Felhívás!

Megújul Alszeg és Kismező

Megújul Alszeg és Kismező

A szegényes költségvetés ellenére az önkormányzat nem mond le a település korszerűsítéséről. A tavaly, illetve idén megnyert pályázatok sorát Lukács Róbert polgármester reményei szerint további sikeres tenderek követik.

A költségvetés, ahogy országos szinten, úgy Lemhényben is jóval kisebb, mint tavaly volt. „A leosztott pénzből a fizetésekre, a működésre és az épületek karbantartására futja, önerőből csak kisebb felújításokat tudunk elvégezni”, véli az elöljáró. Hozzátette, a megtakarított pénzből végeznék el a halaszthatatlan teendőket is. „A 2017-es többletbevételből elkülönítettünk 450 ezer lejt az alsólemhényi iskola tetőzetét, szigetelését és beltéri meszelését magába foglaló felújítására. Elkészíttetjük a terveket, és bízom benne, hogy nyár elején meghirdethetjük a közbeszerzést”, magyarázta.

Amint arról írtunk, február 8-án Lemhény és Kézdialmás községek elöljárói Gyulafehérváron aláírták a Szent Mihály-hegyi templom felújítására vonatkozó szerződést. Ennek értelmében a munkálatoknak 2021 novemberéig kell befejeződniük. „A Regionális Operatív Program keretében aláírt szerződés értéke 6,7 millió lejt tesz ki, amiből az önrész 152 ezer lej. Önerőből soha nem tudtuk volna felújítani a műemlék együttest, ahogy adományokból sem. Minden szakaszra közbeszerzést kell kiírnunk, amint ezt lebonyolítjuk, kezdődhet a fal, a torony és maga a templom teljes restaurálása.”

A sikeres pályázatok sorát gyarapítja a PNDL2 nevet viselő országos fejlesztési program keretében tavaly megnyert tender, melynek köszönhetően az alsólemhényi Alszeg és Kismező utcákat újítják fel, és folytatják a felsőlemhényi 2B jelzésű községi út korszerűsítését. „Megkaptuk a szükséges jóváhagyásokat, jelenleg a szerződés aláírására várunk, és bízom benne, hogy mielőbb munkához láthatunk.”

Amint arról beszámoltunk, tavaly az Angustia Leader-csoportnál egy gépsor beszerzésére pályázott az önkormányzat. „Ma (hétfőn – szerk.) kaptuk meg az értesítést, hogy pályázatunk kedvező elbírálásban részesült, és remélem, mielőbb beszerezhetjük a hóekét, sószórót, függesztett kaszát és a pótkocsival ellátott traktort”, újságolta Lukács Róbert. Hozzátette, utófinanszírozásról lévén szó, elkülönítették a gépsor beszerzéséhez szükséges összeget, amelyet majd részben visszakapnak.

Az idei tervek között szerepel egyebek mellett a község utcáinak telekkönyvezése, ami a szennyvízcsatorna-rendszer kibővítésének elengedhetetlen feltétele. „A csatornarendszer bővítési tervét önrészből finanszíroznánk, míg a kivitelezéshez szükséges összegre a PNDL2 keretében pályáznánk”, summázott az elöljáró. 

Hozzászólások