Felhívás!

Közel a határidő

Közel a határidő

Civil szervezetek, egyházak képviselőinek a megyeházán tartottak tájékoztatót a megyei önkormányzat által kiírt pályázati alapról. A leadási határidő közeleg, május 10-én (szerda) 14 óráig lehet benyújtani a pályázatokat Kovászna Megye Tanácsához vissza nem térítendő támogatásra folyó év június elseje és december 20-a között zajló művelődési, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport programokra és tevékenységekre, valamint az egyházak támogatására. A rendelkezésre álló keret közel három millió lej, idén is több mint ötszáz pályázatra számítanak.

Tóth Szabolcs Barnabás irodavezető a tájékoztatón elmondta, hogyan módosult idén a pályázati kiírás, milyen formai előírásokra kell a szervezeteknek odafigyelniük. Kiderült, hogy idén is hangsúlyosan támogatják a Kovászna megyei értékek, a kulturális és történelmi örökség megismertetését, megóvását, továbbörökítését, hagyományőrzést szolgáló ruházat elkészítését célzó programokat, de lehet pályázni jeles évfordulók alkalmával szervezett kulturális rendezvények települést, térséget, megyét bemutató, népszerűsítő kiadványok résztámogatására is. Elszigetelt településekről falugondnoki szolgálat támogatására pályázhatnak.

Az egyházak által megpályázható keret idén háromszor nagyobb, mint tavaly, Tamás Sándor megyetanácselnök ennek kapcsán kiemelte, a bővítéssel az is volt a szándékuk, hogy szélesebb területet lefedő projektekkel is pályázhassanak az egyházi szervezetek, mert az országos pályázati lehetőségek beszűkültek számukra. A kisebb egyházközségek működése és fenntartása mellett vissza nem térítendő támogatást kérhetnek egyházi kultikus épületek építésére és javítására, egyházak által szervezett, engedélyezett szociális és gyógyászati programokra, azoknak helyet adó ingatlan építésére, berendezésére, kulturális-vallási múzeumok létrehozására és karbantartására. Előnyben részesülnek a kulturális örökség részét képező javak restaurálására leadott pályázatok, viszont műemlék épületek felújítása esetén mellékelni kell a szükséges engedélyeket, hívták fel a figyelmet a tájékoztató eseményen.

Tóth Szabolcs arra is emlékeztetett, hogy utófinanszírozásról van szó, és a pályázó szervezetnek rendelkeznie kell önrésszel, ami a megítélt összeg legalább 10%-a. Egy pályázó legtöbb három pályázatot adhat le. A szűk határidő miatt az önkormányzat arról is döntött, hogy a kiértékelés időszakában még lehetőség van kiegészítések és pontosítások leadására.

Mint ismeretes, a költségvetés elfogadása előtt nem lehet meghirdetni a pályázati kiírásokat, ami eleve késlelteti a folyamatot, ráadásul a Hivatalos Közlöny is akadékoskodott a hirdetés megjelentetésekor, majd a prefektúra kifogásolta, hogy kétnyelvű pályázati és elszámolási űrlapot fogadott el Kovászna Megye Tanácsa.

Hozzászólások