Felhívás!

Bereckben is megünnepelték a magyar szabadság napját

Bereckben is megünnepelték a magyar szabadság napját

A március 15-i ünnepi szentmisét követően Bereck lakói Gábor Áron szobra előtt emlékeztek a forradalom és a szabadságharc hőseire.

A megemlékező ünnepséget a helybeli lovasok felvonulása nyitotta meg, felvezetve Gábor Áron ágyújának hiteles másolatát. A székely himnusz eléneklése után ft. Csomós László helybéli plébános tartotta meg ünnepi beszédét, és adta áldását az ünneplőkre.

Beszédében a plébános kiemelte: „Gábor Áron szobrának jobb keze az itthon maradásra int. A másik keze egy kardon támaszkodik, mely kard a keresztény ember számára a hit fegyvere, ez adhatja meg a szabadságot. A hit cselekedetek nélkül halott, dolgoznunk kell a jelenért és a jövőért, így lett Gábor Áron hős. A magyar ember a holnapért ma kell elkezdjen dolgozni, kell tudja, kiért dolgozik és kiben hisz, ezek nélkül nincsen jövő, se nemzet, se nép.”

Pénzes Annamária Reményik Sándor Erdélyi március című versét szavalta, Kozma Eszter a Fordulj, kedves lovam… kezdetű kalotaszegi népdalt énekelte. Dimény Zoltán, Bereck község polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, az ünneplőket, a helyi intézmények vezetőit. Beszédében hangsúlyozta: „Válságos világban ünnepelünk, amikor láthatatlan az ellenség. A múlt harca a jelenben is folytatódik, lélekben, mindennapjainkban, minden eseményen, amely a magyarság fennmaradását célozza meg. A jelenben mi folytatjuk a harcot, abban a hitben, hogy továbbadjuk a szülőföld szeretetét, az anyanyelvet. Én hiszem, hogy mindenki ebben a gondolatban él ma, és ebben fog élni holnap is, így méltón emlékezhetünk erre az ünnepre és a hőseinkre, akik tovább tudták adni értekeinket, hagyományainkat, ahogy nekünk is tenni kell.”

A Szózat elhangzása után koszorúztak: a helyi tanács, a megyei tanács, a Gábor Áron Alapítvány, a Koszta Társtulajdon, a berecki közbirtokosság, a berecki RMDSZ, a Comenius Általános Iskola.

Kozma Anikó

Hozzászólások