Felhívás!

Felújítanák a mezei utakat

Felújítanák a mezei utakat

Rákosi Árpád polgármesterrel egyebek mellett óvoda-, iskola- és útfelújításról, csatornahálózat-létesítésről beszélgettünk.

– Szépen halad az alsócsernátoni iskola és óvoda felújítása. Az óvoda már majdnem teljesen elkészült, a tereprendezés van még hátra, az új tanévet már a megcsinosodott épületben kezdhetik a kicsik és pedagógusaik. Az iskolánál is dolgoznak, ám az egy hosszabb folyamat. Néhány osztálytermet fel kell szabadítani a munkálatok miatt, így az alsótagozatosok a Farkas-kúriában kezdik a tanévet – jegyezte meg beszélgetésünk elején Rákosi Árpád. Hozzátette, pályáznának a felsőcsernátoni iskola energetikai korszerűsítésére. „A tetőszerkezet javításra szorul, emellett nyílászárókat cserélnénk, és a padlózatot is felújítanánk”, sorolta a terveket.

Ki kell javítani a hibát

A folytatásban útjavításra terelődött a szó. „A Dúlók utcájának felújítása befejeződik hamarosan, hozzáláttak a járda kialakításához, majd az aszfaltszőnyegre a koptatóréteget húzzák rá”, részletezte. Az útjavítás kapcsán a Torja felé vezető, teljes felújítás alatt levő út olvasóink által is jelzett megrongálódásáról is szólt a polgármester.

Így néz ki a Torja felé vezető útra tavaly ősszel rákerült aszfaltszőnyeg

– Mondhatni, ott „porszem került a gépezetbe”. Ősszel rákerült az útra az alap-aszfaltréteg, amely elég sok helyen megrongálódott. Nem vagyok szakember, ám talán nem kellett volna félkészen, koptatóréteg nélkül hagyni az aszfaltot, főként a tél beállta előtt. Inkább nem kellett volna idejekorán aszfaltréteget önteni az útra, legalább tömörödött volna az alap. Ezt mindenképpen ki kell javítani, jelenleg, annak kiderítése van folyamatban, hogy az alappal van-e gond, vagy az aszfaltminőség nem volt megfelelő.”

Hozzátette, mezei utak felújítására pályáznának az AFIR-nál (Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynöksége). „Egymillió euró értékű pályázatról van szó. Bár sok pénz, a jelentős költségek miatt kevés útszakasz korszerűsítésére elegendő. Annak érdekében pedig, hogy a pályázat elbírálása során elérjük a maximális pontszámot, a legtöbb pontot hozó útszakaszokat kell belefoglaljuk a projektbe. Megemlíthetem a 11-es országutat és Ikafalvát összekötő útszakaszt, a Csernátont Albissal összekötő utat, illetve a falut kikerülő Előláb útját”, sorolta. A mellékutcák kavicsozása is folyamatban van. „800 tonna kavicsot rendeltünk, így hamarosan megszórjuk a megrongálódott mellékutcákat.”

Korszerű fizetési lehetőség

A gázhálózat kiépítését illetően elmondta, megtették az első lépést, az utcák topográfiai felmérése megtörtént, emellett a Dálnokkal közös, szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését célzó pályázat is jó úton halad. „A munkát kiírták licitre, és két cég már terepszemlét is tartott. Néhány héten belül választ adnak, és amennyiben vállalják a munkavégzést, tudtommal kilenc hónap alatt el kell azt végezniük, így jövő év folyamán megvalósulhat a beruházás, mely során Felsőcsernáton nagy részét és néhány alsócsernátoni utcát csatlakoztatnának a szennyvízhálózatra”, nyugtázta. Hozzátette, az albisi és ikafalvi vízhálózat a tervezési szakaszban van. „Albisban próbafúrást kell végezni, Ikafalván a víztartály és a mélykutak helyét kell kiválasztani.”

A közelmúltban Albisban komoly jelentőséggel bíró munkát végeztek. „Heves esőzésekkor több házat veszélyeztetett a mezőről bezúduló víz, ezért kitakarítottuk a sáncokat, és az út alá átereszt helyeztünk el”, jegyezte meg a polgármester. A vízmérők leolvasása kapcsán megjegyezte, „bárki leolvashatja és akár havonta, kéthavonta törlesztheti a vízdíjat, részünkről évente egyszer történik leolvasás, és számlakiigazítás.”

A legeltetést is normális mederbe terelnék jövő évtől, hangzott el a folytatásban. „A helyi tanács legeltetési szabályzatot fogadott el. A határozat értelmében jövő tavasztól a juhásznak engedélyt kell kiváltania, az állatlétszámnak megfelelő garanciát kell letétbe helyeznie egy adott bankszámlára, amelyet, amennyiben nem történt kár az állatállományban, ősszel hiánytalanul visszakaphat, vagy tetszés szerint a következő évre is bent hagyhat.” Egy, a nehéz gépjárművek parkolására vonatkozó tanácshatározat is született. „Ennek megfelelően 3,5 tonnánál nehezebb haszonjárművek, illetve autóbuszok sem parkolhatnak közterületen.”

Végül megegyezte, az adóhivatalban is korszerűsítés történt, és hamarosan személytaxi-szolgáltatás is beindul a községben. „Kártyaleolvasóval szereltük fel az adóhivatalt, így ott nemcsak az adót, hanem különféle számlákat is fizethetnek bankkártyával a helyiek. Továbbá egy személy jelezte, taxiállomást üzemelne be, jelenleg ennek engedélyezése folyamatban van”, újságolta.

Hozzászólások