Felhívás!

Munkálatok Kézdikőváron

Munkálatok Kézdikőváron

A kézdiszentléleki önkormányzat azon igyekszik, hogy a hozzá tartozó négy települést – a községközpont mellett Kővárt, Szárazpatakot és Kiskászont – úgy kezelje, hogy egyik se érezze magát hátrányosan megkülönböztetve: így mindenhol utakat aszfaltoznak, szépítik a középületeket, és jut energia árvízvédelmi munkálatra is.

 

Balogh Tibor polgármesterrel Kézdikőváron tartottunk terepszemlét, ahol a folyamatba levő és tervezett munkálatokról beszélgettünk. Az Alszegben az utóbbi időben rengeteg gondot okozott a településen átfutó kis csermely, a medre ugyanis feltelt, és így alig kell pár csepp eső ahhoz, hogy a patakocska kilépjen és elöntse a környékén található portákat. Ez így elsőre hihetetlennek tűnhet, de a munkálat fontosságát Izsák Áron is megerősítette, aki szerint több ízben térdig ért a szülői ház udvarán a víz, míg a szemközti ház elől a munkálatot szemrevételező öregúr is azt állította, a víz ki-kilépett a mederből, és elöntötte az udvarokat, házakat. Ebből ugyan csak tucatnyi található ezen a falurészen, viszont a patak a kaszálókat és a szántókat is öntözte, ha kellett, ha nem. A polgármester szerint ez a magyarázata annak, hogy nem csak a falu között, hanem másfél kilométeres szakaszon ássa ki a medret a kotrógép, és ami a patakból kikerül, azt a part két részére kerül, amolyan magasításként, hogy az is kordába tartsa a vizet.

– A munkálatot a Kovászna Megyei Vízügyi Hivatal finanszírozza, amelynek illetékesei megértették, hogy egy égető problémáról van szó, és készségesen segítettek – részletezte Balogh Tibor.

 

Épül az iskola

 

Az önkormányzat a tavaly elkészítette a kővári iskola beépített tetőszerkezetét, idén azon vannak, hogy a külső, megújult „kötény” is rákerüljön. Ez azért szükséges, mert Kőváron az iskolát és az óvodát egy tető alá kívánják hozni.

Ennek több oka is van. Egyik anyagi jellegű: a polgármesteri hivatal spórolni tud a fűtéssel és más költségekkel, hiszen egyetlen épületben lesznek a gyerekek. A másik ok sokkal szomorúbb: egyre kevesebb a gyerek, így elférnek a központi épületben is. Az ésszerűség mellett szól az is, hogy az óvoda a falu végén található, így nagyjából mindenkinek közelebb esik az iskola épülete. Hogy mi lesz a sorsa a fennhagyott óvodaépületnek, az egyelőre csak körvonalazódik, ugyanis most azt tartják szem előtt, hogy az intézményt minél hamarabb költöztetni lehessen. A polgármester szerint elképzelhető, hogy valamiféle közösségi házat alakítanak ki az üres termekben, ahol a helybeliek kisebb rendezvényeket tarthatnak.

 

Egy hajóban Kézdivásárhellyel

 

Nem csak a kézdivásárhelyi önkormányzatnak, hanem a kézdiszentlélekinek is meggyűlt a baja a brassói Conforest Rt.-vel, ami több munkálat kivitelezését nyerte el versenytárgyaláson. Míg Kézdivásárhelyen a Vasút utca kapcsán okozott bosszúságot, addig a kézdiszentléleki polgármesternek a kiskászoni és kővári aszfaltozás miatt főhetett a feje.

– Most mutattak némi hajlandóságot arra, hogy eljöjjenek és hivatalosan átvegyük a kiskászoni aszfalt utat, ami három–négy éve elkészült. Muszáj lesz szerződést bontsunk velük, mivel azt mondták, a 2009-ben elnyert pénzösszegért ők nem hajlandók megcsinálni az elmaradt munkálatot. Immár háromszor jeleztük, hogy fel kell bontani a szerződést, de nem reagáltak. Amikor a csődbiztossal érkeznek, ismét szóvá tesszük, hogy nem tartjuk érvényesnek a megállapodást – fogalmazott Balogh Tibor, aki szerint lehetetlen helyzet teremtődött, mivel az elmaradt munkálatokra új közbeszerzési eljárást kell kiírjanak, és azt sem lehet tudni, hogy az a kormánynál új munkaként jelenik-e meg.

 

Folytatják a templomépítést

 

Idén szeretnék elérni, hogy a tavaly megalapozott kiskászoni új templom is tető alá kerüljön. Ezt részben az önkormányzat finanszírozza, viszont az egyház is pályázott a megyei tanácsnál és az anyaországban is. A régi templomépület statikailag meggyengült. Korábban felmerült az, hogy a művelődési házat is felújítják, viszont két építkezésre nem lett volna elegendő pénzt, és a falubeliek inkább a templomépítést támogatták.

Most viszont van remény arra, hogy a kulturális hajlék is megújuljon, pontosabban egy újat építsenek. Az önkormányzat pályázatot készített, reménykednek, hogy kapnak finanszírozást is rá. Az épületet le kell bontani, így ha kormánytámogatásban részesülnek, akkor egy óvoda- és osztálytermet, illetve egy dísztermet építenek a régi, romos épület helyett.

Hozzászólások