Felhívás!

Értékeket a fiataloknak

Értékeket a fiataloknak

Eseményekben gazdag volt a nyár eleje a baróti református egyházközségnél. Július 5–9. között szervezték meg a templomudvaron és az altemplomban a vakációs bibliahetet, mely eseményt átlagban, a fiatal önkéntesekkel együtt, naponta 115–120 személy látogatott.

Tordai Árpád református lelkész beszámolója szerint a bibliahét idei programját a Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány erdélyi munkatársai dolgozták ki.

– A bibliahét legfontosabb célja az evangélium üzenetének átadása volt a bibliai történetek mentén –nyugtázta a tiszteletes.

Az ötnapos rendezvény idei központi gondolata az újratervezés volt. Mindegyik nap az adott témákra való rávezetéssel, áhítattal, énekléssel kezdődött, majd egy ráhangoló kis színdarabot, egy adott bibliai történet feldolgozását gyakorolhatták a jelenlevők, utána egy aranymondással ismerkedhettek meg. A napi szünet után kézműves tevékenységek kezdődtek, és az elkészített kézimunkák – hűtőmágnesek, kistáskák, medálok – is kapcsolódtak valamilyen módon a nap bibliai történetéhez. Emellett volt természetesen játék, sok éneklés is.

„A bibliahét célja olyan értékek átadása, melyek a mai világban már nem magától értetődőek, Istentől valók és eligazító erővel bírnak éle-tünket illetően” – hangsúlyozta a lelkipásztor, mondván, hogy a gyermekkori élmények megmaradnak, amiket most megtapasztaltak, azokra a tábor fiatal résztvevői felnőtt korukban is emlékezni fognak.

– A bibliahét alkalmával nem egy hangulatszintű, olcsó élményt, hanem maradandó értékeket próbáltunk közvetíteni a gyermekeknek, melyek révén felelősen élő és gondolkodó felnőttekké válhatnak – fogalmazott a tiszteletes.

A gyermekek tevékenységeit harminc fiatal önkéntes segítette, a kézműves tevékenységeket Boér Tímea, Józsa Delinke, Kolumbán Ágnes vezette, a bibliai történetek feldolgozásában Pál Szidónia, Micle-Csog Karola segített nekik. A zenei programokat Veress Dániel, Fehér Orsolya, Aczél Zsuzsanna irányították.
– Köszönet önkénteseinknek, valamint a Bethlen Gábor Alap Zrt.-nek is, mely az eszközök beszerzésében, az ellátásban nyújtott segítséget – összegzett Tordai tiszteletes, kiegészítve azzal, hogy a bibliahét korántsem csak református gyerme-keknek szólt, hanem minden más felekezetű gyermeknek is, és nemcsak a gyülekezeti tagok gyermekei vehettek részt, hanem mások is.

A fiataloknak szóló nyári programok közül csak egy volt a bibliahét, azelőtt ugyanis kátétábort szervezték, mely a konfirmációra való felkészülés kezdetén levő fiataloknak szólt, ezt követően az egyházközség a bibliahét mellett a templomszentelés évfordulójára emlékeztető Hazatérés napját szervezte meg, végül pedig ifitábort is szerveztek Uzonkafürdőn a már nagyobb korosztályhoz tartozó fiataloknak.

Hozzászólások