Felhívás!

Pro Urbe díjra várnak jelöléseket

Kézdivásárhely önkormányzata tavaly novemberben módosította azt a tanácshatározatot, amely a különböző kitüntetések átadását szabályozza. A 2017-es határozat a Pro Urbe díjakra tér ki részletesen, szabályozva annak odaítélését, jelölési feltételeit. A város nem titkolt szándéka innentől fogva minden évben kiosztani a díjat egy olyan személynek, aki érdemes a cím megszerzésére. A javaslatokat 2018. július 30-ig várják a polgármesteri hivatal iktatójába. A díjat augusztus végén, az Őszi Sokadalom keretében adják át.

 

A 2017/98-as tanácshatározat kimondja, hogy a Pro Urbe díj a második legfontosabb kitüntetés, amelyet a városi tanács odaítélhet egy arra érdemes személynek. Pro Urbe díjat kaphat bármely kézdivásárhelyi vagy Kézdivásárhelyen élő személy, aki tevékenységével hozzájárult a város hírnevének öregbítéséhez, tettei kimagaslóak, és betöltötte 70. életévét. Pro Urbe díjat csak élő személynek lehet adományozni.

Kézdivásárhely Municípium Önkormányzata várja a jelöléseket a cím odaítélésére. Javaslatot tehet bárki, ennek feltételei a következők: az iratcsomót a javaslattal az iktatóba kell benyújtani legkésőbb július 30-án 15 óráig. Az iratcsomónak tartalmaznia kell egy kifejtést, amelyben a jelölő megindokolja, hogy miért javasolja a személyt Pro Urbe díjra; egy ajánlást, amelyet legalább három másik személy aláírásával támogat; minden olyan dokumentumot, amit a jelölő fontosnak tart leadni a jelöléshez. Miután a javaslatokat iktatták, ezek átkerülnek a kommunikációs irodához, aki ellenőrzi, majd továbbítja a jelöléseket a Városi Tanács kulturális bizottságának. A kulturális bizottság, a jelöltek alapján javaslatot tesz a Pro Urbe díjas személyre, majd tanácsülés keretében, tanácshatározattal megerősíti azt. A tanácshatározatnak már tartalmaznia kell a jelölt laudációját is. A döntést követően, a Pro Urbe díjat Kézdivásárhely polgármestere, rendkívüli tanácsülés keretében, az Őszi Sokadalom városünnep idején adja át a jelöltnek. A díjátadó ünnepségre várhatóan augusztus 30-án, a városnapok első napján kerül sor.

Részletesebb tájékoztatásért forduljanak a kommunikációs irodához a 0267.361.974-es (127-es belső) számon vagy a presskezdi@gmail.com e-mail-címen. A kitüntetéseket szabályozó tanácshatározat elolvasható a www.kezdi.ro honlapon.

Hozzászólások