Felhívás!

Nem üti a széle a hosszát

Nem üti a széle a hosszát

Fontosak az ünnepek a falu életében, a közös élményeknek is összekovácsoló szerepük van. Még decemberben megtartották a hagyományos karácsonyi vásárt egy nem hagyományos helyszínen, hogy a gyermekek produkcióit ne nyomja el a vásári zsivaj, a kultúrotthon mögötti szabad téren a csikorgó hidegben igencsak fogyott a meleg tea, forralt bor. Felléptek a gyermekek, a Sándor Sándor Fúvószenekar, majd a polgármester és a tanácsosok hozzájárulásából a község mind a 145 – óvodás, iskolás – gyermeke csomagot kapott. De már farsangi idénybe ugratott az újév, és a fiatal házasok farsangi báljában sokan és jókedvvel vettek részt, nemsokára pedig (17-én) a kisiskolások, óvodások fognak maskarázni, mulatni, feltehetően szüleik sem maradnak savanyúak.

Tartozások és tervek…

A községházán azonban nincs nagy vígság, Berde József polgármester mint községgazda azt nézi, hogyan üti a széle a hosszát, amikor „8 milliárdos tartozással lépünk át az új esztendőbe, azaz a költségvetés ennyit fog hiányolni: ötmilliárd adóelmaradásokból gyűlt össze, három a különböző büntetésekből. Törvényszékre adjuk azokat, akik nagyon eleresztették a gyeplőt, így még sikerül lefaragni az adósságot, mert 4-5 óra munka fejében 200-300 lejjel csökken a tartozás. Az lenne a megoldás erre az évek óta tologatott-jelzett problémára, hogy a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) addig ne adjon semmiféle szubvenciót a gazdáknak, amíg azoknak bármiféle tartozásuk van az önkormányzat fele, tehát kérniük kellene a fiskális igazolást a tanácstól, de nem teszik. Mikor az ünnepekre hazajönnek az emberek, egy halom újabb büntetést kapnak, közlekedési vétségekért meg falopásért, csak a mi inkasszónk marad el. Rajtunk csattan az ostor, nem csoda, ha nem kapunk munkaerőt, alacsonyak a fizetések is.” Ennek ellenére tervezni muszáj, hátha menet közben még csurran-cseppen valahonnan, addig költik a saját bevételt.

– Idénre marad a fotosmartonosi út és híd javítása, patakmedrek, árkok takarítása, utak telekkönyvezése, utcák névadása – amire futja a szűkös állami költségvetésből. Angyaloson a tanácsi épület tetőzetének a megjavítását vettük tervbe, Gidófalván pedig ugyanezt a műveletet a Czetz János-iskola régi épületén szükséges elvégezni, de ott még az alapot is meg kell erősíteni, csatornákat javítani, újítani, ez kb. 140 ezer lejre rúgó munkálat.

A 28-as út megjavítására uniós pályázatból szeretnénk pénzt szerezni, a Gidófalva-Étfalva-Zoltán-Fotosmartonos közötti útszakaszra talán a megyei költségvetésből. Az angyalosi ravatalozót Sánta Emese tervei alapján fogjuk felépíteni az egyház által felülépítési joggal átadott 22 áras telken, de most még a területrendezési tervet kell jóváhagyatni. Az angyalosi tanácsépület feljavítására is leszerződtünk már. A polgármester dolga infrastruktúrát teremteni – vonja le a konklúziót Berde József –, de végső soron azért dolgozik, hogy élettel töltse meg a falut. A fúvószenekarba sok ügyes fiatal beállt, az étfalvi kuglizóban is van élet, ott még az idén szeretnének egy öltözőt, mosdót, illemhelyet kialakítani, és központi fűtést szerelni. Már Kézdiről, Brassóból, Szentgyörgyről is idejárnak előzetes programozás alapján.

Hitélet a községben

Imahétre készülnek a gyülekezetek, az egyházi ingatlanok, templomok is dolgos kezeket igényelnek. Mátyás István angyalosi református lelkipásztor is a hívek és az egyház életében jelentős eseményre, az ökumenikus imahétre készül, amelyen mindennap más-más meghívottak hirdetik majd az igét, legelőször, 19-én Gáspár Babos Etele illyefalvi lelkész teljesít majd szolgálatot. Sok tennivaló van a templom és a parókia körül is, előbbit újra kell cserepezni, szerencse, hogy svájci magánadományokból már meg tudták venni a 270 ezer lej értékű cserepet, s ha minden jól megy, a munkadíjra, a felmerülő esetleges más javítási költségekre is összejön az összeg szintén külföldi hittestvérek jóvoltából. A parókiánál csőtörés miatt ázik a föld, a víz már a falakba is felszívódott, további halasztást nem tűr a már 4-5 éve tervezett felújítás.

S mert az ifjak nevelése is prioritás, folytatják a színdarabok betanulásának, előadásának nemes hagyományát, bár az eddigi komédiák helyett a komolyabb üzenetűek felé fordulnak – osztotta meg lapunkkal terveit a lelkész – tehát a Jerome Klapka írása alapján készült Valaki járt itt című színdarabot szeretnék bemutatni. Bereczki László lelkész a gidófalvi református parókián fogad, az eseménydús év végi hónapok után a téli csendben jut idő a papírmunkával is foglalkozni.

– Tavaly a holland testvérgyülekezet küldöttségét fogadtuk, ők is felléptek azon a kórustalálkozón, ami a legnagyobb vállalkozásunk volt, és amelyre végül nyolc kórus fogadta el a meghívásunkat: a sepsiszentgyörgyi Cantus Firmus, a baróti, az uzoni, a papolci, dálnoki, gidófalvi református vegyes karok, a keresztvári férfidalárda. Novemberben dél-erdélyi helyszíneken jártunk, az útvonal Piskin, Szászsebesen, Gyulafehérváron, Kerzen, Szebenben, Vajdahunyadon, Vízaknán keresztül vezetett. A megyei tanácsnál nyertes pályázatunk eredményeképpen Harmonikus család – egészséges közösség címszó alatt családos kirándulást szerveztünk Gyergyószárhegyre Böjte Csaba gyermekházába, a Békási-szorosba, aztán a karácsonyi ünnepkör következett és adventi imalánc.

A hideg beköszöntével Gidófalván befejeződött a XIV. századi freskó feltárása a református templom északi falán, de ennek konzerválása még hátravan, és talán még van feltárnivaló a déli oldalon is. Mindezt a magyar kormány Römer Flóris programjában megpályázott pénzből végezteti az egyház egy restaurálásra szakosodott marosvásárhelyi céggel.

– A gidófalvi nőszövetség vendéglátásra készül – a bikfalvi asszonyokat fogadtuk tegnap, akik olyan abroszt hoztak, amelyhez az egyházközség minden gyülekezetéből hozzávarrja ki-ki a maga darabkáját. Érdekes ötlet, szép eszme hordozója, a komollói asszonyok találták ki, így majd a kész abrosz is hozzájuk kerül vissza – veszi át a szót a tiszteletes asszony. Volt persze egy kis szeretetvendégség, oldott hangulat és jókedv is, mégiscsak farsang van, s ugyanez várható a 25-ére tervezett gyermekbálon. Maszkázás is lesz, de főleg közösségi játékok, mókázás, hogy emlékezetes maradjon és visszatérésre ösztökéljen minden gyermeket – hangsúlyozza a lényeget Bereczki Zsuzsa.

Hozzászólások