Felhívás!

19. Kányádi Sándor online versmondó verseny

19. Kányádi Sándor online versmondó verseny Cseperedő

„Fától fáig, verstől versig” címmel hirdette meg versmondó versenyét a nagygalambfalvi általános iskola. Az előkészítő–nyolcadik osztályos diákok számára kiírt rangos megmérettetésre több száz diák nevezett be, köztük 42 háromszéki versmondó. Eredményhirdetés május 15-én várható. Minden korcsoport első 3 helyezettje könyvjutalomban részesül.

A vetélkedőre egy választott Kányádi verssel lehetett benevezni, a szavalatokat otthon kellett rögzíteni és beküldeni a szervezőknek. A beérkezett videókat korosztályonként értékeli a szakmai zsűri az előre meghatározott szempontok: előadásmód, a szép tiszta beszéd, a korosztálynak megfelelő versválasztás alapján. Háromszékről – Sepsiszentgyörgyről, Barótról, Kovásznáról, Kézdivásárhelyről, Kommandóról, Nagyajtáról, Bükszádról, Vargyasról, Kőröspatakról, Szárazpatakról, Kisbaconból és Torjáról – 42 diák nevezett be.

Torzsa Ibolya, a torjai Kicsi Antal Általános Iskola tanítónője szerint a szavalóverseny a személyiségfejlesztésnek egészen sajátos, egyénre szabott, komplex nevelési lehetősége.

– A szavalóversenyre való felkészülés során a gyerekek irodalmi ismeretei gyarapodnak, olyan alkotókkal és művekkel találkozhatnak, akik a tananyagban egyáltalán nem, vagy alig szerepelnek. A szöveg megtanulása, memorizálása, állandó, rendszeres gyakorlása önfegyelmet, szorgalmat, pontosságot követel az előadótól. A teljes összeszedettség, a fegyelmezett kiállás, amely folyamatosan önkontroll alatt tartja a mimikát, a mozdulatokat, a testtartást, a hangszínt, hanglejtést, hangerőt és beszédritmust, az akaraterő fejlesztésének egészen kivételes lehetősége – magyarázta.

Egy-egy jól kiválasztott és minden részletében megértett alkotás érzelmi azonosulást is kíván előadójától.

– A legkülönfélébb élethelyzetek, személyiségtípusok, érzelemfajták és árnyalatok, hangulatok átélése a gyerek empátiakészségét fejleszti. Az empátia az érzelmi intelligencia legalapvetőbb fokmérője. Olyan érzelmek átélésére és hiteles tolmácsolására is képessé tehetjük tanítványainkat, amelyeket életkorukból eredő kevés tapasztalatuk miatt ők maguk még nem élhettek meg. Ez pedig hozzásegítheti őket ahhoz, hogy kifinomultabb lelki hangoltsággal másokat, illetve önmagukat is jobban megismerjék, megértsék és kifejezzék. Ez az emocionális készség a kapcsolatteremtés terén is nagy könnyebbséget jelent-summázta.

Névtelen hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.