Felhívás!

Aki szereti a mesét, az meséljen!

Aki szereti a mesét, az meséljen! Cseperedő

A torjai Borbándi Rezeda még csak előkészítő osztályos, de már ígéretes mesemondó, hiszen az elmúlt év novemberében, online térben megszervezett Kriza János Országos Mesemondó Versenyen dicséretben részesült.

A kisdiák számára ez volt az első megmérettetés, amelyen részt vett. Tanítónője, Torzsa Ibolya már az első napokban felfigyelt arra, hogy Rezeda hamar megtalálja a nyelv belső zeneiségét, ritmikusságát, ezért könnyen megtanul minden olyan szöveget, legyen az vers vagy próza, amely korának, érzelmi és értelmi fejlettségének megfelel.

– Rezeda egy nagyon színes lelkivilágú, nyitott, érdeklődő, vidám kislány. Aktívan és örömmel vesz részt minden tevékenységben. Nagyon szeret verset, mesét mondani, és a tanulásban is ügyeskedik. A helyi mesemondó versenyen azzal nyűgözött le, hogy képes volt elszakadni a szöveg szó szerinti visszaadásától, így próbálta élővé tenni az előadást – magyarázta a pedagógus.

A mese kiválasztását a mesélő adottságai: életkora, egyénisége és ízlése határozzák meg. A tanító feladata a megfelelő műfaj és szöveg ajánlása.

– Egy előkészítős, elsős vagy másodikos tanuló például szívesen mond rövid állatmeséket vagy hazugságmeséket, míg a III-IV. osztályos lányok már hosszabb tündérmesék vagy novellamesék elmondására is vállalkoznak, a fiúk ugyanebben a korosztályban inkább a tréfás meséket szeretik. Az ajánlott mesék közül Rezedának A róka meg a macska című rövid állatmesére esett a választása – tette hozzá.

A mesemondóra való felkészülés plusz munkát igényelt diáktól, tanítótól egyaránt, de örömmel tettek eleget a feladatnak.

– Amit az ember szeret, szívesen csinál és a gyereknek is öröm, az már nem teher. A felkészülés tanórák után zajlott, ekkor megbeszéltük a verbális eszközök használatát és az előadói technikákat. A mese tanulását a kislány az édesanyjával is gyakorolta. A tehetségfejlesztésben elengedhetetlen az iskola és a család intenzív együttműködése. A mi esetünkben az, hogy a mesét rögzíteni kellett, nehezebbé tette az előadást. Rezedát zavarta a felvételkészítés. Több felvételt is kellett készítenem, ahhoz hogy kiválaszthassam a legsikeresebb produkciót – mondta.

A pedagógus szerint a versenyeknek tehetségfejlesztő hatásuk van, növelik a tehetség tényleges kibontakozásának esélyeit.

– Fontosnak tartom, hogy aki szereti és élvezi a mesemondást, az meséljen, nevezzen be a vetélkedőre. A mesemondóverseny a személyiségfejlesztésnek egészen sajátos, egyénre szabott, komplex nevelési lehetősége. Ezáltal nemcsak a gyerekek kultúrája, hanem a hallás utáni szövegértése is jelentős mértékben fejlődik. Hasonló a helyzet az emocionális készségekkel is, hiszen az előadandó művek – legalább minimális szintű – érzelmi azonosulást kívánnak. A különböző élethelyzetek, személyiségtípusok, érzelmek és hangulatok ilyenformán történő „kipróbálása”, átélése jelentős mértékben fejleszti az empátia készségét és az érzelmi intelligenciát – emelte ki.

A tanítónő szerint a virtuális oktatás kihívás elé állította a pedagógust, a gyereket és a szülőt egyaránt.

– Kihívás empátiával ráhangolódni a gyerekre, az érzelmeire, a teherbírására, kihívás ráhangolódni a családra, ahol több-kevesebb technikai felkészültség és felszerelés áll a rendelkezésre.

Ez az oktatási forma megköveteli a hagyományos tanítási-tanulási környezet átalakítását, a korszerű információs és kommunikációs eszközök ismeretét, használatát. A virtuális környezetek oktatási célú felhasználása ma már nem a jövő lehetősége, hanem a hétköznapok gyakorlata. Azt tartom, hogy ha pedagógusként tisztában vagyunk azzal, hogy mi érdekli a tanulókat, hogy hogyan tanulnak, milyen a tanulási stílusuk, hogy miként lehet az érdeklődésüket felkelteni, és ha mi magunk képesek vagyunk a tudást, az információt átadni, a rendelkezésre álló eszközök segítségével hatékonyan közvetíteni, akkor érdemes kinyitni a virtuális oktatás kapuit. Ahhoz, hogy az online órák jó feltételek között alakulhassanak, szükségem van a gyerekek és szülők közreműködésére. A szülők biztosítják a tanulók részvételét otthonról az online tanításban, egy megfelelő, biztonságos környezetet kialakítva. Ugyanakkor folyamatosan motiválják a gyerekeket, hogy pozitívan, korukhoz mérten felelősen viszonyuljanak a tanuláshoz. Az online órák alatt az előkészítősök önállóan elvégezhető feladatokat is kapnak, így idejük egy részét nem a képernyő előtt kell töltsék. Figyelmüket csak rövid ideig lehet lekötni a klasszikus, frontális tanítás digitalizált verziójával. Inkább az innovatív, interaktív feladatok, játékok, mesék, kisfilmek vonzzák őket. Nagyon sok olyan programot megismertem, amelyekkel hangos képeskönyvet, interaktív feladatokat, játékokat tudok szerkeszteni, és azt tapasztaltam, hogy tanítványaim örömmel, lelkesen végzik ezeket – emelte ki az oktató.

Mindezek ellenére az előkészítősöknek nagyon fontos lenne az élőben, személyes jelenlét mellett történő oktatáson való részvétel.

– A betűelemek, számelemek írását, a számolást, a román és magyar nyelvi kommunikációt nem lehet online oktatás révén kellőképpen elsajátítani. Szükség van a gyerekek és a tanítók fizikai iskolai jelenlétére, hogy ezeket a készségeket, képességeket elsajátíthassák a gyerekek – summázta.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.