Felhívás!

Négy év alatt kell elkészülnie az épületnek

Négy év alatt kell elkészülnie az épületnek

A 2017. január elején részlegesen leégett kommandói iskola megmentett felében zajlik az oktatás, az új épület építése pedig tervbe van véve. Igaz, egyelőre még nem kezdődtek el a munkálatok, de jó hír, hogy megvan a kivitelező, így tavasszal hozzáfoghatnak. Opra-Béni Bélát, a kommandói Horn Dávid Iskola Általános iskola igazgatóját kérdeztük a részletekről.

— Tavasszal várható az új iskola építésének megkezdése. Miért késett, hiszen úgy tervezték, hogy már ősszel kiássák az alapot?

— A késés oka, hogy csak a második kiírásra jelentkezett kivitelező, így megkésett a szerződés aláírása, utána pedig az időjárás szólt bele a munkálatok megkezdésébe.

— Milyen anyagi fedezetből épül az új iskola, milyen technikai tulajdonságokkal fog bírni?

— Tudomásom szerint a fejlesztési minisztériumtól érkezik a pénz, 4 millió 233 ezer lej, a tanács önrésze pedig 391 ezer lejt tesz ki. A kivitelező a sepsiszentgyörgyi Baumeister cég. Az épületnek a szerződés értelmében négy év alatt kell elkészülnie, de bízunk abban, hogy hamarabb meglesz. Az új iskola 1300 négyzetméter hasznos felülettel rendelkezik majd, nyolc teremben az iskola, kettőben az óvoda fog működni. E mellett rendelkezni fog mindennel, ami egy iskolához szükséges: tanári, titkárság, igazgatói iroda, levéltár, laboratórium, informatika labor stb.

— A támogatóktól kapott pénzt mire fordították?

— A támogatóktól 250 ezer lej gyűlt össze. Ebből 70 ezer lejt szemléltető eszközökre költöttünk, mert el kellett számolni a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárságnál. A fennmaradó részt, vagyis 180 ezer lejt az építkezésre fordítjuk. Pótoljuk a pályázatból kimaradt dolgokat: fásszín épül, területet rendezünk, illetve fedezzük mindazokat a költségeket, amelyek majd felmerülnek az építkezés során.

— Az elmúlt években számos könyvadományt is kapott az iskola, ezeknek mi lesz a sorsa?

— Húszezer könyvet osztályoztunk, már a polcokon vannak, használják az iskolások. Még kb. 30 ezer osztályozásra vár, de helyszűke miatt szükség van az új épületre, akkor majd folytatjuk a feldolgozásukat, a fölösleget pedig – mivel egy iskolának szerintünk nincs szüksége 50 ezer kötetre – továbbadjuk más iskoláknak, jelentős részét pedig a gyimesi magyar házaknak szánjuk.

— A régi tanintézménynek mi lesz a sorsa? Megmarad, vagy elbontásra kerül?

— A régi intézményt sajnos le kell bontani, de erre akkor kerül majd sor, amikor az új épület elkészült. Erre a bontásra azért lesz szükség, mert meghaladjuk a törvény által megszabott, beépíthető terület felső határát. Pedig szerettük volna megtartani, már tervezgettünk is polgármester úrral, de a törvény az törvény, be kell tartani.

— Az építkezési munkálatok nem fogják zavarni az oktatást? Egyik helyen építenek, a másikon tanítanak?

— Jelen pillanatban is építik a tábort, és nem zavarja az oktatást. Ebben az esetben azonban közelebb kerül az építkezés az iskolához, de bízunk benne, hogy továbbra sem fogjuk zavarni egymást.

— Hány diák van az iskolában?

— Jelenleg 80 gyerek van, ebből 15 óvodás, 65 iskolás. Az előző tanévhez viszonyítva tartjuk a létszámot. Volt két évfolyam, amelyen nagyon kevesen voltak, a mostani 6-7.osztályosok. Ők 4-4-en vannak. Őket követte két „szebb” létszámú osztály, a jelenlegi 4-5-es gyerekek, ők egy-egy tucatnyian vannak. Utána úgymond beállt a 6-7 gyereket magába foglaló létszám. A demográfiai kimutatások szerint sajnos csökkenőben a gyermeklétszám, ha így marad, gondok lesznek. De bízunk benne, hogy ez jó irányba változik.

— Hány alkalmazottja van az iskolának?

— Egészen pontosan 15,75 a munkahelyek száma, ezt 15 alkalmazott látja el. Ebből 12 tanári-tanítói állás, háromtagú a kisegítő személyzet, a „háromnegyednyi”, de valójában két személy pedig nem pedagógiai tevékenységet lát el. Az alkalmazottak száma akkor csökkent, mikor összevonódtak az osztályok, tavaly pedig elvesz1tettünk egy tüzelői állást. Így maradtunk egy óvónővel, három tanítóval, nyolc tanárral, egy tüzelő-karbantartóval, három takarítónővel (2 munkahelyen), fél titkárnői és 0,25 könyvelői állással.

— Mi a legnagyobb gond, amivel a tanintézmény küzd?

— A legnagyobb problémánk természetesen a gyermeklétszám apadása, ezen nem nagyon tudunk segíteni. Kevés a tűz után épen maradt használható termünk is, ezért a tornaterem két öltözőjét is osztályteremnek, illetve informatika labornak használjuk. Továbbá a tornaterem mosdóját is „bevontuk a forgalomba”, ami 50 méterre van az iskolától, és ez kisebb gondokat okoz télen vagy esős időben, főleg a kisebb iskolások esetében. De bízva és reménykedve a szebb jövőben, megoldjuk és átlépünk minden problémán és akadályon.

Hozzászólások