Felhívás!

Mit kínál egy kovásznai középiskola?

Mit kínál egy kovásznai középiskola?

Régóta készülök, hogy a sajtó hasábjain is megcáfoljam azt a tévhitet, hogy a kovásznai líceumban „nem lehet tanulni”, illetve kinyilvánítsam a véleményemet az utóbbi pár évben történő tömeges „menekülésről” a Kőrösi Csoma Sándor Líceumtól. Megértem azokat a diákokat, akik azért mennek el tőlünk, mert olyan szakképesítést választanak, ami nincs a mi iskolánkban, de értetlenül állok azok előtt, akik csak azért választanak más iskolát, mert nem akarják a helyi líceumban folytatni tanulmányaikat, amely egyébként a körzet egyedüli középiskolája.

Röviden megpróbálom összefoglalni azokat a lehetőségeket, amelyeket az iskolánk kínál.

A 2020–2021-es tanévben a magyar tagozaton négy kilencedik osztályt szeretnénk indítani: a líceumi tagozaton egy természettudományok és egy filológia osztályt, a szakiskolai tagozaton pedig egy szállodai dolgozók osztályt a turisztika és szolgáltatás szakon, valamint egy általános asztalos osztályt a faipari szakon.

Iskolánk 100 000 eurós támogatást nyert a Világbanktól a ROSE-projekt (Romanian Secondary Education Project) megvalósításának céljából, így diákjaink részt vehetnek az iskolánkban szervezett tanulási és személyiségfejlesztő tevékenységeken. A pályázat címe: „Megtanulom építeni a jövőmet.” A tanulóknak lehetőséget adunk, hogy esetleges mulasztásaikat pótolják az érettségi tantárgyakból a direkt erre a célra tervezett órákon. Ezen kívül a pályázatban részt vevő 11–12.-es diákok számára tanulmányi kirándulásokat szervezünk Erdély nagyobb egyetemi központjaiba, a 9–10.-esek pedig ingyenes nyári táborban részesülnek.

Végzős tanulóink az Amőba Alapítvány által szervezett és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által támogatott ingyenes érettségi felkészítőkön vehetnek részt román nyelvből és matematikából.

Szakiskolásaink két alkalommal is részt vehettek magyarországi szakiskolákban egy-két hétig tartó szakmai gyakorlati képzésen, a Bethlen Gábor Alapítvány támogatásával.

Középiskolásaink számos kiránduláson vettek részt a Határtalanul pályázat keretén belül, megismerve az anyaország különböző tájegységeit, történelmi nevezetességeit, közben iskolákat látogattak, megismerkedhettek az ottani diákokkal.

Az ősz folyamán a polgármesteri hivataltól kapott jelentős támogatásnak köszönhetően felújítottuk az informatikatermet 30 korszerű számítógéppel és a tornatermet is sikerült felújítanunk.

Befejezésképpen szeretném megindokolni az írásom címét. Egyetlen volt diákunkra hivatkozom (nagyon sokat megemlíthetnék, de akkor nagyon terjedelmes lenne a beszámoló) Deák Gellért-Gedeonra, akit Erdély bármelyik neves líceumában tárt karokkal fogadtak volna, de ő úgy döntött, hogy itt marad a mi iskolánkban. Líceumi évei alatt lelkiismeretesen tanult, tudatosan készült az érettségi vizsgára és az egyetemi felvételire. Jelenleg a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem hallgatója. Az idén novemberben megkapta a Bethlen Gábor Alapítvány Székelyföld Jövőéért ösztöndíját, amelyet csak két erdélyi diák kaphat meg minden évben.

Körzetünk minden végzős iskolását szeretettel várjuk a Kőrösi Csoma Sándor Líceumba!

Bede Emese aligazgatónő

Hozzászólások