Felhívás!

Kovásznai arcok a múltból (7.)

Ebergényi Gyula (Verespatak, 1858. – Kovászna, 1944) – gyógyszerész, közadakozó, a 19. századvég és a 20. század első felének jellegzetes kovásznai személyisége. Nem volt olyan közérdekű rendezvény, adakozás, gyűjtés, amelyben a tehetős gyógyszerész részt ne vett volna. 

1887-ben (mások szerint 1882-ben) Kovásznán megvette a Binder-féle Isteni Gondviselés nevű patikát, s élete végéig, több mint egy fél évszázadig Kovászna közismert és közkedvelt személyisége lett. Magas, karcsú alakja, jellegzetes fejformája, jó kedélye, igazi úriembersége közismert volt nemcsak a szakmában, hanem a kovásznaiak, a háromszékiek körében is.

Országos és helyi szintű adományai megszámlálhatatlanok voltak. A Korabeli napi- és szaklapok tele voltak adományozásainak említésével, nem volt olyan jótékonysági felhívás, amelyre ne válaszolt volna. Közülük emeljünk ki egy párat: a református egyháznak egy nemesen megmunkált aranyozott bronz úrvacsorai kelyhet adományozott, hogy vele a betegeknek szolgáltassák ki az úrvacsorát. 1899. okt. 7-én harmónium-alapot létesített egy nagy értékű harmónium vásárlására, amit később a vajnafalvi templomalaphoz csatoltak.

Közéleti tevékenysége is figyelemre méltó. 1895-ben az EKE Háromszéki Osztályának jegyzőjévé választották. 1896-tól a kovásznai takarékpénztár igazgatósági tagja volt. A református egyházmegye képviselője, majd gondnoka lett. 1921-ben Sepsiszentgyörgyön a Háromszéki Szindikális Kamara vezetőségében találjuk mint kormányképviselőt. 1922–1930 között Háromszék vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a ref. egyházmegye gondnoka.

A Gyógyszerészeti Szemle és a Pharmacia szaklapok is számontartották. 1938-ban és 1939-ben köszöntötték „az erdélyi magyar gyógyszerészek fehérhajú nesztorát”, a „vérbeli gyógyszerészt”, aki még aktívan működött mesterségében. Kiemelték, hogy szakmájában a korral haladt, s fiatal munkatársait is erre nevelte. Megértő kollégaként jellemezték.

Utolsó hír róla: 1944-ben a Gyógyszerészek Naptára szerint még ő volt a kovásznai üzlet tulajdonosa, de az üzletet már Barabás Ferenc vezette. A kovásznai temetőben (egyházi rész) nyugszik, sírja ma is áll.

Szabó Etelka

Hozzászólások