvre. Ez esetben minimum öt évre visszamenően eleget kell tenni az adókötelezettségeknek, másként nem lenne tisztességes azokkal szemben, akik költöttek arra, hogy rendben legyenek a dolgaik.

Megjegyezte, a megyében nem végeztek korábban teljes településekre kiterjedő kataszterezést, ám tudomása szerint további nyolc községet írnak ki licitre, és amennyiben lesz rá pénz, 1–2 éven belül ott is elvégzik az ingyenes kataszterezést. „Gondot okoz, hogy a megyében úttörők lévén, nincs tapasztalatunk, ám miután kitapossuk az ösvényt, megtaláljuk a megoldásokat, amennyiben további községekben is sort kerítenek a munkálatokra, ott valamivel könnyebb dolguk lesz.”

Hozzászólások