2018. szeptember 12.

Lelkünkbe írták a szabadságot

Lelkünkbe írták a szabadságot

Ebben az esztendőben felháborodással és aggodalommal terhelve ugyan, de a megmaradásért folytatott küzdelem vállalása és kiútkeresés jegyében vettek részt a tanévnyitó ökumenikus istentiszteleten Sepsiszentgyörgy pedagógusai. Ezúttal a református vártemplom ódon falai között gyűltek össze, hogy imádkozzanak értünk és magukért a Mindenség Urához. Hogy erőt merítsenek a közös fohászból, az elhangzott szavakból és egymás tekintetéből. Hogy hitet tegyenek magyarságuk, az igazság és szeretet mellett.

„Fűben, fában orvosság”

„Fűben, fában orvosság”

Balázs Melinda Erzsébet egy véletlen során került a Szent Ferenc Alapítványhoz, ahol Böjte Csaba keze alatt nevel gyerekeket, és mivel úgy gondolja, véletlenek nincsenek, büszkén jelenti ki, hogy ez az út, amit neki szántak. Egy vonaton való utazása során hallotta meg először a pap nevét, Déván leszállt, hogy megnézze magának, aztán már csak a félévi vizsgák után került újra haza. Böjte Csaba volt az, aki meggyőzte, hogy érdemes az ő oldalán maradnia, és úgymond harcolnia a jó ügyért.

Mutogat a tanügyminiszter

Mutogat a tanügyminiszter

A román oktatásügyi miniszter szerint a kisebbségi elemi iskolákban továbbra is taníthatják tanítók a román nyelvet, de a román nyelvórák megtartása a tíz nappal ezelőtti törvénymódosítás után nem lesz már az ő kizárólagos feladatuk. Valentin Popa miniszter a magyar közmédiának adott nyilatkozatában beszélt erről, miután a csíkszentdomokosi magyar tannyelvű Márton Áron Általános Iskolában megnyitotta a tanévet.

A kultúrigazgató

A kultúrigazgató

Egy széljegyzet erejéig engedtessék meg visszatérni a hétvégén zárult IKA művésztáborra. Csernátoni születésű lévén olybá tűnhet, mintha hazabeszélnék, de hát ez sem lenne éppen ördögtől való bűn. Viszont ez az esemény mindenképpen megérdemli, hogy nyomatékosítsuk a jelentőségét, ugyanis ha sikerül biztosítani a tervezett folytonosságát, ezen táborok egyik hozadékaként igen értékes képzőművészeti gyűjteménnyel gazdagodhat a község, amely akár állandó kiállítás anyagául is szolgálhat.