Felhívás!

Hat éve a szörcsei gyülekezet szolgálatában

Hat éve a szörcsei gyülekezet szolgálatában

A kolozsvári születésű Biró Erika 2012 decemberétől szolgál Szörcsén, a jelenleg 500 lelket sem számláló református gyülekezetben: itt-tartózkodása alatt többek között megtörtént a református templom feljavítása, a parókia rendbetétele, ugyanakkor a lelkész számos közösségi rendezvény kezdeményezője is.

– Majdnem teljesen új köntöst kapott a református templom. Mikor láttak hozzá, hogyan haladtak a munkálatokkal?

– A szörcsei református templom 1840-ben épült a régi fatemplom helyére. Akkoriban nem volt támogatás, a hívek önerőből építették fel az Isten házát, nagy áldozatok árán. A templom állapota folyamatosan romlott, az 1977-es, valamint az 1990-es földrengés után javították meg. 2004-ben kívül lemeszelték, majd 2010-ben tetőzetet cseréltek. 2013-ban sikerült megjavíttatni a Cioflec testvérek által épített, több mint százesztendős orgonát egy holland orgonaépítő mester segítségével. 2014-ben a templombelső javítására, felújítására került sor, majd hozzáfogtunk a külső javítás előkészítéséhez. 2017-ben sikerült a templom teljes külső javítását megvalósítani. A javításra szükséges összeget részben Kovászna Megye Tanácsa, a helyi tanács, nagyobb részt holland támogatás és nem utolsósorban a hívek önkéntes és önzetlen adakozása teremtette elő. Az idén, Istennek hála, sikerült tovább folytatni a munkálatokat, a Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott sikeres pályázat nyomán a villanyhálózat teljes lecserélése, a villámhárító felszerelése, a tetőcserepek cserélése, a csatornarendszer cseréje is megvalósulhatott. Jelenleg a munkálatok utolsó fázisa zajlik, a nyílászárók cseréje. Gyönyörű lett a térség egyik legnagyobb temploma.

– A parókia is megszépült…

– Közben a parókia csinosításán is dolgoztak, sikerült majdnem teljesen befejezni a sok évvel ezelőtt elkezdett munkát: vendégszobákat alakítottunk ki fürdőszobával, szépítettük az épületet, kicseréltük a kapukat, az imaterem körül parkosítottunk, füvesítettünk, továbbá székeket cseréltünk a télen használt imateremben. Mindezek megvalósításában sokat segítettek holland barátaink és a szörcsei önkéntesek, hiszen a parókia javításában is rengeteg közmunkázó vett részt, jórészt a mindenkori presbiterek közül. A javítás folyamatos, már 2013 óta tart, és még bőven van munka. Most szerelik be a központi fűtést, amivel a vendégszobák fűtését is biztosítjuk.

– Milyen tevékenységeket szervez a gyülekezet életében?

– Hetente egyszer önkéntesen délutáni, „afterschool” típusú tevékenységet tartok a gyerekeknek, ahol segítek a házi feladatok megoldásában. A tevékenységen részt vevő gyerekek füzeteket, írószereket kapnak, ugyancsak a holland támogatók és a személyes kapcsolataim jóvoltából. A településen élő kisebbeknek évente egyszer vagy kétszer kirándulást szervezek, melyen jelképes összeg ellenében vehetnek részt. Több helyen voltak már, kedvencük a brassói Aquapark. Ünnepekre készülve kézműves tevékenységeket is szervezünk Barabás Zs. Béla tanító segítségével. Húsvétkor tojásfestést tartunk, de adventi díszeket is készítünk, gyertyát öntöttünk, március 15-ére műsorral készülünk, karácsonyra színdarabbal. Továbbá évente előadást hozunk tető alá a nyáron szervezett honismereti tábor legkedveltebb előadójával. De ez nem minden, anyák napjára, idősek vasárnapjára ajándékkal és műsorral készülünk, bekapcsolódtunk a Reformáció 500 rendezvénysorozatba, és emlékfákat ültettünk a templom köré. Az egyházközség minden évben oroszlánrészt vállalt az egyházmegyei Kálvin-hét rendezvényeiben, helyet adva a programoknak.

– És a sor itt nem ér véget, igaz?

– Valóban, a gyülekezetben férfikórus is működik, Balogh Csaba kántor-gondozó vezetésével, de nőszövetségi tevékenységek is folynak. Az időseknek nagy örömöt jelent az Egy falat szeretet-mozgalomba való bekapcsolódás, melynek keretében húsvét előtt jelképes csomagot adnak át a szépkorúaknak a nőszövetség tagjai. Ugyanakkor minden esztendőben óriási adventi koszorút készítenek az imaterem előtt, és adventi vasárnapokon gyertyagyújtás után a gyülekezeti tagok közösen énekelnek a koszorú körül. Advent negyedik vasárnapján szabadtéri karácsonyvárás van, amikor énekekkel, versekkel örvendeztetik meg egymást a gyülekezet tagjai és a nőszövetség teával, kaláccsal kínálja a jelenlevőket. Továbbá a gyülekezet legkisebb tagjai számára évente rendszeresen megtartjuk a bibliahetet, tartalmas programmal, játékokkal, ami kitűnő közösségformáló és hiterősítő tevékenység. Minden karácsonykor több mint 80 gyereknek adunk ajándékcsomagot az egyházközség, a holland támogatók és önkéntes adakozók jóvoltából.

– IKE-csoport is működik Szörcsén?

– Az IKE-csoport beindítására számos próbálkozás történt, leginkább a konfirmációra készülő vagy frissen konfirmált fiatalok azok, akikre alapozhatunk. Közös alkalmakat szoktunk szervezni a teleki fiatalokkal, ezekre többen is eljönnek. Tavaly Szörcse volt az első az IKE-karavánt fogadó egyházközségek sorában. Egyik évben helyet adtunk a Várom az Urat rendezvénynek, amelyet most a kézdivásárhelyi Vigadóban tartanak.

– Tavaly miért maradt el a hálaadás-napi rendezvény?

– A gyülekezet presbitériuma több évben egymás után őszi hálaadás-napot is szervezett, tavaly az anyagiak hiánya miatt maradt el. Felolvasóesteket is szerveztünk, tavaly mesevetélkedőnek is helyet adott az imaterem a Mátyás-emlékév kapcsán. Úgy vélem, mindezeket a gyülekezeti tagok nélkül nem lehetett volna megvalósítani. Itt megjegyezném, hogy Szász Áron főgondnok és Paizs Attila gondnok egyaránt kitett magáért. Szükség van arra, hogy a székelységnek visszaállítsuk régi önbecsülését, őseink között keressünk követendő példaképeket. A régi templom felépítése idején nem volt támogatás, sokkal nehezebben éltek az emberek, és mégis volt rá szándék és akarat, meg teremtő erő. Így, közösen sikerült. Ma is összefogásra van szükség ahhoz, hogy ne vesszünk el.

Hozzászólások