Felhívás!

Fontos nyilatkozatot írtak alá

Fontos nyilatkozatot írtak alá

Múlt szerdán tartották Kovásznán a székelyföldi városok polgármestereinek találkozóját, amelyen részt vett Vincze Lóránt európai parlamenti képviselő is. Az önkormányzati vezetők aláírtak egy nyilatkozatot, amelyben a MinoritySafePack polgári kezdeményezés újbóli napirendre tűzését kérik az Európai Bizottságtól.

A székelyföldi városok polgármestereinek találkozóját 2016 óta szervezik meg rendszeresen, az elöljárók – és idéntől már Kovászna, Hargita és Maros megye tanácselnökei – 3-4 havonta gyűlnek össze. A találkozó célja egyfelől, hogy olyan személyek ismerkedjenek, beszélgessenek, akik a közösségért szeretnének tenni politikai, közigazgatási szempontból. Akik hasonló küldetést vállalva, hasonló gondokkal küszködnek, ugyanazon kérdésekre keresik a választ. Másfelől fontos hozadéka az is, hogy egy-egy ilyen találkozó alkalmával megismerhetik a házigazda szerepét betöltő város közösségét, gondjait, céljait, álmait.

– Én mutattam be Kovásznát történelmi, gazdasági, etnográfiai szempontból. Részletesebben kitértem a város turizmusára, annak fontosságára, valamint az erre a szegmensre nehezülő helyzetre, amit a pandémia okozott. Ugyanakkor megkértem két fiatalt, Moldovai Dórát és Szabó Kamillát, hogy a rendezvény elején tartsanak egy zenés előadást, aminek köszönhetően a város ifjúsági és kulturális életébe is betekintést nyerhettek a résztvevők. Prezentációval készült ugyanakkor Tatár Márta szívgyógyász a kovásznai szívkórház történetéről, valamint Gyila Sándor, aki a geofizikus szemszögéből mutatta be a térséget – mesélt a találkozóról Gyerő József, Kovászna város polgármestere.

A fürdőváros megismerésén túl a polgármesterek olyan közös gondokat is átbeszéltek, amelyekben segíthetik, inspirálhatják egymást. Ilyen kihívás jelenleg az oltóközpontok működtetése, az orvosok, asszisztensek leszerződése, kifizetése. De felmerültek az országos költségvetés késéséből adódó problémák, jelenleg futó és új pályázati lehetőségek is. Ezen kérdések kapcsán beszélgettek, vitáztak, osztották meg gondolataikat.

Az est legkonkrétabb hozadékát, eredményét az a közös nyilatkozat képezte, melyben a MinoritySafePack polgári kezdeményezés újbóli napirendre tűzését kérik az Európai Bizottságtól. „Megerősítjük kiállásunkat a külhoni magyarok, a magyarországi nemzetiségek és az európai kisebbségek ügye mellett, és együtt tiltakozunk velük az Európai Bizottság döntése ellen, amely a kisebbségi sorban élő közösségek ellen történelmi igazságtalanságot követett el, figyelmen kívül hagyva jogos és építő jellegű, az európai nyelvi és kulturális hagyaték védelmét célzó javaslataikat” – áll a nyilatkozatban.

A megyetanácselnökök és polgármesterek az Európai Parlamentet és a Régiók Bizottságát arra kérték, hogy ismét tűzzék napirendre az európai kisebbségvédelem ügyét, és nyomatékosítsák ezt az Európai Bizottság felé. Azzal a kéréssel fordultak az Európai Bizottsághoz, hogy a méltányosság elve, a jó kormányzás és az európai alapértékek mentén támogassa a jogalkotásban a Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért című európai polgári kezdeményezést. Európa regionális, tartományi és megyei önkormányzataihoz azzal a kéréssel fordultak, hogy csatlakozzanak az európai kisebbségvédelem ügyéhez, és adjanak hangot erre vonatkozó támogató álláspontjuknak.

Hozzászólások