Felhívás!

Falat bontani, hidat építeni

Falat bontani, hidat építeni

Amint arról október folyamán hírt adtunk, Bereckben ért véget a ReforMaraton 500 elnevezésű futam, aminek keretében Juhos Gábor hivatásos maratonista és Bardócz Csaba református lelkipásztor szaladt egy nagyot, ugyanis Háromszékről indulva egészen Wittenbergig jutottak el, közel kétszáz Kárpát-medencei települést felkeresve. A Csillagösvény Egyesület szervezésében lezajlott rendezvény ötletgazdáinak eredetileg nem állt szándékukban Bereckig eljutni, de később változtattak tervükön.

 

A maratonistákat Bereck határában értük utol, ahol a Magyar Televízió egyes csatornájának a stábját is találtuk, éppen híranyagot készítettek. A nézők valószínűleg nem sejtették a képernyők előtt ülve, hogy Juhos Gáborék a felvétel kedvéért egy-egy távot megismételtek, ugyanis másként nem lehetett volna elkészíteni a tudósítást. Így a berecki református imaházig megteendő táv megduplázódott, szerencsére, az időeltolódás bele volt kalkulálva a programba, ugyanis kevéssel a megjelölt idő után a maratonisták elszakíthatták az imaház kapujánál kifeszített szalagot, és üdvözölhették a helybelieket, akik a fogadásukra érkeztek.

 

Ikafalva–Wittenberg–Bereck

A ReforMaraton résztvevőit a negyven lelket számláló berecki egyházközség nevében Ferentzi László ny. iskolaigazgató köszöntötte, majd Bardócz Csaba osztotta meg élményeit a jelenlévőkkel.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy célba jutottunk – mondta az ikafalvi lelkipásztor. – Annak idején, mikor ezt a Reformaratont Juhos Gáborral megálmodtuk, azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy 500 órán keresztül fogjuk hirdetni: a reformációnak folytatódnia kell. Az elmúlt ötszáz órában Bereck nevét 179-szer mondtuk ki, most mondjuk ki 180-adszor, hiszen állomásról állomásra elhangzott, hogy ide tartunk, tudniillik ez a legkeletibb protestáns, református közösség a Kárpát-medencében. Október elsején indultunk Felsőháromszékről, és Wittenbergbe tartottunk, ahol Luther Márton a 95 tételt kiszögezte a vártemplom kapujára. Elmentünk oda, és jelképesen mi is kiszögeztük a magyarra fordított 95 tételt, Toronytól toronyig, gyülekezettől gyülekezetig szaladva hirdettük, hogy a 21. században is folytatódnia kell a reformációnak, ugyanis a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy az ember a tévútról visszatér Istenhez” – osztotta meg gondolatait Bardócz Csaba, aki a 95 tételt Raff Róbertnek, a Berecki Missziós Református Egyházközség lelkipásztorának adta át.

Ezután Juhos Gábor egy apró cetlit nyújtott át emlékül a beszolgáló szórványlelkésznek, amin a wittenbergi gyülekezet pecsétlenyomata látható. „Arra kérem Önöket, őrizzék meg ezt a jelképes ajándékot, hogy az utókor is részesülhessen belőle, ugyanis mi legközelebb 2517-ben tudunk másikat hozni. A rendezvénnyel az volt a célunk, hogy falakat bontsunk, és hidakat építsünk ” – fogalmazott a maratonista, aki azt is elmondta, majdnem kilencezer kilométert tettek meg a három hét alatt autóval és szaladva. Az eredeti elképzelés az volt, hogy Wittenbergtől Tordáig szaladnak, ahol a világtörténelemben először hirdették ki a vallásszabadságot, utólag módosítottak elképzelésükön.

 

Emléktábla-avatás és faültetés

Bereckben, a missziós út végét megkoronázandó és a reformációnak is emléket állítandó, emléktáblát helyeztek el Berecki Missziós Református Egyházközség imaháznak falára; ezt Raff Róbert lelkipásztor áldotta meg. A fekete márványtáblán Kálvin János Soli Deo Gloria 500 (Egyedül Istené a dicsőség) latin nyelvű gondolata olvasható.

Ennek kapcsán Ferentzi László elmondta: a táblát néhai Bartha Mihály ny. tanár emlékének szentelték, aki bár evangélikus volt, a kis református imaházat tekintette templomának, és a reformátusokat tartotta hitközösségének. A táblaállítás özvegye, Bartha Mihályné Bodó Zsuzsanna anyagi támogatásával valósult meg.

Ezt követően Sarány Kriszta és Kozma Bernadett tanulók közreműködésével rövid kulturális műsor következett, majd Dimény Zoltán polgármester, Dimény György megyei tanácsos és Kerekes Gyula, az egyházközség tagja a ReforMaraton és a reformáció 500. évfordulója emlékére diófacsemetét ültetett el.

 

A ReforMaraton helyszínei Háromszéken

A ReforMaraton résztvevői október 20-án érkeztek Háromszékre, ahol felkeresték Köpecet, Barótot, Mikóújfalut, Kálnokot, Sepsiszentgyörgyöt, Illyefalvát, Kilyént, Bikfalvát (érintve a Brassó megyei Keresztvárt és Négyfalut), Rétyet, Ikafalvát, Maksát, Kisborosnyót, Szörcsét, Kovásznát, Pávát, Kézdivásárhelyt, majd végállomásként Berecket. A missziós maratonfutás résztvevőihez Bereckben Nagy Lajos, a szórványegyházközség Lemhényben lakó kántora is csatlakozott.

Hozzászólások